Yhteystiedot
Kuva:
Jaakko Miettunen/Kepa

Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Kepan asiantuntijoiden sekä eri toimistojemme yhteystiedot.

Johtotiimi

Laura Häklin kuva

Laura Häkli

Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Johdan ja kehitän organisaation viestintää ja vaikuttamistyötä sekä toimin Maailman Kuvalehden päätoimittajana. Olen kiitollinen siitä, että saan tehdä arvojeni mukaista ja inspiroivaa työtä reilun, puhtaan ja oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Vaikuttamistyö
 • Kampanjat
 • Mediasuhteet
 • Organisaation kehittäminen
 • Vaikuttajaviestintä
 • Sosiaalinen media
Outi Hannulan kuva

Outi Hannula

Ohjelmajohtaja

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Osallistun Kepan johtamiseen osana johtotiimiä. Kansalaisyhteiskunnan tilan globaali puolustaminen keskeinen osa työtäni. Haluan rakentaa järjestöjen yhteistyötä, innostusta ja muutosvoimaa niin Suomessa kuin maailmallakin.

Vastuualueet

 • Edunvalvonta
 • Globaalikasvatus
 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Etelän kumppanuudet
 • Maailma kylässä -festivaali
 • Organisaation kehittäminen
Timo Lappalaisen kuva

Timo Lappalainen

Toiminnanjohtaja

Teologian maisteri (TM)

Olen henkeen ja vereen järjestöihminen ja sillä tiellä ollaan oltu liki 40 vuotta. Minua innostaa unelma reilusta maailmasta ja uskon ihmisen kykyyn tehdä isoja päätöksiä!

Vastuualueet

 • Operatiivisen johtamisen johtaminen
 • Ulkosuhteet ja sidosryhmät
 • Edustaminen
 • Luottamusjohdon työskentelyn tukeminen
Juha-Erkki Mäntyniemen kuva

Juha-Erkki Mäntyniemi

Kehitysjärjestöjen uuden kattojärjestön toiminnanjohtaja

Toimin Kepan ja Kehyksen muodostaman uuden kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon toiminnanjohtajana.

Globaalikasvatustiimi

Johanna Harjunpää

Johanna Harjunpää

Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report -projekti

FM (etnologia)

Koordinoin EU-rahoitteista globaalikasvatuksen laatuhanketta. Työssäni haluan edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa tukemalla järjestöjä globaalikasvatuksessa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Koulutus
 • Projektinhallinta
Laura Johanssonin profiilikuva

Laura Johansson

Projektiavustaja

Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Olen Oulun yliopiston maisterivaiheen opiskelija ja tulevaisuuden aineenopettaja. Vastuullani on toteuttaa Transformer 2030 -hankkeen viestintää ja markkinointia. Maailma muuttuu koulutus kerrallaan!

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Transformer 2030
Paula Lounasheimon kuva

Paula Lounasheimo

Järjestökoordinaattori, jäsensuhteet

Filosofian maisteri (FM), kulttuuriantropologia

Koordinoin Kepan jäsensuhteita sekä neuvon eri tahoja liittyen Kepan jäsenjärjestöihin ja jäsenyyteen. Minua innostavat työssäni elävä yhteys kansalaisjärjestöihin ja niissä toimiviin ihmisiin, kansalaisyhteiskunnan puolustaminen ja arvopohjainen työ oikeudenmukaisen maailman puolesta. Hyvä voittaa pahan 6-0!

Vastuualueet

 • Jäsenpalvelut
 • Järjestöyhteistyö
 • Jäsenrekisteri
 • Jäsenyysasiat
 • Jäsenviestintä
Hannu Niemelän valokuva

Hannu Niemelä

Projektipäällikkö, Transformer 2030 -hanke

Teologian maisteri (TM), aineenopettaja

Koordinoin järjestöjen ja hankekumppanien yhteistä Transformer 2030 -hanketta ja hankkeen sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Minua inspiroi työssäni luovuus, yhteistoiminnallisuus ja jatkuva oppiminen kestävään tulevaisuuteen kasvattamisessa. Oikeudenmukainen maailma on kaikille parempi maailma!

