"Kehitysyhteistyön saavutuksista ei ole näyttöä"

Myytti 12. Kepa vastaa sitkeimpiin köyhyys- ja kehitysmyytteihin.

Huolimatta siitä, että yleinen talouskehitys on pitkään toiminut kehitysmaita vastaan, on kehitysyhteistyöllä saavutettu huomattavia tuloksia. Siispä myytti ei pidä paikkaansa.

Juhlimisen arvoista oli esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden puolittuminen vuonna 2015 osana YK:n vuosituhattavoitteita. Kun vielä vuonna 1990 äärimmäisessä köyhyydessä eli 1,9 miljardia ihmistä, vuonna 2015 luku oli enää 836 miljoonaa.(1) Tärkeää on silti alleviivata, että köyhyyden vähentyminen ei ole suinkaan pelkän kehitysyhteistyön saavutus, sillä talouskasvu etenkin Aasiassa on näytellyt merkittävää osaa köyhyyden puolittumisessa. Tämä kuvaakin hyvin sitä, miten vaikeaa kehitysyhteistyön tuloksia on välillä mitata.

Joitain kehitysyhteistyön tuloksia on helpompi mitata, kuten ihmisten yleiseen terveydentilan parantumiseen liittyvää näyttöä. Esimerkiksi vuosien 1995 ja 2011 välillä yhteensä 51 miljoonaa tuberkuloosipotilasta sai hoitoa, ja nämä hoidot säästivät arviolta 20 miljoonaa ihmishenkeä.(2)

Ja esimerkiksi pelkästään Suomen kehitysavun ansiosta lukuisat ihmiset Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa pystyvät tänä päivänä käyttämään puhdasta vettä. Yhteensä 2,4 miljoonaa ihmistä on saanut puhdasta vettä ja 2,7 miljoonaa kunnollisen käymälän Suomen kehitysavun ansiosta.(3)

Pitkällä aikavälillä kehitysyhteistyön vaikutusta on vaikea nähdä erillään muiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten prosessien vaikutuksista. Kokonaiskuva joka tapauksessa on kohtuullisen positiivinen. Kehitysyhteistyö ei ole myöskään ainoa ala, jossa tavoitteiden saavuttaminen on haasteellista: Suomessa esimerkiksi hallitus toisensa jälkeen on ponnistellut työllisyyden lisäämiseksi vaihtelevin tuloksin. Kukaan ei kuitenkaan ehdota, että hallitus lakkaisi yrittämästä.

Järjestöjen hankkeilla ja pitkäjänteisellä toiminnalla on ollut suuri merkitys paikallisella tasolla. Ulkoministeriö vuonna 2017 julkaisema riippumaton arviointi totesi, että järjestöjen tekemä kehitysyhteistyö tavoittaa ihmiset etenkin ruohonjuuritasolla ja vastaa juuri paikallisten tarpeisiin. Järjestöt toimivat tuloksellisesti jopa hyvin hauraissa ja kaukaisissa paikoissa, joihin valtioiden välinen kehitysyhteistyö ei välttämättä yllä, arviossa todettiin.(4)

Myös aiemmassa vuonna 2016 arviossa tultiin siihen päätelmään, että järjestöjen kehitysyhteistyö on tuloksellista sekä kustannustehokasta. Kestävimmät tulokset ovat syntyneet pitkäaikaisella ja sitoutuneella yhteistyöllä paikallisten toimijoiden kanssa.(5)

(1) YK: The Millenium Development Goals Report, 2015

(2) WHO: 20 million lives saved through TB care and control, 2012

(3) Ulkoministeriö: Kehitysyhteistyö tuottaa tuloksia (tarkistettu 1.9.2017)

(4) Kepa tiedote: Lisää näyttöä - Järjestöjen kehitysyhteistyö on tuloksellista ja tavoittaa ihmiset ruohonjuuritasolla, 2017

(5) Kepan tiedote: Arvioinnin tulos - Oli virhe leikata kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä, 2016