Agenda 2030 -kampanjapallot.
Kuva:
Freya Morales / UNDP

Kansainväliset agendakokoukset

Kepa seuraa Agenda 2030 -ohjelman etenemistä kansainvälisissä kokouksissa.

New York 2017

Kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevä korkean tason poliittinen foorumi kokoontui toista kertaa New Yorkissa heinäkuussa. Kokous keskittyi erityisesti seitsemään tavoitteeseen. Kepa osallistui Suomen ulkoministeriön delegaatioon. Kokouksessa oli näkyvästi esillä muun muassa yksityisen sektorin rooli kestävän kehityksen edistäjänä.

Kokouksen oheistapahtumassa julkaistiin Spotlight Report -raportti, jonka osana julkaistiin myös Kepan yhdessä yhdeksän järjestön kanssa laatima raportti Suomen kestävän kehityksen toimista. Finland and the 2030 Agenda -raportti keskittyy niihin seitsemään tavoitteeseen, joita myös HLPF-kokouksessa käsiteltiin.

New York 2016

Ensimmäinen kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevä korkean tason poliittinen foorumi järjestettiin New Yorkissa 11.-20.7.2016. Kepa osallistui foorumiin ulkoministeriön delegaation kansalaisjärjestöedustajana. Suomi esitteli YK:ssa yhtenä 22:sta maasta vapaaehtoisen Agenda 2030 -maaraporttinsa, jota Kepa ja muut kehitysyhteistyöjärjestöt saivat kommentoida.

Lisäksi Kepa piti YK-kokouksessa lyhyen puheenvuoron Suomen vuorolla ja julkaisi oheistapahtumassa muiden järjestöjen kanssa Spotlight Report -varjoraportin. Foorumissa kansalaisyhteiskunnan edustajat esittivät muun muassa huolensa kansalaisyhteiskunnan tilan kapenemisesta.

New York 2015

YK:n Agenda 2030:ksi nimetyistä kestävän kehityksen tavoitteista päätettiin YK:n huippukokouksessa vuonna 2015 New Yorkissa. Kansalaisjärjestöt vaikuttivat tiiviisti uuden kehitysohjelman muodostamiseen. Kepa osallistui Suomen kansalliseen valmistelutyöryhmään ja koordinoi Kehyksen kanssa järjestöjen Post 2015 -työryhmää. Kansainvälisellä tasolla Kepa vaikutti uuteen kehitysohjelmaan maailmanlaajuisen Beyond 2015 -järjestöverkoston kautta.