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Järjestöyhteistyö
 • Koulutus
 • Transformer 2030
 • Projektinhallinta
sonja perkiö

Sonja Perkiö

Hankeavustaja (korkeakouluharjoittelija) – Transformer 2030

Kasvatustieteen kandidaatti (KK)

Avustan Transformer 2030 -hankkeessa koulutusten ja kokousten järjestämisessä, seuranta-aineiston keräämisessä ja viestinnässä. Työssäni minua inspiroi globaalikasvatuksen kehittäminen yhteistyön keinoin sekä arvopohjainen työ. On hienoa saada olla mukana tekemässä työtä oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Transformer 2030
Maarit Pihkala

Maarit Pihkala

Koulutussuunnittelija, Globaalikasvatus

Kasvatustieteen maisteri

Suunnittelen, toteutan ja kehitän Kepan koulutuksia ja vertaisoppimistoimintaa, joka tukee järjestöjen globaalikasvatusta, kampanjointia, viestintää ja vaikuttamistyötä. Organisoin myös järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatukseen liittyvää neuvontaa.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Globaalikasvatusneuvonta
 • Sparraus
 • Vaikuttamis- ja kampanjakoulutukset
 • Viestintäkoulutus
 • Kurssi-ilmoittautumiset
 • Vertaisoppiminen
Sanna Rekolan kuva

Sanna Rekola

Globaalikasvatuksen asiantuntija

Filosofian maisteri (FM)

Pyrin työssäni edistämään globaalikasvatusta tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja globaalikasvatusta Suomessa. Parasta työssäni on se, että saan tehdä yhteistyötä laaja-alaisen järjestökentän kanssa: yhteistyöllä voimme saada muutosta aikaan! Globaalikasvatus on merkittävä yhteiskunnallisen muutoksen moottori, joka aktivoi ihmiset toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus
 • Edunvalvonta
 • Hankeneuvonta
 • Järjestöyhteistyö
Jaana Viirimäen kuva

Jaana Viirimäki

Järjestökoordinaattori, Mahdollisuuksien torit

Filosofian maisteri (FM)

Tuen paikallistason toimijoita Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Minua inspiroi ja motivoi työssäni erityisesti vapaaehtoisten kanssa toimiminen, heidän intonsa toimia paremman maailman puolesta on todella arvokasta.

Vastuualueet

 • Mahdollisuuksien torit
 • Globaalikasvatus
 • Vapaaehtoistyö
 • Järjestöyhteistyö
sofia viitala

Sofia Viitala

Avustaja (korkeakouluharjoittelija), Globaalikasvatus

Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Toimin Kepassa globaalikasvatustiimin avustajana ja teen töitä esimerkiksi viestinnän ja tietohallinnon parissa. Tulevana opettajana näen globaalikasvatuksen keinona tavoitella oikeudenmukaisempaa maailmaa ja onkin hienoa tehdä töitä sen kehittämiseksi.

Vastuualueet

 • Globaalikasvatus

HR-, talous- ja hallintotiimi

Kirsi Crederin kuva

Kirsi Creder

Taloushallinnon asiantuntija

Työskentelen Kepan taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävissä.

Vastuualueet

 • Taloushallinto
 • Kirjanpito
Johanna Ikävalkon profiilikuva

Johanna Ikävalko

Sihteeri

HSO-sihteeri

Toimin johdon sihteerinä hallintotiimissä. Vastuualueeseeni kuuluu mm. vuosikokouksen ja hallituksen kokousten sihteerinä toimiminen, matkajärjestelyt ja arkistointi. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

Vastuualueet

 • Vuosikokousten, hallituksen ja johdon sihteeri
 • Matkajärjestelyt
 • Arkisto
Carita Kuusisen kuva

Carita Kuusinen

Henkilöstösuunnittelija

Päivän sana on ketterä HR. Myös henkilöstön työhyvinvointi on meille tärkeää ja siihen panostamme. Työssä tulisi myös kokoajan oppia jotain uutta. Ammattini on henkilöstötyö ja globaalikasvatus intohimoni, koska uskon sen edistävän kestävää hyvinvointia. Siksi työskentelen Kepassa jo 10. vuotta.

