Yhteystiedot
Kuva: Jaakko Miettunen/Kepa

Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Kepan asiantuntijoiden sekä eri toimistojemme yhteystiedot. Kepalla on Helsingin lisäksi toimistot Tansanian Dar es Salaamissa ja Mosambikin Maputossa.

Johtotiimi

Laura Häklin kuva

Laura Häkli

Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Johdan ja kehitän organisaation viestintää ja vaikuttamistyötä sekä toimin Maailman Kuvalehden päätoimittajana. Olen kiitollinen siitä, että saan tehdä arvojeni mukaista ja inspiroivaa työtä reilun, puhtaan ja oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Vaikuttamistyö
 • Kampanjat
 • Mediasuhteet
 • Organisaation kehittäminen
 • Vaikuttajaviestintä
 • Sosiaalinen media
Outi Hannulan kuva

Outi Hannula

Ohjelmajohtaja, vs. toiminnanjohtaja

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Osallistun Kepan johtamiseen osana johtotiimiä. Kansalaisyhteiskunnan tilan globaali puolustaminen keskeinen osa työtäni. Haluan rakentaa järjestöjen yhteistyötä, innostusta ja muutosvoimaa niin Suomessa kuin maailmallakin.

Vastuualueet

 • Edunvalvonta
 • Globaalikasvatus
 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Etelän kumppanuudet
 • Maailma kylässä -festivaali
 • Organisaation kehittäminen
Timo Lappalaisen kuva

Timo Lappalainen

Toiminnanjohtaja

Teologian maisteri (TM)

Olen henkeen ja vereen järjestöihminen ja sillä tiellä ollaan oltu liki 40 vuotta. Minua innostaa unelma reilusta maailmasta ja uskon ihmisen kykyyn tehdä isoja päätöksiä!

Vastuualueet

 • Operatiivisen johtamisen johtaminen
 • Ulkosuhteet ja sidosryhmät
 • Edustaminen
 • Luottamusjohdon työskentelyn tukeminen
Anne Romarin kuva

Anne Romar

Hallintojohtaja

Kasvatustieteen maisteri (KM, aikuiskasvatus)

Olen tätä nykyä sarjassa Kepa-veteraanit ja muutenkin pitkän linjan kehy-toimija. Osana johtotiimiä nyt ja aina yhteisrintamassa oikeudenmukaisemman maailman puolesta!

Vastuualueet

 • Henkilöstöhallinto
 • IT- ja tietohallintopalvelut
 • Taloushallinto

Globaalikasvatustiimi

Anni Kiviranta

Projektiavustaja

Filosofian maisteri (FM)

Koordinoin globaalikasvatuskoulutuksia opettajille Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeessa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Koulu maailmaa muuttamaan -hanke
Iina Leppäaho

Iina Leppäaho

Verkkoprojektipäällikkö, Koulu maailmaa muuttamaan -hanke

Hallintotieteiden maisteri (HTM)

Vastaan Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen verkkosivuston kehittämisestä. Koordinoin sivuston teknistä toteuttamista ja sisällöntuotantoa.

Vastuualueet

 • Koulu maailmaa muuttamaan -hanke
 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • Verkkosivustouudistukset
 • Digitaaliset palvelut
Paula Lounasheimon kuva

Paula Lounasheimo

Järjestökoordinaattori, jäsensuhteet

Filosofian maisteri (FM), kulttuuriantropologia

Koordinoin Kepan jäsensuhteita sekä neuvon eri tahoja liittyen Kepan jäsenjärjestöihin ja jäsenyyteen. Minua innostavat työssäni elävä yhteys kansalaisjärjestöihin ja niissä toimiviin ihmisiin, kansalaisyhteiskunnan puolustaminen ja arvopohjainen työ oikeudenmukaisen maailman puolesta. Hyvä voittaa pahan 6-0!

