Kaksi köyhää pankkiiria eduskuntatalon portailla. Kuva: Sami Taberman / Kepan arkisto.
Kuva:
Sami Taberman
Kepa

Vero-oikeudenmukaisuus

Yritysten ja varakkaiden ihmisten verovälttelyn, korruption ja rikollisen toiminnan takia sekä rikas pohjoinen että köyhempi etelä menettävät tärkeitä verotuloja. Avoimuus, tiedonvaihto ja kehitysmaat osallistava päätöksenteko ovat avainasemassa ongelman ratkaisemisessa.


Suuryritysten verovälttelyn vuoksi kehitysmaista virtaa valtavasti pääomia rikkaisiin maihin ja veroparatiiseihin. Julkinen maakohtainen raportointi tuloista, maksetuista veroista sekä muista keskeisistä tiedoista auttaisi tunnistamaan yritysten aggressiivisen verosuunnittelun ja puuttumaan siihen.

Veronkierron arvioidaan olevan suuruusluokaltaan mittavampaa kuin kehitysmaiden saama kehitysapu tai niiden keräämät yritysverotulot. Kaikkiaan laittomat rahavirrat kehitysmaista ylsivät 1 100 miljardiin dollariin vuonna 2013.

Suomen on aktiivisesti ajettava yritysten todellisten hyödynsaajien julkisuutta kansainvälisessä keskustelussa ja toimittava itse malliesimerkkinä. Varakkaiden yksityishenkilöiden veronkiertoa ja rahanpesua voidaan ehkäistä automaattisella verotietojen vaihdolla.

Verojärjestelmät kuntoon ja rahoitusmarkkinavero käyttöön

Kansainvälisen verojärjestelmän tehokas ja oikeudenmukainen uudistaminen edellyttää, että kehitysmailla on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Parhaiten tämä taphtuu YK:n kautta. Toisaalta voidakseen vastata suuryritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun kehitysmaat tarvitsevat resursseja omien verotusjärjestelmiensä kehittämiseksi.

Globaaleja rahoitusmarkkinoita voitaisiin vakauttaa pienellä verolla, joka perittäisiin valuutta-, arvopaperi- ja johdannaiskaupasta. Pienikin vero toisi merkittäviä tuloja, joilla voitaisiin rahoittaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Katso kaikki Kepan verokannanotot.