Yhteystiedot
Kuva:
Jaakko Miettunen/Kepa

Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Kepan asiantuntijoiden sekä eri toimistojemme yhteystiedot.

Johtotiimi

Laura Häklin kuva

Laura Häkli

Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Johdan ja kehitän organisaation viestintää ja vaikuttamistyötä sekä toimin Maailman Kuvalehden päätoimittajana. Olen kiitollinen siitä, että saan tehdä arvojeni mukaista ja inspiroivaa työtä reilun, puhtaan ja oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Vaikuttamistyö
 • Kampanjat
 • Mediasuhteet
 • Organisaation kehittäminen
 • Vaikuttajaviestintä
 • Sosiaalinen media
Outi Hannulan kuva

Outi Hannula

Ohjelmajohtaja

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Osallistun Kepan johtamiseen osana johtotiimiä. Kansalaisyhteiskunnan tilan globaali puolustaminen keskeinen osa työtäni. Haluan rakentaa järjestöjen yhteistyötä, innostusta ja muutosvoimaa niin Suomessa kuin maailmallakin.

Vastuualueet

 • Edunvalvonta
 • Globaalikasvatus
 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Etelän kumppanuudet
 • Maailma kylässä -festivaali
 • Organisaation kehittäminen
Timo Lappalaisen kuva

Timo Lappalainen

Toiminnanjohtaja

Teologian maisteri (TM)

Olen henkeen ja vereen järjestöihminen ja sillä tiellä ollaan oltu liki 40 vuotta. Minua innostaa unelma reilusta maailmasta ja uskon ihmisen kykyyn tehdä isoja päätöksiä!

Vastuualueet

 • Operatiivisen johtamisen johtaminen
 • Ulkosuhteet ja sidosryhmät
 • Edustaminen
 • Luottamusjohdon työskentelyn tukeminen
Juha-Erkki Mäntyniemen kuva

Juha-Erkki Mäntyniemi

Kehitysjärjestöjen uuden kattojärjestön toiminnanjohtaja

Toimin kesällä aloittavan, Kepan ja Kehyksen muodostaman uuden kehitysjärjestöjen kattojärjestön toiminnanjohtajana.

Anne Romarin kuva

Anne Romar

Hallintojohtaja

Kasvatustieteen maisteri (KM, aikuiskasvatus)

Olen tätä nykyä sarjassa Kepa-veteraanit ja muutenkin pitkän linjan kehy-toimija. Osana johtotiimiä nyt ja aina yhteisrintamassa oikeudenmukaisemman maailman puolesta!

Vastuualueet

 • Henkilöstöhallinto
 • IT- ja tietohallintopalvelut
 • Taloushallinto

Globaalikasvatustiimi

Johanna Harjunpää

Johanna Harjunpää

Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report -projekti

FM (etnologia)

Koordinoin EU-rahoitteista globaalikasvatuksen laatuhanketta. Työssäni haluan edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa tukemalla järjestöjä globaalikasvatuksessa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Koulutus
 • Projektinhallinta
Laura Johanssonin profiilikuva

Laura Johansson

Projektiavustaja

Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Olen Oulun yliopiston maisterivaiheen opiskelija ja tulevaisuuden aineenopettaja. Avustan Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeessa, jossa pääsen ainutlaatuiselta näköalapaikalta syventymään globaalikasvatuksen teemoihin ja mahdollisuuksiin. Lapsissa ja nuorissa on valtavan inspiroiva muutosvoima!

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Koulu maailmaa muuttamaan -hanke
Paula Lounasheimon kuva

Paula Lounasheimo

Järjestökoordinaattori, jäsensuhteet

Filosofian maisteri (FM), kulttuuriantropologia

Koordinoin Kepan jäsensuhteita sekä neuvon eri tahoja liittyen Kepan jäsenjärjestöihin ja jäsenyyteen. Minua innostavat työssäni elävä yhteys kansalaisjärjestöihin ja niissä toimiviin ihmisiin, kansalaisyhteiskunnan puolustaminen ja arvopohjainen työ oikeudenmukaisen maailman puolesta. Hyvä voittaa pahan 6-0!