Vastuualueet

 • Jäsenpalvelut
 • Järjestöyhteistyö
 • Jäsenrekisteri
 • Jäsenyysasiat
 • Jäsenviestintä
Minna Mannertin kuva

Minna Mannert

Koulutussuunnittelija, Globaalikasvatus

Teologian maisteri (TM), vuorovaikutustaitojen kouluttaja

Suunnittelen, toteutan ja kehitän Kepan koulutuksia ja vertaisoppimistoimintaa, joka tukee järjestöjen globaalikasvatusta, kampanjointia, viestintää ja vaikuttamistyötä. Organisoin myös järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatukseen liittyvää neuvontaa. Minua innostaa työssäni mahdollisuus tarjota järjestöille paikkoja oppimiseen ja innostumiseen. Koulutuksissa on muutosvoimaa!

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Globaalikasvatusneuvonta
 • Sparraus
 • Vaikuttamis- ja kampanjakoulutukset
 • Viestintäkoulutus
 • Kurssi-ilmoittautumiset
 • Vertaisoppiminen
Hannu Niemelän valokuva

Hannu Niemelä

Projektipäällikkö, Koulu maailmaa muuttamaan -hanke

Teologian maisteri (TM), aineenopettaja

Koordinoin järjestöjen yhteishanketta ja hankkeen sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Minua inspiroi työssäni luovuus, yhteistoiminnallisuus ja jatkuva oppiminen kestävään tulevaisuuteen kasvattamisessa. Oikeudenmukainen maailma on kaikille parempi maailma!

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Järjestöyhteistyö
 • Koulutus
 • Koulu maailmaa muuttamaan -hanke
 • Projektinhallinta
Sanna Rekolan kuva

Sanna Rekola

Globaalikasvatuksen asiantuntija

Filosofian maisteri (FM)

Pyrin työssäni edistämään globaalikasvatusta tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja globaalikasvatusta Suomessa. Parasta työssäni on se, että saan tehdä yhteistyötä laaja-alaisen järjestökentän kanssa: yhteistyöllä voimme saada muutosta aikaan! Globaalikasvatus on merkittävä yhteiskunnallisen muutoksen moottori, joka aktivoi ihmiset toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Edunvalvonta
 • Hankeneuvonta
 • Järjestöyhteistyö
Jaana Viirimäen kuva

Jaana Viirimäki

Järjestökoordinaattori, Mahdollisuuksien torit

Filosofian maisteri (FM)

Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

Vastuualueet

 • Mahdollisuuksien torit
 • Globaalikasvatus
 • Vapaaehtoistyö
 • Järjestöyhteistyö

HR-, talous- ja hallintotiimi

Kirsi Crederin kuva

Kirsi Creder

Taloushallinnon asiantuntija

Työskentelen Kepan taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävissä.

Vastuualueet

 • Taloushallinto
 • Kirjanpito
Carita Kuusisen kuva

Carita Kuusinen

Henkilöstösuunnittelija

Päivän sana on ketterä HR. Myös henkilöstön työhyvinvointi on meille tärkeää ja siihen panostamme. Työssä tulisi myös kokoajan oppia jotain uutta. Ammattini on henkilöstötyö ja globaalikasvatus intohimoni, koska uskon sen edistävän kestävää hyvinvointia. Siksi työskentelen Kepassa jo 10. vuotta.

Vastuualueet

 • Henkilöstöhallinto
 • Rekrytointi
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Työhyvinvointi
 • Jäsenjärjestöjen henkilöstöasiat ja -neuvonta
Heli Mäki-Hakolan kuva

Heli Mäki-Hakola

Toimistokoordinaattori

Olen työskennellyt Kepassa vuodesta 1998 lähtien. Pidän asiakaspalvelutyöstä ja siitä että tutustun lähes päivittäin uusiin ihmisiin. Jokainen työpäivä on erilainen! Kepa on työnantajana luotettava ja koen olevani osa tärkeää organisaatiota joka toimii oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu
 • Vastaanotto
 • Järjestötilat
 • Maailman Kuvalehden tilaajarekisteri
 • Yleisinfo
Anja-Maija Palmun valokuva

Anja-Maija Palmu

Hallintosihteeri

HSO-sihteeri

Kepan hallinnossa saan tehdä merkityksellistä työtä oikeudenmukaisuuden puolesta. Kun vielä nykyaikana lapset kärsivät nälästä ja kaltoinkohtelusta, ihmisoikeudet eivät toteudu, ympäristöä tuhotaan ja sodat jylläävät, asiat ovat todella pielessä. Maailmasta tulee parempi paikka, kun jokainen kantaa vastuunsa ja huomioi toimissaan ihmiset, ihmisoikeudet, reilun talouden ja ympäristön.

