"Kummilapsille tarkoitetut rahat menevät työikäisille miehille, ja kirjeitä lahjoittajille laaditaan rutiinilla"

Myytti 14. Kepa vastaa sitkeimpiin köyhyys- ja kehitysmyytteihin.

Suomalaisten järjestöjen kautta annetut rahat menevät järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeisiin. Kehitysyhteistyöhankkeita suunnitellaan, seurataan ja arvioidaan tarkasti. Hankkeita pääasiassa rahoittava ulkoministeriö edellyttää vuosiraportoinnin lisäksi puolueetonta tilintarkastusta, jolla varmistetaan rahojen oikea käyttö.

Tukimaksu ei mene suoraan omalle kummilapselle tai hänen perheellensä, vaan tuesta hyötyy koko lapsen elinympäristö ja yhteisö. Näin muun muassa siksi, ettei syntyisi eriarvoisuutta ja kateutta. Kehitysyhteistyössä voidaan saavuttaa pysyviä tuloksia vain tukemalla koko yhteisöä.

Kummeille suunnattuja tervehdyksiä taas laaditaan usein yhdessä esimerkiksi koulussa, joten väistämättäkin niistä tulee samanlaisia, jos kerrotaan sanoin tai piirroksin jostain käynnissä olevasta hankkeesta. Eritoten niiden lasten, jotka eivät saa koskaan postia omalta kummiltaan, voi olla hankala keksiä kirjoitettavaa ventovieraalle henkilölle toisella puolella maailmaa. Monessa kehitysmaissa on myös totuttu viestimään suullisesti, joten tekstin tuottaminen ei yleensä ole helppoa vanhemmillekaan lapsille.

Kummijärjestöistä suuri osa on allekirjoittanut järjestöjen yhteisen eettisen ohjeistuksen.(1) Nämä edistävät lasten perusoikeuksia sekä painottavat lasten henkisen ja fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista kummilapsitoiminnassa.

(1) Kummitoiminnan eettiset periaatteet, 2016