Keskustelutilaisuus Agenda 2030:sta Hämeenlinnassa. Paneelissa mukana Harri Mattila, Jaana Viirimäki ja Pekka Honkala. Kuva: Katariina Filppula.
Kuva:
Katariina Filppula

Agenda 2030

Agenda 2030 on vallankumouksellinen kestävän kehityksen ohjelma. Vuosituhattavoitteilta perinnön saaneessa YK:n ohjelmassa tavoitellaan kestävää kehitystä ensi kertaa universaalisti Siilinjärveltä Addis Abebaan.


Agenda 2030 -ohjelman tavoitteena on lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, huolehtia ympäristöstä ja parantaa samalla talouden kestävyyttä. Ohjelman ytimessä on kumppanuus. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan niin valtioita, kansalaisjärjestöjä kuin yrityksiäkin – sekä kansalaisia.

Agenda 2030 edellyttää merkittäviä toimia seuraavan reilun vuosikymmenen aikana kaikissa maailman maissa. Suomen hallitus on laatinut suunnitelman siitä, kuinka Agenda 2030 -ohjelmaa toteutetaan kansallisesti.

Suomessa on paljon työtä muun muassa sukupuolten välisen palkkatasa-arvon lisäämisessä sekä ylikulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Meidän tulee puolittaa köyhyydessä elävien ihmisten osuus Suomen väestöstä vuoteen 2030 mennessä.

Samalla on tärkeää, että tuemme kestävää kehitystä globaalisti ja osallistumme äärimmäisen köyhyyden poistamiseen. Suomen tulee sitoutua ohjaamaan 0,7 prosenttia bruttokansantulosta kehitysyhteistyöhön. Suurimpia haasteita ovat maailmantalouden rakenteelliset ongelmat, jotka näkyvät muun muassa kehitysmaista pakenevina verotuloina, ihmisoikeuksien laiminlyöntinä ja ilmastonmuutoksen seurausten kasautumisena maailman köyhimpien taakaksi.

Kansalaisyhteiskunnan rooli on keskeinen

Kepa on yhdessä jäsenistönsä ja muiden järjestöjen kanssa tehnyt aktiivisesti työtä kestävän kehityksen toimeenpanon vauhdittamiseksi. Mukana yhteistyössä on kehitysjärjestöjä laajempi joukko toimijoita niin ympäristö-, nuoriso- kuin sosiaalialanjärjestöistä.

Järjestöt ovat vaikuttaneet hallituksen toimeenpanosuunnitelman laatimiseen, tavanneet kansanedustajia ja järjestäneet tapahtumia ja tilaisuuksia. Kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat olleet myös mukana laatimassa kansallisia indikaattoreita, joilla kestävän kehitysken edistymistä seurataan Suomessa.

Järjestöt laativat myös Suomi ja Agenda 2030 -raporttisarjaa, jonka ensimmäinen osa ilmestyi toukokuussa 2017, ja se käsitteli noin kolmannesta kaikista kestävän kehityksen tavoitteista. Raporttisarjassa tullaan käsittelemään kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja tarjotaan päättäjille konkreettisia suosituksia kestävän kehityksen edistämiseen.

Kansainvälisesti Agenda 2030 -ohjelman toimeenpanoa seurataan vuosittain YK:n korkean tason High Level Political Forum -kokouksessa. Kepa seuraa Agenda 2030 -ohjelman etenemistä kansainvälisissä kokouksissa.

Tutustu kaikkiin Kepan Kepan Agenda 2030 -kannanottoihin

Linkit