Vastuualueet

 • Vuosikokousten, hallituksen ja johdon sihteeri
 • Matkajärjestelyt
 • Arkisto
Jaana Vesalainen

Jaana Vesalainen

Taloussihteeri

Pienestä pitäen on minulle yksi tärkeimmistä asioista ollut taistelu oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Vanhemmiten myös kestävä kehitys ja monet muut asiat ovat tulleet tärkeiksi. Näiden seikkojen takia olen viihtynyt Kepassa vuodesta 1998.

Vastuualueet

 • Osto- ja myyntireskontra
 • Matkalaskut
 • Palkkiot

IT-tiimi

Kim Heleniuksen kuva

Kim Helenius

IT-tukihenkilö

Työvälineiden ja käyttäjän saumaton yhteistyö on ykkösprioriteettini. Kun ei tarvitse miettiä laitteiden toimivuutta, päivityksiä tai tietoturvaa, työ sujuu kuin leikki.

Vastuualueet

 • IT- ja tietohallintopalvelut
 • Sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu
 • IT-tuki

Simo Hellsten

Web Developer

LuK

Kehitysmaakokemukseni on Itä-Timorista, mutta nykyään vietän aikani tiiviisti näyttöpäätteen ääressä. Olen työskennellyt www-sivujen parissa viime vuosituhannen lopulta lähtien ja Kepassa 2016 syksystä.

Vastuualueet

 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Digitaaliset palvelut
Jukka Huhdan kuva

Jukka Huhta

Web Developer

Filosofian maisteri (FM)

Olen pitkään toiminut vapaa-ajalla erilaisissa liikkeissä ja järjestöissä paremman maailman puolesta, muun muassa ympäristö-, oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymysten äärellä. Kepa on järjestö, jossa voin edistää – myös työkseni – näitä tavoitteita hyödyntäen ammattiosaamistani. Rakennan ja kehitän Kepan hallinnoimia www-sivustoja ja osallistun muiden IT-palvelujen tuottamiseen.

Vastuualueet

 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
Niini Kokkosen kuva

Niini Kokkonen

Digituottaja

Kauppatieteiden maisteri (KTM)

Johdan Kepan digiprojekteja projektipäällikön ominaisuudessa ja kehitän digitaalisia palveluitamme. Vastuullani on myös edistää ketterän kehittämisen menetelmiä Kepan verkkoprojekteissa. Työssäni parasta on uuden luominen ja jatkuva oppiminen sekä tunne siitä, että teen konkreettisesti töitä paremman tulevaisuuden puolesta.

Vastuualueet

 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • Digiratkaisujen konseptointi
 • Verkkosivustouudistukset
 • Käyttäjäkokemus (UX)
 • Projektinhallinta

Kalle Korhonen

Järjestelmäsuunnittelija

Kehitän ja ylläpidän IT-järjestelmiä ja tietoturvaa. Mahdollisuuksien mukaan autan jäsenistöä samoissa asioissa.

Vastuualueet

 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • IT- ja tietohallintopalvelut
 • IT-tuki

Järjestökehitystiimi

Kari-Pekka Murtosen kuva

Kari-Pekka Murtonen

Yritysyhteistyön asiantuntija

Tuen Kepan jäsenjärjestöjen mahdollisuuksia kehittää ja toteuttaa mielekkäitä yhteistyökuvioita yksityissektorin kanssa. Innostun kun saan edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä jossa innovaatioiden ja luovien ratkaisujen myötä pyritään saamaan aikaan laajaa vaikuttavuutta köyhyyden vähentämisen ja ihmisoikeuksien ympärillä.