Vastuualueet

 • Henkilöstöhallinto
 • Rekrytointi
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Työhyvinvointi
 • Jäsenjärjestöjen henkilöstöasiat ja -neuvonta
Heli Mäki-Hakolan kuva

Heli Mäki-Hakola

Toimistokoordinaattori

Olen työskennellyt Kepassa vuodesta 1998 lähtien. Pidän asiakaspalvelutyöstä ja siitä että tutustun lähes päivittäin uusiin ihmisiin. Jokainen työpäivä on erilainen! Kepa on työnantajana luotettava ja koen olevani osa tärkeää organisaatiota joka toimii oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu
 • Vastaanotto
 • Järjestötilat
 • Maailman Kuvalehden tilaajarekisteri
 • Yleisinfo
Jaana Vesalainen

Jaana Vesalainen

Taloussihteeri

Olen työskennellyt Kepassa vuodesta 1998 lähtien, taloushallinnon tehtävissä. Minua motivoi työssäni se, että saan käyttää oman ammattitaitoni työyhteisössä, joka tekee työtä reilumman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Osto- ja myyntireskontra
 • Matkalaskut
 • Palkkiot

IT-tiimi

Simo Hellstenin kuva

Simo Hellsten

Digituottaja / Web Developer

LuK

Kehitysmaakokemukseni on Itä-Timorista, mutta nykyään vietän aikani tiiviisti näyttöpäätteen ääressä. Olen työskennellyt www-sivujen parissa viime vuosituhannen lopulta lähtien ja Kepassa 2016 syksystä.

Vastuualueet

 • Verkkosivustouudistukset
 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Digitaaliset palvelut

Kalle Korhonen

Järjestelmäsuunnittelija

Kehitän ja ylläpidän IT-järjestelmiä ja tietoturvaa. Mahdollisuuksien mukaan autan jäsenistöä samoissa asioissa.

Vastuualueet

 • Verkkopalveluiden tekninen tuotanto
 • Verkkopalveluiden kehittäminen
 • IT- ja tietohallintopalvelut
 • IT-tuki

Tuutikki Suihkonen

IT-tukihenkilö

Työskentelen muiden tukena avustamalla tietoteknisten ongelmien ratkaisuissa. Minusta on innostavaa työskennellä paremman maailman puolesta ja omalla työpanoksellani auttaa muita saavuttamaan tuloksia sekä suoriutumaan työtehtävistään.

Vastuualueet

 • IT-tuki
 • IT- ja tietohallintopalvelut
 • Sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu

Järjestökehitystiimi

Emmi Liulia

Emmi Liulia

Koulutussihteeri

Filosofian maisteri (FM)

Työhöni kuuluu koulutusten ja muiden oppimistilaisuuksien käytännön järjestelyjen hoitaminen. Itselleni tärkein kehitysyhteistyöteema on ilmasto-oikeudenmukaisuus. Kepalla saan tehdä arvojeni mukaista työtä.

Vastuualueet

 • Koulutus
Kari-Pekka Murtosen kuva

Kari-Pekka Murtonen

Yritysyhteistyön asiantuntija

Tuen Kepan jäsenjärjestöjen mahdollisuuksia kehittää ja toteuttaa mielekkäitä yhteistyökuvioita yksityissektorin kanssa. Innostun kun saan edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä jossa innovaatioiden ja luovien ratkaisujen myötä pyritään saamaan aikaan laajaa vaikuttavuutta köyhyyden vähentämisen ja ihmisoikeuksien ympärillä.

