Vaikuttamistyö
Kuva:
Veikko Somerpuro / Kepa

Vaikuttamistyö

Uskomme, että rakenteellisia muutoksia on mahdollista saavuttaa tekemällä oikeita poliittisia päätöksiä. Aikamme suuret kehityshaasteet on mahdollista ratkaista.


Kepa vaikuttaa Suomen politiikkaan kysymyksissä, jotka liittyvät kehitysrahoitukseen, YK:n kestävän kehityksen ohjelman eli Agenda 2030:n toteutukseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä vero-oikeudenmukaisuuteen ja yritysvastuuseen.

Kepan vaikuttamistyötä ohjaavat temaattiset linjaukset. Linjaukset laaditaan yhteistyössä Kepan jäsenjärjestöjen kanssa ja ne ovat Kepan hallituksen hyväksymiä.

Aktiivinen kansalaisyhteiskunta on kehityksen moottori. Vahvistamme kansalaisyhteiskuntia sekä Suomessa että maailmalla ja edistämme globaalikasvatusta.

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tuloksilla parannetaan miljoonien ihmisten elämää ja tuetaan ihmisoikeuksien toteutumista. Tavoitteenamme on tuoda esille, miten maailmanlaajuisiin kehityshaasteisiin puututaan suomalaisjärjestöjen ja niiden kumppanien yhteisillä ponnistuksilla.

Kepa valvoo myös jäsentensä etua. Lue lisää edunvalvonnasta.