Vastuualueet

 • Yritysyhteistyö
Helena Nevalaisen kuva

Helena Nevalainen

Kehitysyhteistyöneuvoja

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YM)

Tuen järjestöjä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä kysymyksissä (suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa). Nautin työni monipuolisuudesta ja siitä että yhden päivän aikana voin järjestöedustajien kanssa keskustella eri puolilla maailmaa olevista yhteistyökuvioista. Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai iloita pienistä onnistumisista. Uskon että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen omalta osaltaan johtaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Hankeneuvonta
Anja Onalin kuva

Anja Onali

Ohjelmasuunnittelija

Tuen Kepan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä tuottamalla tietoa ja työkaluja Kepan toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Osallistun järjestöille suunnattuihin koulutuksiin ja toimin kumppanuusjärjestöjen laatu- ja vaikuttavuuden arvioinnin työryhmän sihteerinä.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Koulutus
Auli Starckin kuva

Auli Starck

Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta

MMM, ympäristönsuojelutiede (M.Sc., environmental sciences)

Olen Kepan jäsenjärjestöjen edunvalvoja ja intohimoinen kansalaisyhteiskunnan puolustaja. Haluan työssäni tuoda esille, että kansalaisjärjestöt tarjoavat monta innostavaa tapaa toimia oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Suomen kehitysyhteistyö
 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Järjestöyhteistyö
 • Kehitysrahoitus
 • Edunvalvonta
Antti Turakan kuva

Antti Turakka

Koulutussuunnittelija

Metsänhoitaja (M.Sc., forestry)

Olen pitkän linjan kehitysyhteistyön ja koulutuksen ammattilainen. Kehitän, suunnittelen ja toteutan kehitysyhteistyökoulutusta järjestöille. Yhdessä oppiminen motivoi minua työssäni.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Hankeneuvonta
 • Koulutus

Maailma kylässä -tiimi

Johanna Eurakosken kuva

Johanna Eurakoski

Viestintä- ja varainhankintapäällikkö

Kulttuurituottaja (AMK)

Olen tapahtumatuotannon moniosaaja ja haluan työni kautta tarjota ihmisille helppoja lähestymistapoja osallistua ja vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen. Vain oppimalla toisiltamme voimme muuttaa maailmaa. Kulttuurien välinen vuorovaikutus on rikkaus!

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Varainhankinta
 • Mediasuhteet
 • Viestintä
Monica-Gathuo

Monica Gathuo

Viestintäavustaja

Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Päivitän Maailma kylässä -festivaalin sosiaalisen median kanavia ja verkkosivun sisältöä sekä avustan muissa festivaalin viestinnän tehtävissä. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja yhteisöllisyys ovat avainsanoja tulevaisuudelle!

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
Antti Heiskalan kuva

Antti Heiskala

Festivaaliassistentti

Huolehdin Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajien koordinoinnista yhdessä tuotantopäälikön kanssa sekä avustan viestintä- ja varainhankintapäällikköä tämän tehtävissä. Olen myös tavoitettavissa kaikissa festivaaliin liittyvissä kysymyksissä. Motivoidun työssäni monenlaisten kulttuurien kohtaamisista sekä kaikkien osallisten yhteishengestä, jolla festivaalia tehdään joka vuosi.

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Näytteilleasettajat
 • Yleisinfo
Niila Leppäsen kuva

Niila Leppänen

Tuotantopäällikkö

Medianomi (AMK)

Pitkän linjan tapahtuma-ammattilainen, joka on työskennellyt kymmenissä eri organisaatioissa erikokoisissa rooleissa.

Vastuualueet

 • Tapahtuman tekninen tuotanto
 • Henkilökunta ja vapaaehtoiset
 • Rakennus ja purku
 • Näytteilleasettajat
Niko Wilkinsonin kuva

Niko Wilkinson

Ohjelmapäällikkö

Bachelor of Culture and Arts (AMK)

Työssäni pääsen edistämään luovuutta, kulttuurista moninaisuutta ja tasa-arvoa suunnittelemalla sekä tarjoamalla laajan kirjon kulttuuri- ja asiaohjelmaa ilmaiseksi festivaaliyleisölle. Työni kautta haluan tarjota ihmisille helppoja lähestymistapoja osallistua ja vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen.

Vastuualueet

 • Kulttuuri- ja asiaohjelmatuotanto
 • Maailma kylässä -festivaali
 • Ohjelmavalinnat

Vaikuttamis- ja analyysitiimi

Outi Hakkarainen, Kepa

Outi Hakkarainen

Asiantuntija, toimintaympäristön analyysi

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan Kepan kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia ajankohtaisia asioita. Parhaillaan niitä ovat muun muassa kansalaisjärjestöjen toiminta haurailla alueilla, kestävän kehityksen tavoitteiden kansainvälinen toteuttaminen ja kriittinen talouskeskustelu. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

Vastuualueet

 • Kansalaisyhteiskunta
 • Agenda2030
Tuuli Hietaniemen kuva

Tuuli Hietaniemi

Asiantuntija, ilmasto-oikeudenmukaisuus

Valtiotieteiden maisteri (VTM), kehitysmaatutkimus

Seuraan ilmasto- ja energiapoliittista päätöksentekoa Suomessa ja Euroopan unionissa. Välitän poliitikoille ja virkamiehille tietoa päätöksenteon kehitysvaikutuksista globaalissa etelässä. Työssäni minua motivoi se, että saan olla mukana ratkomassa aikamme suurimpia ongelmia, ilmastonmuutosta ja köyhyyttä.

Vastuualueet

 • Kansainväliset ilmastoneuvottelut
 • Ilmasto-oikeudenmukaisuus
 • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
 • Vaikuttamistyö
 • Energiapolitiikka
Katja Hintikaisen kuva

Katja Hintikainen

Asiantuntija, vaikuttaminen ja Agenda 2030

Filosofian maisteri (FM)

Edistän työssäni YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista yhdessä jäsenjärjestöjemme ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi koulutan ja neuvon jäseniämme vaikuttamistyössä ja kampanjoinnissa. Minua inspiroi yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen suomalaisiin päättäjiin Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastuualueet

 • Agenda2030
 • Järjestöyhteistyö
 • Vaikuttamis- ja kampanjakoulutukset
 • Neuvonta vaikuttamis- ja kampanjatyössä
Kuva Elina Huttusesta

Elina Huttunen

Vaikuttamistyön avustaja

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Avustan vaikuttamistyössä ja seuraan Kepan vaikuttamisteemoihin liittyviä aiheita. Osallistun myös Maailma Kylässä -festivaalin ja koulutusten järjestämiseen. Lisäksi hoidan Agenda 2030 -ohjelmaan ja kestävän kehityksen teemoihin liittyvää viestintää. Minua motivoi oikeudenmukaisuuden edistäminen ja globaaleihin talousrakenteisiin vaikuttaminen.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Agenda2030
 • Viestintä
 • Maailma kylässä -festivaali
Lyydia Kilpi

Lyydia Kilpi

Asiantuntija, vero-oikeudenmukaisuus ja yritysvastuu

Valtiotieteen maisteri (VTM)

Teen työtä sen puolesta, että veropako paratiiseihin estetään ja yritykset toimivat vastuullisesti. Minua inspiroi oikeudenmukaisen ja osallistavan globaalin talouspolitiikan edistäminen.

Vastuualueet

 • Vero-oikeudenmukaisuus
 • Globaali talouspolitiikka
 • Vaikuttamistyö
 • Yritysvastuu
Niina Mäen kuva

Niina Mäki

Asiantuntija, kehitysrahoitus

Filosofian maisteri (FM), kulttuuriantropologia

Seuraan kehitysrahoitusta ja -yhteistyötä Suomessa ja maailmalla. Teen tunnetuksi Kepan viestejä ja vaikutan päättäjiimme paremman maailman puolesta: Suomen tulee huolehtia globaalista leiviskästään tekemällä enemmän ja parempaa kehityspolitiikkaa. Työssäni minua inspiroi ihmisten kohtaaminen ja yhteisten näkemysten löytäminen, jotta kehitysrahoituksella saataisiin aikaan konkreettisia parannuksia kaikkein köyhimpien elämässä.

