Kepan verokannanotot

Kepan lausuntoja ja kannanottoja vero-oikeudenmukaisuuteen liittyen.

Kannanotot on jaoteltu teemoittain: veroparatiisit, rahoitusmarkkinavero ja kehitysrahoituskeskustelu. Kaikki dokumentit ovat pdf-muodossa.

Veroparatiisit

Rahoitusmarkkinavero

Kehitysrahoituskeskustelu 

Kepa on myös allekirjoittanut kaksi kansainvälistä kansalaisjärjestöjen kannanottoa aiheesta