Tyttö Tansaniassa
Kuva:
David Dennis
Flickr

Videot: Kehitysongelma ja sen ratkaisu

Videohaastatteluissa kolme eri tansanialaista kansalaisyhteiskunnan toimijaa kertoo, miten he ovat ratkaisseet yhden keskeisen ongelman ja saaneet näin aikaan toivottua muutosta.