Vastuualueet

 • Suomen kehitysyhteistyö
 • Vaikuttajaviestintä
 • Kehitysrahoitus
 • Vaikuttamistyö
Terhi Ylikoski

Terhi Ylikoski

Ohjelmasuunnittelija

Filosofian maisteri (FM)

Tuen Kepan maatoimistojen työtä ja vastaan Kepan kumppanuuksista. Toimin myös linkkinä maatoimistojen ja Helsingin välillä. Työssäni minua motivoi etelän kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja mielekkäiden yhteyksien luominen etelän ja pohjoisen välille.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Etelän kumppanuudet
 • Järjestöyhteistyö
 • Ulkomaantoimistot

Viestintätiimi

Jukka Arosen kuva

Jukka Aronen

Verkkojulkaisujen päätoimittaja

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Vastaan Kepa.fi-sivuston uutistuotannosta, sisältökonsepteista, online-analytiikasta, käytettävyystutkimuksista ja hakukoneoptimoinnista.

Vastuualueet

 • Verkkosivujen sisällöntuotanto
 • Viestintä

Jesse Gehlen

Viestintäavustaja

Filosofian maisteri (FM)

Toimin viestintäavustajana viestintätiimissä. Töihini kuuluu Maailman Kuvalehden juttujen kirjoittaminen, nettisivun päivittäminen ja muut lehteen liittyvät työt. Autan myös muissa viestintään liittyvissä tehtävissä, kuten Kepan nettisivujen päivittämisessä ja uutisten kirjoittamisessa.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Maailman Kuvalehti
Mimosa Hedbergin kuva

Mimosa Hedberg

Verkkojulkaisujen ja Maailman Kuvalehden toimitussihteeri

Master of Science (MSc) in international conflict and cooperation

Toimin Kepan verkkouutisten ja Maailman Kuvalehden toimitussihteerinä. Kirjoitan ja editoin verkkouutisia sekä toteutan pidempää aikakauslehtijournalismia Maailman Kuvalehteen.

Vastuualueet

 • Julkaisut
 • Viestintä
 • Mediasuhteet
 • Maailman Kuvalehti
 • Sosiaalinen media
Kirsi Koivuporras-Masukan kuva

Kirsi Koivuporras-Masuka

Viestinnän asiantuntija

Filosofian maisteri (FM)

Kehitän, suunnittelen ja toteutan Kepan jäsen- ja organisaatioviestintää. Minulle kuuluvat edunvalvonnan, vahva kansalaisyhteiskunta -teeman, globaalikasvatuksen ja Mahdollisuuksien torien viestintä. Lisäksi tuen ja koulutan säännöllisesti Mahdollisuuksien torien koordinaattoreita ja Kepan maatoimistojen työntekijöitä viestinnässä.

Vastuualueet

 • Organisaatioviestintä
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Mahdollisuuksien torit
 • Globaalikasvatus
 • Jäsenviestintä
 • Edunvalvonta
 • Ulkomaantoimistot
Teemu Kumpulaisen kuva

Teemu Kumpulainen

Graafikko / AD

Medianomi (AMK)

Huolehdin Kepan ja Maailman Kuvalehden visuaalisesta ilmeestä printissä ja verkossa. Innostavinta työssäni on, että se tarjoaa tilaisuuden käyttää osaamistani paremman maailman puolesta. Do the Right Thing!

Vastuualueet

 • Graafinen suunnittelu
 • Viestintä
 • Taitto
Anna-Stiina Lundqvistin kuva

Anna-Stiina Lundqvist

Viestinnän asiantuntija

Politices magister

Vastaan Kepan vaikuttamistyön viestinnästä, mediasuhteista ja sosiaalisen median kanavien kehittämisestä. Sparraan asiantuntijoita ja vedän viestintäkoulutuksia.