Vastuualueet

 • Yritysyhteistyö
Helena Nevalaisen kuva

Helena Nevalainen

Kehitysyhteistyöneuvoja

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YM)

Tuen järjestöjä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvissä kysymyksissä (suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa). Nautin työni monipuolisuudesta ja siitä että yhden päivän aikana voin järjestöedustajien kanssa keskustella eri puolilla maailmaa olevista yhteistyökuvioista. Voimme yhdessä miettiä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin tai iloita pienistä onnistumisista. Uskon että kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen omalta osaltaan johtaa oikeudenmukaisempaan maailmaan.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Hankeneuvonta
Anja Onalin kuva

Anja Onali

Ohjelmasuunnittelija

VTM (kehitysmaatutkimus), KTM (kansantaloustiede)

Tuen Kepan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä tuottamalla tietoa ja työkaluja suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Osallistun myös jäsenjärjestöjen arviointitoiminnan kehittämiseen oppimistilaisuuksien ja -hankkeiden kautta sekä toimimalla ohjelmatukijärjestöjen laatu- ja vaikuttavuuden arvioinnin työryhmän sihteerinä.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Koulutus
Kuvassa Pauliina Savola

Pauliina Savola

Asiantuntija, kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta

FM (englantilainen filologia), VTK (valtio-oppi)

Toimin Kepassa kansalaisyhteiskunnan asiantuntijana ja vastaan kehitysjärjestöjen edunvalvonnasta. Globaali oikeudenmukaisuus, kansalaisyhteiskunnan tilan vahvistaminen, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ovat minulle sydämen asioita. On ilo ja kunnia saada edistää työkseni parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Vastuualueet

 • Edunvalvonta
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Järjestöyhteistyö
Antti Turakan kuva

Antti Turakka

Koulutussuunnittelija

Metsänhoitaja (M.Sc., forestry)

Olen kehitysyhteistyön ja koulutuksen pitkän linjan ammattilainen. Suunnittelen, toteutan ja kehitän kehitysyhteistyökoulutuksia järjestöille sekä neuvon hankkeiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa. Yhdessä oppiminen innostaa minua työssäni.

Vastuualueet

 • Järjestöjen kehitysyhteistyö
 • Hankeneuvonta
 • Koulutus

Maailma kylässä -tiimi

Johanna Eurakosken kuva

Johanna Eurakoski

Ohjelmapäällikkö

Kulttuurituottaja (AMK)

Työssäni pääsen edistämään luovuutta, kulttuurista moninaisuutta ja tasa-arvoa suunnittelemalla sekä tarjoamalla laajan kirjon kulttuuri- ja asiaohjelmaa ilmaiseksi festivaaliyleisölle. Työni kautta haluan tarjota ihmisille helppoja lähestymistapoja osallistua ja vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen. Kulttuurien välinen vuorovaikutus on rikkaus!

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Kulttuuri- ja asiaohjelmatuotanto
 • Ohjelmavalinnat
Taija Lähdetien kuva

Taija Lähdetie

Viestintä- ja varainhankintapäällikkö

Filosofian maisteri (FM)

Vastaan työssäni Maailma kylässä -festivaalin viestinnästä, markkinoinnista ja varainhankinnasta. Pidän huolen siitä, että järjestöjen kohtaamispaikka ja Suomen värikkäin kaupunkitapahtuma näkyy ja kuuluu niin yhteistyökumppaniverkostossa kuin suuren yleisön kanavissa.

Vastuualueet

 • Varainhankinta
 • Maailma kylässä -festivaali
 • Viestintä
leo sivonen

Leo Sivonen

Festivaaliassistentti (siviilipalvelushenkilö)

Huolehdin Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajien koordinoinnista yhdessä tuotantopäälikön kanssa sekä avustan viestintä- ja varainhankintapäällikköä tämän tehtävissä. Olen myös tavoitettavissa kaikissa festivaaliin liittyvissä kysymyksissä.

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Näytteilleasettajat
 • Yleisinfo
laura valoma

Laura Valoma

Tuotantopäällikkö

Medianomi, mediatuottaja AMK

Vastaan Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatoiminnasta ja teknisestä tuotannosta. Upeaa työskennellä tapahtumassa, joka mahdollistaa ja motivoi meitä kaikkia toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Maailma kylässä -festivaali
 • Tapahtuman tekninen tuotanto
 • Rakennus ja purku
 • Näytteilleasettajat

Vaikuttamis- ja analyysitiimi

hanna aho

Hanna Aho

Asiantuntija, ilmasto-oikeudenmukaisuus

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan ilmasto- ja energiapoliittista päätöksentekoa Suomessa ja Euroopan unionissa. Välitän poliitikoille ja virkamiehille tietoa päätösten vaikutuksista ilmasto-oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Työssäni minua motivoi se, että saan olla mukana ratkomassa aikamme suurimpiin kuuluvaa ongelmaa, ilmastonmuutosta.

Vastuualueet

 • Kansainväliset ilmastoneuvottelut
 • Ilmasto-oikeudenmukaisuus
 • Ilmastopolitiikka ja -rahoitus
 • Vaikuttamistyö
 • Energiapolitiikka
jonas biström

Jonas Biström

Kampanjasuunnittelija

Teen kampanjaa kehitysrahoituksen nostamiseksi 0,7% BKTL:sta. Mietin kampanjan strategiaa, teen kampanjaa yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa ja vaikutan poliittisiin päättäjiin. Keväällä pidän huolen siitä, että kampanja tempaa innostavuudessaan sinutkin mukaansa. Kehitysrahoituksen lisäksi työskentelen yritysvastuun parissa. Innostan, koulutan, suunnittelen ja tuplaan kehitysyhteistyömäärärahat.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kampanjat
 • Kehitysrahoitus
 • Yritysvastuu
Outi Hakkarainen, Kepa

Outi Hakkarainen

Asiantuntija, toimintaympäristön analyysi

Filosofian maisteri (FM)

Seuraan Kepan kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia ajankohtaisia asioita. Parhaillaan niitä ovat muun muassa kansalaisjärjestöjen toiminta haurailla alueilla, kestävän kehityksen tavoitteiden kansainvälinen toteuttaminen ja kriittinen talouskeskustelu. Minua motivoi työssäni mahdollisuus osallistua oikeudenmukaisuuden edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen maailmassa.

Vastuualueet

 • Kansalaisyhteiskunta
 • Agenda2030
 • Globaali talouspolitiikka
 • Etelän kumppanuudet
Anna-Stiina Lundqvistin kuva

Anna-Stiina Lundqvist

Asiantuntija, kehitysrahoitus

Politices magister

Seuraan kehitysrahoitusta ja -yhteistyötä Suomessa ja maailmalla. Teen tunnetuksi Kepan viestejä ja vaikutan päättäjiimme paremman maailman puolesta: Suomen tulee huolehtia globaalista leiviskästään tekemällä enemmän ja parempaa kehityspolitiikkaa. Työssäni minua inspiroi ihmisten kohtaaminen ja yhteisten näkemysten löytäminen, jotta kehitysrahoituksella saataisiin aikaan konkreettisia parannuksia kaikkein köyhimpien elämässä.

Vastuualueet

 • Kehitysrahoitus
 • Suomen kehitysyhteistyö
 • Vaikuttamistyö
milja suihko

Milja Suihko

Vaikuttamistyön avustaja (korkeakouluharjoittelija)

Työskentelen Kepan kampanjoiden ja eduskuntavaalivaikuttamisen parissa, minkä lisäksi analysoin puolueiden ohjelmia kehitysavun näkökulmasta. Työssäni yhdistyvät globaalikysymykset, arvoille pohjautuva työ ja vaikuttaminen, jotka kuuluvat moniin intohimoihini.

Vastuualueet

 • Vaikuttamistyö
 • Kampanjat

Viestintätiimi

Jukka Arosen kuva

Jukka Aronen

Verkkojulkaisujen päätoimittaja

Valtiotieteiden maisteri (VTM)

Vastaan Kepa.fi-sivuston uutistuotannosta, sisältökonsepteista, online-analytiikasta, käytettävyystutkimuksista ja hakukoneoptimoinnista.

