YK:n kehitysrahoituskokous Addis Abebassa 2015.
Kuva:
Eskinder Debebe

Kansainväliset rahoituskokoukset

Kepa seuraa kehitysrahoitusta ja avun tuloksellisuutta kansainvälisissä kokouksissa.

Addis Abeba 2015

YK:n kolmannessa kehitysrahoituskokouksessa Etiopian Addis Abebassa vuonna 2015 sovittiin konkreettisista toimista ja resursseista, joilla kestävää kehitystä ja tulevaisuuden kehitystavoitteita rahoitetaan. Kokouksen lopputulema jäi kuitenkin löyhäksi. Kokouksessa syntyneessä toimintasuunnitelmassa ei olla valmiita sitoutumaan juuri mihinkään.

Neuvotteluja seurasi yli kuusisataa kansalaisjärjestöä. Järjestöt toivat vahvasti esille, että konferenssin agendalla tärkeään asemaan nostettu yksityinen sektori sitoutettaisiin noudattamaan kansainvälisiä ihmis- ja työoikeussopimuksia, toimimaan vastuullisesti ja raportoimaan toiminnastaan. YK-maat jättivät kuitenkin vastuukysymykset yritysten vapaaehtoisuuden varaan.

Busan 2011

OECD:n neljäs avun tuloksellisuuden huippukokous järjestettiin Busanissa vuonna 2011. Kokous oli jatkoa Rooman, Pariisin ja Accran vastaaville kokouksille. Busanissa arvioitiin kuinka työskentelyssä avun tuloksellisuuden edistämiseksi on edetty sekä tehtiin uusia sitoumuksia kehitysyhteistyön laadun ja tulosten parantamiseksi tulevaisuudessa.

Järjestöt vaativat Busaniin kokoontuvia avunantaja- ja -saajamaita sekä kansainvälisiä järjestöjä, kuten Maailmanpankkia, tunnustamaan nämä periaatteet työnsä tuloksellisuuden mittariksi ja tukemaan kansalaisliikkeitä itsenäisinä kehitystoimijoina. Järjestöjen keskeiset vaatimukset, kuten kehityksen ihmisoikeusperustaisuus, eivät kuitenkaan tulleet kirjatuiksi tarpeeksi vahvasti. Samoin kansalaisyhteiskunnan toiminnan mahdollistavan ympäristön takaamisesta olisi tarvittu kouriintuntuvampia sitoumuksia

Accra 2008

OECD:n koordinoima huippukokous järjestettiin Accrassa Ghanassa, Kokouksessa keskityttiin avun tuloksellisuuteen ja tehtiin Pariisin julistuksen eli kehitysyhteistyöstä sovittujen periaatteiden puoliväliarvio.

Huippukokouksessa otettiin askel oikeaan suuntaan, mutta konkreettiset sitoumukset jäivät vähäisiksi. Järjestöjen mielestä kehitysmaiden päätösvaltaa olisi esimerkiksi pitänyt painottaa enemmän.

Doha 2008

YK:n kehitysrahoituskonferenssissa (Financing for Development, FFD) Qatarin Dohassa päivitettin vuonna 2002 sovittu Monterreyn konsensus, joka on merkittävin ja laajin kehitysrahoitusta koskeva kansainvälinen sopimus.

Kepa vaati, että Dohassa oltaisiin tehty sitovia ja aikataulutettuja päätöksiä kehitysavun nostamisesta YK:ssa sovitulle 0,7 prosentin bruttokansantulotasolle. Loppuasiakirjan muotoilut jäivät kuitenkin epämääräisiksi.

Monterrey 2002

YK:n kehitysrahoituskokous FFD (Financing for Development) järjestettiin Meksikon Monterreyssä vuonna 2002. Kokous tarkasteli kehitysrahoitusta laaja-alaisesta näkökulmasta.

Järjestöt toivat esille että huomio voitaisiin kiinnittää myös muihin painaviin ongelmiin. Näitä ovat muun muassa velkakriisi, valuuttamarkkinoiden vakaus, kaupan vapauttaminen ja kehitysmaiden vähäiset osallistumismahdollisuudet maailmanlaajuiseen taloudelliseen päätöksentekoon.