Keskustelutilaisuus Agenda 2030:sta Hämeenlinnassa. Paneelissa mukana Harri Mattila, Jaana Viirimäki ja Pekka Honkala. Kuva: Katariina Filppula.
Kuva:
Katariina Filppula

Agenda 2030

Agenda 2030 on vallankumouksellinen kestävän kehityksen ohjelma. Vuosituhattavoitteilta perinnön saaneessa YK:n ohjelmassa tavoitellaan kestävää kehitystä ensi kertaa universaalisti Siilinjärveltä Addis Abebaan.


Agenda 2030 -ohjelman tavoitteena on lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, huolehtia ympäristöstä ja parantaa samalla talouden kestävyyttä. Ohjelman ytimessä on kumppanuus. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan niin valtioita, kansalaisjärjestöjä kuin yrityksiäkin – sekä meitä kansalaisia.

Agenda 2030 edellyttää merkittäviä toimia seuraavan 15 vuoden aikana kaikissa maailman maissa. Valtioneuvoston kanslia laatii vuoden 2016 aikana suunnitelman, kuinka Agenda 2030 toteutetaan Suomessa. Suomessa on paljon työtä muun muassa sukupuolten välisen palkkatasa-arvon lisäämisessä sekä ylikulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Meidän tulee puolittaa köyhyydessä elävien ihmisten osuus Suomen väestöstä vuoteen 2030 mennessä.

Samalla on tärkeää, että tuemme kestävää kehitystä globaalisti ja osallistumme äärimmäisen köyhyyden poistamiseen. Suomen tulee sitoutua ohjaamaan 0,7 prosenttia bruttokansantulosta kehitysyhteistyöhön. Suurimpia haasteita ovat maailmantalouden rakenteelliset ongelmat, jotka näkyvät muun muassa kehitysmaista pakenevina verotuloina, ihmisoikeuksien laiminlyöntinä ja ilmastonmuutoksen seurausten kasautumisena maailman köyhimpien taakaksi.

Kansalaisyhteiskunnan rooli on keskeinen

Kepa on kutsunut koolle kehitysjärjestöjä laajemman koalition edistämään Agenda 2030 -ohjelman toteuttamista Suomessa ja vaikuttamaan toimiin, joilla Suomi edistää ohjelmaa globaalisti. Yhteistyössä ovat mukana esimerkiksi Allianssi, Soste, Valo sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko.

Koalitio on laatinut valtioneuvoston kanslialle suositukset siitä, mitä asioita Suomen tulisi huomioida Agenda 2030 -ohjelman toteuttamisessa sekä globaalilla, kansallisella että paikallisella tasolla. Lisäksi Agenda 2030 -tavoitteita on käsitelty useissa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden vuoden 2016 aikana järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Katso Kepan kokoamat kansalaisyhteiskunnan suositukset Suomen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan (pdf). Tutustu kansainvälisten kokousten taustoihin ja Kepan Agenda 2030 -kannanottoihin.

Linkit