"Rahat päätyvät vääriin käsiin"

Myytti 6. Kepa vastaa sitkeimpiin köyhyys- ja kehitysmyytteihin.

Kehitysavun historiaan mahtuu paljon väärinkäytöksiä. Kylmän sodan aikana kehitysapua myönnettiin jopa läpikorruptoituneiksi tiedetyille hallitsijoille, kun itä ja länsi kilpailivat kolmannen maailman maiden suosiosta. Gepardihatuistaan ja kleptokraattisesta hallinnostaan tunnettu Zairen entinen presidentti Mobutu Sese Seko oli tästä synkkä esimerkki.

Nykyään korruptio otetaan paremmin huomioon ja rahojen käyttöä seurataan tarkasti niin järjestöjen kuin valtioiden toiminnassa. Esimerkiksi Suomen tukema kehitysyhteistyö on tarkoin valvottua toimintaa, ja sen tavoitteiden saavuttamista sekä rahankäyttöä valvoo niin ulkoministeriö kuin kansainväliset tahotkin. Ulkoministeriöön tulee vuosittain noin 30 kehitysyhteistyövaroihin kohdistuvaa väärinkäyttöepäilyä, jotka kaikki tutkitaan.(1) Myös kansalaisjärjestöhankkeissa on tarkat seurantamekanismit, jotta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin.

Kehitysyhteistyössä säännöllisesti toteutetuissa evaluoinneissa riippumattomat asiantuntijat arvioivat kehitysyhteistyötä. Evaluointi tutkii, onko tehty työ ollut tehokasta, ja onko siinä keskitytty oikeisiin asioihin. Ja ennen kaikkea ovatko ne veronmaksajien kustantamat rahat päätyneet sinne, minne oli alun perin tarkoituskin.

Lisäksi kehitysyhteistyön avulla kitketään korruptiota. Erityisen tärkeää on tukea kehitysmaiden omia kansalaisjärjestöjä, jotka valvovat oman maansa rahankäyttöä ja hallinnon avoimuutta. Esimerkiksi Botswanassa on saavutettu konkreettisia tuloksia korruption vastaisessa taistelussa kehitysapuvaroin ja maata on kehuttu Afrikan vähiten korruptoituneeksi maaksi. Viimeisen vuosikymmenen aikana siellä on tehty laaja lakiuudistus, perustettu korruptiotapauksia tutkiva toimisto ja ihmisten tietoisuus omista oikeuksistaan on kasvanut. Mutta haasteita vielä on, ja vastaava edistys on edelleen varsin poikkeuksellista Afrikassa.(2)

(1) Ulkoministeriö: Kehitysyhteistyön seuranta ja arviointi (tarkistettu 1.9.2017)

(2) Transparency International: Overview of corruption and anti-corruption in Botswana, 2014