Vastuualueet

 • Jäsenpalvelut
 • Järjestöyhteistyö
 • Jäsenrekisteri
 • Jäsenyysasiat
 • Jäsenviestintä
Hannu Niemelän valokuva

Hannu Niemelä

Projektipäällikkö, Koulu maailmaa muuttamaan -hanke

Teologian maisteri (TM), aineenopettaja

Koordinoin järjestöjen yhteishanketta ja hankkeen sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Minua inspiroi työssäni luovuus, yhteistoiminnallisuus ja jatkuva oppiminen kestävään tulevaisuuteen kasvattamisessa. Oikeudenmukainen maailma on kaikille parempi maailma!

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Järjestöyhteistyö
 • Koulutus
 • Koulu maailmaa muuttamaan -hanke
 • Projektinhallinta
Maarit Pihkala

Maarit Pihkala

Koulutussuunnittelija, Globaalikasvatus

Kasvatustieteen maisteri

Suunnittelen, toteutan ja kehitän Kepan koulutuksia ja vertaisoppimistoimintaa, joka tukee järjestöjen globaalikasvatusta, kampanjointia, viestintää ja vaikuttamistyötä. Organisoin myös järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatukseen liittyvää neuvontaa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Globaalikasvatusneuvonta
 • Sparraus
 • Vaikuttamis- ja kampanjakoulutukset
 • Viestintäkoulutus
 • Kurssi-ilmoittautumiset
 • Vertaisoppiminen
Sanna Rekolan kuva

Sanna Rekola

Globaalikasvatuksen asiantuntija

Filosofian maisteri (FM)

Pyrin työssäni edistämään globaalikasvatusta tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja globaalikasvatusta Suomessa. Parasta työssäni on se, että saan tehdä yhteistyötä laaja-alaisen järjestökentän kanssa: yhteistyöllä voimme saada muutosta aikaan! Globaalikasvatus on merkittävä yhteiskunnallisen muutoksen moottori, joka aktivoi ihmiset toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Edunvalvonta
 • Hankeneuvonta
 • Järjestöyhteistyö
Jaana Viirimäen kuva

Jaana Viirimäki

Järjestökoordinaattori, Mahdollisuuksien torit

Filosofian maisteri (FM)

Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

Vastuualueet

 • Mahdollisuuksien torit
 • Globaalikasvatus
 • Vapaaehtoistyö
 • Järjestöyhteistyö

HR-, talous- ja hallintotiimi

Kirsi Crederin kuva

Kirsi Creder

Taloushallinnon asiantuntija

Työskentelen Kepan taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävissä.

Vastuualueet

 • Taloushallinto
 • Kirjanpito
Johanna Ikävalkon profiilikuva

Johanna Ikävalko

Sihteeri

HSO-sihteeri

Toimin johdon sihteerinä hallintotiimissä. Vastuualueeseeni kuuluu mm. vuosikokouksen ja hallituksen kokousten sihteerinä toimiminen, matkajärjestelyt ja arkistointi. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

Vastuualueet

 • Vuosikokousten, hallituksen ja johdon sihteeri
 • Matkajärjestelyt
 • Arkisto
Carita Kuusisen kuva

Carita Kuusinen

Henkilöstösuunnittelija

Päivän sana on ketterä HR. Myös henkilöstön työhyvinvointi on meille tärkeää ja siihen panostamme. Työssä tulisi myös kokoajan oppia jotain uutta. Ammattini on henkilöstötyö ja globaalikasvatus intohimoni, koska uskon sen edistävän kestävää hyvinvointia. Siksi työskentelen Kepassa jo 10. vuotta.

