Vahvaksi kansalaisyhteiskunnaksi?

Vahvaksi kansalaisyhteiskunnaksi?

Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ei ole olemassa yhtä reseptiä. Hahmottaa voidaan kuitenkin joukko erilaisia toimia, jotka vahvistavat kansalaisjärjestöjen toimintakykyä ja puolustavat kansalaisyhteiskunnan toimintatilaa ja näin osaltaan vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa.

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksillä tarkoitetaan eri tekijöitä, joilla on vaikutusta siihen, voivatko esimerkiksi kansalaisjärjestöt toimia vapaasti ja ajaa haluamaansa yhteiskunnallista muutosta tai tuottaa palveluita.

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiin vaikuttavat:

 • lainsäädäntö ja viranomaissääntely

 • poliittiset linjavedot, tavoitteet ja ohjelmat

 • julkinen mielipide, luottamus ja osallistumismahdollisuudet

 • päättäjien ja viranomaisten tilivelvollisuus ja läpinäkyvyys

 • pääsy eri medioihin, mahdollisuus ja taidot hyödyntää viestintäteknologiaa
 • toiminnan mahdollistava rahoitus ja muut resurssit

Kansalaisyhteiskunta voi olla vahva vain, kun sen toimintaedellytykset ovat kunnossa ja suotuisat.

Kepa toimii kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen on jo pitkään ollut Kepan työn ydintä ja nykyisessä ohjelmassa 2016-2017 vahva kansalaisyhteiskunta nousi myös Kepan pääteemojen joukkoon. Me olemme hahmottaneet omasta työstämme seuraavanlaisia, kansalaisyhteiskuntaa vahvistavia toimintoja:

 • Tuki ja palvelut jäsenille. Kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatusneuvonta, tilat järjestötoiminnalle
 • Oppimistilaisuudet ja tapahtumat. Kepan järjestämät seminaarit, työpajat, tapaamiset, keskustelutilaisuudet ja koulutukset Suomessa ja etelän toimintamaissa Tansaniassa ja Mosambikissa
 • Edunvalvonta ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistaminen. jäsenistön etujen ajaminen (esimerkiksi kehitysrahoitukseen vaikuttaminen), yhteistyön ja dialogin edistäminen ja ylläpitäminen kansalaisyhteiskunnan ja valtion välillä (ministeriöiden virkamiehet, lähetystöjen henkilökunta).
 • Tiedon tuottaminen ja verkostoitumisen edistäminen. Kotimaisen ja kansainvälisen kehityspoliittisen keskustelun seuraaminen, analyysi ja tiedon jakaminen järjestökentälle, järjestöverkostojen koordinointi, kansainvälisten järjestöverkostojen toimintaan osallistuminen ja niissä tuotetun tiedon jakaminen, yhteydenpito ja yhteyksien luominen järjestöjen välille, yhteistyön edistäminen Suomessa ja Kepan toimintamaissa Tansaniassa ja Mosambikissa.
 • Vaikuttamistyö. Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa toteutettu vaikuttamistyö, kansalaisjärjestötoimijoiden ja päättäjien tuominen yhteen ja dialogin vahvistaminen.
 • Viestintä. Osallistuminen julkiseen keskusteluun ja median kiinnostuksen herättäminen kansalaisyhteiskunnan tilasta ja toimintaedellytyksistä sekä kansalaisjärjestöjen osaamisesta ja työn tuloksista, tiedon tuottaminen ja julkaiseminen Kepan toimintamaiden kansalaisyhteiskunnan tilasta ja toimintaympäristöstä sekä Kepan oma kehityskysymyksiin keskittyvä uutistoiminta.
 • Kumppanuudet etelässä. Tuki Kepan kumppanijärjestöjen vaikuttamistyölle Mosambikissa, Tansaniassa, Kambodzhassa ja Nicaraguassa (taloudellista tukea, yhteistä toimintaa ja oppimista).
 • Solidaarisuuden osoittaminen. Pieneltä tuntuva teko, kuten vetoomuksen allekirjoittaminen, voi osaltaan luoda kansainvälistä painetta päättäjiä kohtaan ja voimauttaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita.