Tuuli Hietaniemi puhuu ilmastolakitempauksessa eduskuntatalon portailla. Kuva: Kepan arkisto.
Kuva:
Kepa

Kansalaisyhteiskunta

Toimiva demokratia edellyttää moniäänistä ja vahvaa kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Turvaamalla kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset tarjoamme ihmisille erilaisia ja eritasoisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan sekä tärkeäksi koettuihin asioihin.


Huolimatta kansainvälisistä sitoumuksista on kansalaisyhteiskunnan toimintatila kaventunut  yli puolessa maailman maista esimerkiksi sääntelyn ja rajoitusten lisäämisen seurauksena. Vaikein tilanne on ihmisoikeuksia puolustavilla ja yhteiskunnallista muutosta ajavilla järjestöillä, joiden työ on pahimmassa tapauksessa hengenvaarallista.

Kehitysyhteistyön kattojärjestönä Kepa keskittyy niihin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin, jotka työskentelevät oikeudenmukaisemman maailman puolesta keskittyen kehitysyhteistyöhön, kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhön ja globaalikasvatukseen.

Tavoitteena vahva kansalaisyhteiskunta

Kepan tavoitteena on vahva ja moniääninen kansalaisyhteiskunta, jonka toimintaedellytykset ovat kunnossa ja mahdollisimman suotuisat.

Suomessa Kepa kattojärjestönä valvoo jäsentensä etua vaikuttamalla päättäjiin toimintaedellytysten luomiseksi sekä kansalaisyhteiskunnan tilan turvaamiseksi. Edunvalvontatyömme keskiössä on kansalaisjärjestöjen kehitysrahoituksen turvaaminen sekä järjestöjen mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kehityspoliittiseen keskusteluun.

Kepa tekee yhteistyötä myös kansainvälisten verkostojen (esimerkiksi CIVICUS) kanssa.

Kepan työtä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten puolustamiseksi ohjaa edunvalvonta- ja kansalaisyhteiskuntalinjaus (pdf), jossa määritellään myös keskeiset tavoitteet.

Katso Kepan kannanotot koskien kansalaisyhteiskuntaa.