Vastuualueet

 • Henkilöstöhallinto
 • Rekrytointi
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Työhyvinvointi
 • Jäsenjärjestöjen henkilöstöasiat ja -neuvonta
Heli Mäki-Hakolan kuva

Heli Mäki-Hakola

Toimistokoordinaattori

Olen työskennellyt Kepassa vuodesta 1998 lähtien. Pidän asiakaspalvelutyöstä ja siitä että tutustun lähes päivittäin uusiin ihmisiin. Jokainen työpäivä on erilainen! Kepa on työnantajana luotettava ja koen olevani osa tärkeää organisaatiota joka toimii oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu
 • Vastaanotto
 • Järjestötilat
 • Maailman Kuvalehden tilaajarekisteri
 • Yleisinfo
Jaana Vesalainen

Jaana Vesalainen

Taloussihteeri

Pienestä pitäen on minulle yksi tärkeimmistä asioista ollut taistelu oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Vanhemmiten myös kestävä kehitys ja monet muut asiat ovat tulleet tärkeiksi. Näiden seikkojen takia olen viihtynyt Kepassa vuodesta 1998.

Vastuualueet

 • Osto- ja myyntireskontra
 • Matkalaskut
 • Palkkiot

IT-tiimi

Simo Hellsten

Web Developer

LuK

Kehitysmaakokemukseni on Itä-Timorista, mutta nykyään vietän aikani tiiviisti näyttöpäätteen ääressä. Olen työskennellyt www-sivujen parissa viime vuosituhannen lopulta lähtien ja Kepassa 2016 syksystä.

Vastuualueet

 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Digitaaliset palvelut
Jukka Huhdan kuva

Jukka Huhta

Web Developer

Filosofian maisteri (FM)

Olen pitkään toiminut vapaa-ajalla erilaisissa liikkeissä ja järjestöissä paremman maailman puolesta, muun muassa ympäristö-, oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymysten äärellä. Kepa on järjestö, jossa voin edistää – myös työkseni – näitä tavoitteita hyödyntäen ammattiosaamistani. Rakennan ja kehitän Kepan hallinnoimia www-sivustoja ja osallistun muiden IT-palvelujen tuottamiseen.

Vastuualueet

 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto

Kalle Korhonen

Järjestelmäsuunnittelija

Kehitän ja ylläpidän IT-järjestelmiä ja tietoturvaa. Mahdollisuuksien mukaan autan jäsenistöä samoissa asioissa.

Vastuualueet

 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • IT- ja tietohallintopalvelut
 • IT-tuki
Pekka Mikkonen

Pekka Mikkonen

IT-tukihenkilö

Datanomi

Olen toiminut IT-alan tehtävissä vuodesta 2006 lähtien. Aloitin Service Desk tehtävissä ja siirryin myöhemmin lähitukeen, ja sillä tiellä olen vieläkin. Matkalle on mahtunut toimimista isoissa ja pienemmissä yrityksissä.

Vastuualueet

 • IT-tuki
 • IT- ja tietohallintopalvelut

Järjestökehitystiimi

Kari-Pekka Murtosen kuva

Kari-Pekka Murtonen

Yritysyhteistyön asiantuntija

Tuen Kepan jäsenjärjestöjen mahdollisuuksia kehittää ja toteuttaa mielekkäitä yhteistyökuvioita yksityissektorin kanssa. Innostun kun saan edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä jossa innovaatioiden ja luovien ratkaisujen myötä pyritään saamaan aikaan laajaa vaikuttavuutta köyhyyden vähentämisen ja ihmisoikeuksien ympärillä.

Vastuualueet

 • Yritysyhteistyö
Helena Nevalaisen kuva

Helena Nevalainen

Kehitysyhteistyöneuvoja

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YM)

Tuen järjestöjä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä kysymyksissä (suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa). Nautin työni monipuolisuudesta ja siitä että yhden päivän aikana voin järjestöedustajien kanssa keskustella eri puolilla maailmaa olevista yhteistyökuvioista. Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai iloita pienistä onnistumisista. Uskon että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen omalta osaltaan johtaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Hankeneuvonta
Anja Onalin kuva

Anja Onali

Ohjelmasuunnittelija

VTM (kehitysmaatutkimus), KTM (kansantaloustiede)

Tuen Kepan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä tuottamalla tietoa ja työkaluja suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Osallistun myös jäsenjärjestöjen arviointitoiminnan kehittämiseen oppimistilaisuuksien ja -hankkeiden kautta sekä toimimalla ohjelmatukijärjestöjen laatu- ja vaikuttavuuden arvioinnin työryhmän sihteerinä.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Koulutus
Kuvassa Pauliina Savola

