Greenpeacen jääkarhu YK:n ilmastokokouksessa, Pariisissa 2015.
Kuva:
Sanna Autere

Kansainväliset ilmastokokoukset

YK:n ilmastosopimus UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) luo puitteet kansainväliselle yhteistyölle ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mukana on 197 osapuolta eli lähes kaikki maailman valtiot.


Ilmastokokoukset kokoavat rikkaat ja köyhät maat saman neuvottelupöydän ääreen ja jokaisella on yksi ääni. Osapuolikokouksia (Conference of the Parties, COP) on järjestetty vuosittain vuodesta 1995 alkaen, ja niissä arvioidaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien etenemistä.

Bonn 2017

YK:n ilmastosopimuksen 23. osapuolikokous (COP23) järjestetään Bonnissa Saksassa 6.-17.11.2017. Katso Kepan Bonn 2017 -sivu.

Marrakech 2016

YK:n ilmastosopimuksen 22. osapuolikokous (COP22/CMP12) järjestettiin Marrakechissa Marokossa 7.-18.11.2016.

Viime vuonna Pariisissa sovittiin uudesta maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta, joka astuu voimaan 4.11.2016.

Katso Kepan Marrakech 2016 -sivu ja järjestöjen lopputiedote.

Pariisi 2015

YK:n ilmastosopimuksen 21. osapuolikokous (COP21/CMP11) järjestettiin Ranskan pääkaupungissa Pariisissa 30.11.-11.12.2015. Kokouksessa sovittiin uudesta maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta ja entistä tiukemmasta tavoitteesta rajoittaa ilmaston lämpenemistä.

Suomalaiset ympäristö- ja kehitysjärjestöt vaativat Suomelta ja EU:lta nopeampia päästövähennyksiä sekä energiamurroksen vauhdittamista, jotta tavoitteeseen on mahdollista yltää. 

Lima 2014

Liman COP20-ilmastokokous järjestettiin Perun pääkaupungissa Limassa vuonna 2014 ja se oli ilmastosopimuksen osapuolikokouksen 20. istunto. Limassa jatkettiin siitä, mihin edellisen vuoden ilmastokokouksessa Puolan Varsovassa jäätiin. Kokouksessa haettiin edistystä muun muassa tulevaan kansainväliseen sopimukseen sisällytettävistä pääelementeistä sekä selvyyttä siihen, miten maiden ilmoittamien kansallisten panosten (INDC) riittävyyttä ja oikeudenmukaisuutta arvioidaan ennen seuraavan vuoden Pariisin kokousta.

Kepa korosti erityisesti keskittymistä kahteen globaalin ilmastosopimuksen saavuttamista edistävään ydinkysymyksee, jotka olivat riittävä rahoitus kehitysmaiden ilmastotoimille sekä ilmastotieteen mukainen kunnianhimoinen globaali päästövähennystavoite ja päästövähennysten oikeudenmukainen vastuunjako. 

Durban 2011

YK:n ilmastosopimuksen 17. osapuolikokous (COP17) järjestettiin Etelä-Afrikan Durbanissa 2011. Durbanissa jatkettiin siitä, mihin Meksikon Cancúnissa jäätiin. Polttavimpia kysymyksiä olivat Kioton sopimuksen kohtalo ja uuden, globaalin sopimuksen tulevaisuus.

Järjestöt painottivat Durbanissa erityisesti kolmea ydinkysymystä: riittävää ilmastorahoitusta, laillisesti sitovan ilmastosopimuksen turvaamista ja päästövähennysten todellista tarvetta. Järjestöt toivat myös esille, että kaiken päätöksenteon pohjana tulee olla ilmasto-oikeudenmukaisuus ja köyhimpien maiden ja ihmisten oikeus kehitykseen.