Vastuualueet

 • Verkkosivujen sisällöntuotanto
 • Viestintä

Johannes Jauhiainen

Toimitusharjoittelija

Toimitusharjoittelijana kirjoitan juttuja Maailman Kuvalehteen.

Vastuualueet

 • Maailman Kuvalehti
 • Sosiaalinen media
Mirka Kartano

Mirka Kartano

Viestinnän asiantuntija

Master of Social Science in International Development

Suunnittelen, kehitän ja toteutan Kepan organisaatio- ja jäsenviestintää. Temaattinen vastuualueeni on globaalikasvatus. Olen ylpeä, että voin työlläni tukea Kepan asiantuntijoiden ja jäsenjärjestöjen viestien vaikuttavuutta ja tuoda globaalin oikeudenmukaisuuden teemat lähelle jokaisen ihmisen arkea.

Vastuualueet

 • Organisaatioviestintä
 • Sosiaalinen media
 • Jäsenviestintä
 • Globaalikasvatus

Nici Lönnberg

Graafikko

Huolehdin Kepan ja Maailman Kuvalehden visuaalisesta ilmeestä printissä ja verkossa.

Vastuualueet

 • Graafinen suunnittelu
 • Viestintä
 • Taitto
Anni Piiroinen

Anni Piiroinen

Viestinnän asiantuntija

Master of Arts in International Political Economy (MA)

Autan rakentamaan verkkosivustoa uudelle kattojärjestölle. Inspiroidun ihmisistä, jotka haastavat valtarakenteita itsessään ja ympärillään luoden reilumpaa maailmaa meille kaikille.

Vastuualueet

 • Viestintä
Sanna Ra

Sanna Ra

Viestinnän asiantuntija

Filosofian maisteri (FM)

Suunnittelen ja toteutan vaikuttamis- ja kampanjaviestintää, jonka teemoja ovat Agenda 2030, kehitysrahoitus, ilmasto- ja vero-oikeudenmukaisuus, järjestökehitys sekä yritysvastuu.

Vastuualueet

 • Vaikuttajaviestintä
 • Kansalaisyhteiskunta
 • Edunvalvonta
 • Mediasuhteet
Tuomas Tiaisen kuva

Tuomas Tiainen

Viestintäavustaja (siviilipalvelushenkilö)

Toimenkuvaani kuuluu muun muassa nettisivujen päivittäminen, valokuva-arkiston hoito sekä juttujen kirjoittaminen Maailman Kuvalehteen.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Maailman Kuvalehti
ruut tolonen

Ruut Tolonen

Verkkojulkaisujen ja Maailman Kuvalehden toimitussihteeri

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM)

Toimin Kepan verkkouutisten ja Maailman Kuvalehden toimitussihteerinä. Kirjoitan ja editoin verkkouutisia sekä toteutan pidempää aikakauslehtijournalismia Maailman Kuvalehteen.

Vastuualueet

 • Verkkosivujen sisällöntuotanto
 • Maailman Kuvalehti
 • Viestintä
 • Sosiaalinen media
 • Mediasuhteet
hanna vaittinen

Hanna Vaittinen

Viestintäavustaja (korkeakouluharjoittelija)

Avustan kaikenlaisissa viestinnän tehtävissä mm. somessa, blogeissa ja verkkoartikkeleissa. Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, ja siksi olenkin iloinen saadessani työskennellä oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vastuualueet

 • Viestintä
 • Sosiaalinen media
Anni Valtosen kuva

Anni Valtonen

Päätoimittaja, Maailman Kuvalehti

Filosofian maisteri (FM)

Teen Kepan julkaisemaa Maailman Kuvalehteä suurella sydämellä. Haluan tarjota lukijoille uusia näkökulmia ja tapoja hahmottaa tätä monimutkaista maailmaa.

Vastuualueet

 • Maailman Kuvalehden juttujen ideoiminen
 • Juttujen tilaaminen avustajilta
 • Juttujen editoiminen ja kirjoittaminen
 • Maailman Kuvalehden edustaminen