Vastuualueet

 • Vaikuttajaviestintä
 • Sosiaalinen media
 • Vaikuttamistyö
 • Mediasuhteet
 • Julkaisut
 • Viestintä
Anni Valtosen kuva

Anni Valtonen

Päätoimittaja, Maailman Kuvalehti

Filosofian maisteri (FM)

Teen Kepan julkaisemaa Maailman Kuvalehteä suurella sydämellä. Haluan tarjota lukijoille uusia näkökulmia ja tapoja hahmottaa tätä monimutkaista maailmaa.

Vastuualueet

 • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
 • Juttujen tilaaminen avustajilta
 • Juttujen editoiminen ja kirjoittaminen
 • Maailman Kuvalehden edustaminen

Dar es Salaam

Bakar Khamisin valokuva

Bakar Khamis

Aluejohtaja

MSc. of Poverty Reduction and Development Management, BA of Public Administration

Minulla on pitkä kokemus Tansanian kansalaisyhteiskunnasta ja työskentelystä järjestösektorilla. Olen toiminut kansainvälisissä järjestöissä eri tehtävissä jo 13 vuoden ajan. Polkuni on kulkenut ActionAidin ja WaterAidin kautta Kepaan.

Vastuualueet

 • Etelän kumppanuudet
 • Vaikuttamistyö
 • Kehitysrahoitus
 • Yritysvastuu
Asna Mshanan valokuva

Asna Mshana

Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YKT) / BA in Sociology

Roolinani on tukea ja vahvistaa paikallisia kansalaisjärjestöjä tekemään vaikuttamistyötä kansalaisyhteiskunnan tilan ja toimintaedellytysten parantamiseksi. Tuen myös Kepan jäsenjärjestöjen kehitysyhteistyötä antamalla hankeneuvoja ja tarjoamalla tietoa toimintaympäristöstä ja sen muutoksista Tansaniassa.

Vastuualueet

 • Kansalaisyhteiskunta
 • Etelän kumppanuudet
 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Hankeneuvonta
Harold Njaun valokuva

Harold Njau

Kirjanpitäjä

Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) / BA in Economics

Olen työskennellyt yli 17 vuotta kirjanpidossa ja erilaisissa hallintotehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Päätehtäväni Kepassa on tukea johtoa hallinnossa ja henkilöstöasioissa sekä hoitaa Kepan Tansanian toimiston taloushallintoa.

Vastuualueet

 • Laskut ja maksatukset
 • Kirjanpito

Maputo

Helena Guiliche

Asiantuntija

Ennen Kepaa olen tehnyt työtä monien ohjemien parissa, ilmastonmuutoksesta hiv-hankkeisiin. Kepassa toimin asiantuntijana – seuraan ja analysoin kehityspolitiikkaa ilmastonmuutoksen, ilmasto-oikeudenmukaisuuden ja talouspolitiikan aloilla. Hallinnoin myös Kepan kumppanuuksia ja tunnistan uusia kumppaneita.

Mário Machimbenen valokuva

Mário Machimbene

Asiantuntija

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (YTK) / BSc in International Relations and Diplomacy

Tehtäväni on analysoida sosiaalista, poliittista ja taloudellista tilannetta Mosambikissa ja tukea kansalaisjärjestöjä. Tuen niiden mosambikilaisten järjestöjen vaikuttamistyötä, jotka seuraavat, miten köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviä kansainvälisiä, alueellisia ja kansallisia linjauksia pannaan toimeen.

Vastuualueet

 • Globaali talouspolitiikka
 • Etelän kumppanuudet
 • Vaikuttamistyö
Regina Nhampulen valokuva

Regina Nhampule

Toimistopäällikkö

Kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon ammattitutkinto / Diploma in Accounting and Human Resources

Olen työskennellyt Mosambikin pankissa kirjanpitotehtävissä yli 10 vuotta ja myös yksityisellä sektorilla ennen Kepaan tuloani. Kepan Mosambikin toimistossa päätehtäväni on hoitaa talous- ja henkilöstöhallintoa.

Vastuualueet

 • Laskut ja maksatukset
 • Kirjanpito