Vieraskolumni

Tyttöjen ja naisten maailma

Tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutuminen ei vie mitään pois pojilta ja miehiltä.
Emma Saloranta
4.10.2013

Työpaikallani Unicefin tyttöjen oikeuksiin keskittyvässä yksikössä on kiireinen kausi menossa. Kun kirjoitan tätä, menossa on YK:n yleiskokous, joka keskittyy tänä vuonna vuosituhattavoitteisiin sekä vuoden 2015 jälkeisiin kehitystavoitteisiin.

Vuosituhattavoitteista voi olla montaa mieltä, mutta yksi asia on melko selvä – naisten ja tyttöjen tilanteen parantaminen on jäänyt kauas jälkeen asetetuista tavoitteista. Vain kaksi maata 130:stä on saavuttanut kaikki sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiselle asetetut tavoitteet.

Tytöt pääsevät vieläkin poikia harvemmin kouluun, muodostavat suurimman osan lukutaidottomista nuorista maailmassa ja jäävät opiskeluissa jälkeen tai kokonaan koulutuksen ulkopuolelle esimerkiksi köyhyyden, kotitöiden, lapsiavioliittojen, aikaisten raskauksien ja jopa kuukautisten takia. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva fyysinen ja seksuaalinen väkivalta on yhä hävettävän suuri ongelma lähes joka puolella maailmaa, mikä vaikuttaa naisten ja tyttöjen hyvinvointiin ja oikeuksiin usealla tasolla.

Naisten tilanne työmarkkinoilla ja politiikassa on yhä heikko erityisesti kehitysmaissa. Maailman parlamentaarikoista vain noin 20 prosenttia on naisia, ja kehitysmaissa naisten ansiot laahaavat huomattavasti miesten tuloja jäljessä. On hyvä muistaa myös se, että palkkatasa-arvon suhteen tekemistä riittää kehitysmaiden ulkopuolellakin – meillä Suomessa naisen euro on yhä 80 senttiä, on ollut jo parikymmentä vuotta.

***

Äitiyskuolleisuus on vähentynyt huomattavasti, mutta on yhä kaukana tavoitteesta. Maailman terveysjärjestön mukaan noin 800 naista kuolee yhä päivittäin raskauteen ja synnytykseen liittyviin, hoidettaviin komplikaatioihin, koska heillä ei ole pääsyä laadukkaan ja luotettavan terveydenhuollon piiriin. 50 miljoonaa lasta syntyy vuosittain ilman kätilön, lääkärin tai sairaanhoitajan apua. Noin 140 miljoonaa naista maailmassa haluaisi käyttää ehkäisyvälineitä ja saada apua perhesuunnittelun kanssa, mutta he eivät pääse kyseisten palveluiden piiriin.

Maailmassa tapahtuu noin 20 miljoonaa vaarallista ja usein laitonta raskaudenkeskeytystä vuosittain – joista varovaisten arvioiden mukaan noin 50 000 päätyy naisen kuolemaan.

Maailman päättäjät miettivät uusia globaaleita tavoitteita ja uutta suuntaa kehitykselle ja edistykselle – ja on täysin selvää, että parempaa maailmaa ei saavuteta, ennen kuin naiset ja tytöt saavat nauttia perusoikeuksiensa toteutumisesta jokaisessa maailman kolkassa. Kehitystä ja edistystä on mahdotonta saavuttaa ilman naisten ja tyttöjen osallistumista, ja niin kauan kuin miljoonien tyttöjen ja naisten perusoikeuksia rikotaan päivittäin jokaisella yhteiskunnan tasolla – pelkästään sukupuolen perusteella – kehitysjuna kulkee puolella teholla, jos edes sillä.

***

Huomion kohdistaminen tyttöihin ei tapahdu poikien kustannuksella, eikä tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutuminen vie mitään pois pojilta ja miehiltä. Tyttöjen kouluttaminen ei tee poikien koulutuksesta vähempiarvoista. Tyttöjen terveydestä huolehtiminen ei tee pojista sairaampia, vaan päinvastoin – terveet ja koulutetut tytöt kasvavat naisiksi, jotka osaavat huolehtia terveydestään, synnyttävät terveitä lapsia, ja ylläpitävät lastensa ja perheidensä hyvinvointia.

Naisten työllistyminen ei tue vain naisten hyvinvointia, vaan talouskasvua ja kehitystä laajemmalla tasolla. Arvioiden mukaan jokainen koulutusvuosi lisää tyttöjen tulevaisuuden ansioita 10–20 prosenttia, ja Maailmanpankin tutkimus on osoittanut, että naisten koulutuksella on huomattavan suuri vaikutus valtioiden bruttokansantuotteen kasvuun. Naisiin ja tyttöihin sijoittaminen on samanaikaisesti moraalisesti oikein ja ihmisoikeusperustaisesti valtioiden velvollisuus – mutta se on myös yksinkertaisesti järkevää politiikkaa.

Tasa-arvoisessa maailmassa jokainen ihminen nauttii samoista oikeuksista, samoista vapauksista ja samoista mahdollisuuksista sukupuoleen katsomatta.

Sellaisessa maailmassa yhtäkään tyttösikiötä ei abortoida sukupuolen takia, yksikään tyttö ei joudu lapsena naimisiin, yksikään tyttö ei jää koulutuksen ulkopuolelle poikien suosimisen tai kuukautisten takia, yksikään nainen ei kuole raskaudesta johtuviin komplikaatioihin, koska tarjolla ei ollut riittäviä terveyspalveluita, yksikään tyttö tai nainen ei tule pahoinpidellyksi tai raiskatuksi, yksikään nainen ei saa samasta työstä vähemmän palkkaa kuin mies, eikä yksikään nainen jää politiikan ja päätöksenteon ulkopuolelle sukupuolensa takia.

Sellaisessa maailmassa myös sukupuolivähemmistöjen oikeudet toteutuvat tasapuolisesti ja niin tytöt kuin pojat kasvavat rinta rinnan tasa-arvoisina, terveinä, koulutettuina ja hyvinvoivina. Naiset ja miehet saavat samat koulutus-, työllistymis-, ja osallistumismahdollisuudet yhteiskunnissa sukupuoleen katsomatta.

Sellainen on tasa-arvoinen maailma — ja se maailma ei ole vain tyttöjen ja naisten etu, vaan kaikkien yhteinen etu.

Perjantaina 11. lokakuuta vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Kirjoittaja on New Yorkissa asuva kehitysyhteistyö-, ihmisoikeus- ja naisten oikeus -aktivisti, blogisti ja ikuinen idealisti. Kepan verkkokolumneissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien henkilökohtaisia, eivätkä välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.