Pauliina Savola

Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta

FM (englantilainen filologia), VTK (valtio-oppi)

Toimin Kepassa kansalaisyhteiskunnan asiantuntijana ja vastaan kehitysjärjestöjen edunvalvonnasta. Globaali oikeudenmukaisuus, kansalaisyhteiskunnan tilan vahvistaminen, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ovat minulle sydämen asioita. On ilo ja kunnia saada edistää työkseni parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Vastuualueet

 • Edunvalvonta
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Järjestöyhteistyö
Auli Starckin kuva

Auli Starck

Ohjelmasuunnittelija

MMM, ympäristönsuojelutiede (M.Sc., environmental sciences)

Tuen Kepan maatoimistojen työtä ja vastaan Kepan kumppanuuksista. Toimin myös linkkinä maatoimistojen ja Helsingin välillä. Työssäni minua motivoi etelän kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja mielekkäiden yhteyksien luominen etelän ja pohjoisen välille.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Etelän kumppanuudet
 • Järjestöyhteistyö
 • Ulkomaantoimistot
Antti Turakan kuva

Antti Turakka

Koulutussuunnittelija

Metsänhoitaja (M.Sc., forestry)

Olen kehitysyhteistyön ja koulutuksen pitkän linjan ammattilainen. Suunnittelen, toteutan ja kehitän kehitysyhteistyökoulutuksia järjestöille sekä neuvon hankkeiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa. Yhdessä oppiminen innostaa minua työssäni.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Hankeneuvonta
 • Koulutus

Maailma kylässä -tiimi

Johanna Eurakosken kuva

Johanna Eurakoski

Ohjelmapäällikkö

Kulttuurituottaja (AMK)

Työssäni pääsen edistämään luovuutta, kulttuurista moninaisuutta ja tasa-arvoa suunnittelemalla sekä tarjoamalla laajan kirjon kulttuuri- ja asiaohjelmaa ilmaiseksi festivaaliyleisölle. Työni kautta haluan tarjota ihmisille helppoja lähestymistapoja osallistua ja vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen. Kulttuurien välinen vuorovaikutus on rikkaus!

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Kulttuuri- ja asiaohjelmatuotanto
 • Ohjelmavalinnat

Vaikuttamis- ja analyysitiimi

Outi Hakkarainen, Kepa

Outi Hakkarainen

Asiantuntija, toimintaympäristön analyysi

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan Kepan kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia ajankohtaisia asioita. Parhaillaan niitä ovat muun muassa kansalaisjärjestöjen toiminta haurailla alueilla, kestävän kehityksen tavoitteiden kansainvälinen toteuttaminen ja kriittinen talouskeskustelu. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

Vastuualueet

 • Kansalaisyhteiskunta
 • Agenda2030
 • Globaali talouspolitiikka
 • Etelän kumppanuudet
Katja Hintikaisen kuva

Katja Hintikainen

Asiantuntija, vaikuttaminen ja Agenda 2030

Filosofian maisteri (FM)

Edistän työssäni YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista yhdessä jäsenjärjestöjemme ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi koulutan ja neuvon jäseniämme vaikuttamistyössä ja kampanjoinnissa. Minua inspiroi yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen suomalaisiin päättäjiin Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastuualueet

 • Agenda2030
 • Järjestöyhteistyö
 • Vaikuttamis- ja kampanjakoulutukset
 • Neuvonta vaikuttamis- ja kampanjatyössä
Lyydia Kilpi

Lyydia Kilpi

Asiantuntija, vero-oikeudenmukaisuus ja yritysvastuu

Valtiotieteen maisteri (VTM)

Teen työtä sen puolesta, että veropako paratiiseihin estetään ja yritykset toimivat vastuullisesti. Minua inspiroi oikeudenmukaisen ja osallistavan globaalin talouspolitiikan edistäminen.

Vastuualueet

 • Vero-oikeudenmukaisuus
 • Globaali talouspolitiikka
 • Vaikuttamistyö
 • Yritysvastuu
Anna-Stiina Lundqvistin kuva

Anna-Stiina Lundqvist

Asiantuntija, kehitysrahoitus

Politices magister

Seuraan kehitysrahoitusta ja -yhteistyötä Suomessa ja maailmalla. Teen tunnetuksi Kepan viestejä ja vaikutan päättäjiimme paremman maailman puolesta: Suomen tulee huolehtia globaalista leiviskästään tekemällä enemmän ja parempaa kehityspolitiikkaa. Työssäni minua inspiroi ihmisten kohtaaminen ja yhteisten näkemysten löytäminen, jotta kehitysrahoituksella saataisiin aikaan konkreettisia parannuksia kaikkein köyhimpien elämässä.

Vastuualueet

 • Kehitysrahoitus
 • Suomen kehitysyhteistyö
 • Vaikuttamistyö

Viestintätiimi

Jukka Arosen kuva

Jukka Aronen

Verkkojulkaisujen päätoimittaja

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Vastaan Kepa.fi-sivuston uutistuotannosta, sisältökonsepteista, online-analytiikasta, käytettävyystutkimuksista ja hakukoneoptimoinnista.

Vastuualueet

 • Verkkosivujen sisällöntuotanto
 • Viestintä
Mimosa Hedbergin kuva

Mimosa Hedberg

Verkkojulkaisujen ja Maailman Kuvalehden toimitussihteeri

Master of Science (MSc) in international conflict and cooperation

Toimin Kepan verkkouutisten ja Maailman Kuvalehden toimitussihteerinä. Kirjoitan ja editoin verkkouutisia sekä toteutan pidempää aikakauslehtijournalismia Maailman Kuvalehteen.

Vastuualueet

 • Verkkosivujen sisällöntuotanto
 • Maailman Kuvalehti
 • Viestintä
 • Sosiaalinen media
 • Mediasuhteet
Mirka Kartano

Mirka Kartano

Viestinnän asiantuntija

Master of Social Science in International Development

Suunnittelen, kehitän ja toteutan Kepan organisaatio- ja jäsenviestintää. Temaattinen vastuualueeni on globaalikasvatus. Olen ylpeä, että voin työlläni tukea Kepan asiantuntijoiden ja jäsenjärjestöjen viestien vaikuttavuutta ja tuoda globaalin oikeudenmukaisuuden teemat lähelle jokaisen ihmisen arkea.

Vastuualueet

 • Organisaatioviestintä
 • Sosiaalinen media
 • Jäsenviestintä
 • Ulkomaantoimistot
Teemu Kumpulaisen kuva

Teemu Kumpulainen

Graafikko / AD

Medianomi (AMK)

Huolehdin Kepan ja Maailman Kuvalehden visuaalisesta ilmeestä printissä ja verkossa. Innostavinta työssäni on, että se tarjoaa tilaisuuden käyttää osaamistani paremman maailman puolesta. Do the Right Thing!

Vastuualueet

 • Graafinen suunnittelu
 • Viestintä
 • Taitto
Sanna Ra

Sanna Ra

Viestinnän asiantuntija

Filosofian maisteri (FM)

Suunnittelen ja toteutan vaikuttamis- ja kampanjaviestintää, jonka teemoja ovat Agenda 2030, kehitysrahoitus, ilmasto- ja vero-oikeudenmukaisuus, järjestökehitys sekä yritysvastuu.

Vastuualueet

 • Vaikuttajaviestintä
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Edunvalvonta
 • Mediasuhteet
Anni Valtosen kuva

Anni Valtonen

Päätoimittaja, Maailman Kuvalehti

Filosofian maisteri (FM)

Teen Kepan julkaisemaa Maailman Kuvalehteä suurella sydämellä. Haluan tarjota lukijoille uusia näkökulmia ja tapoja hahmottaa tätä monimutkaista maailmaa.

Vastuualueet

 • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
 • Juttujen tilaaminen avustajilta
 • Juttujen editoiminen ja kirjoittaminen
 • Maailman Kuvalehden edustaminen