Afrikassa kaivataan nyt teknologioita, jolla uusiutuvat luonnonvarat saadaan hyötykäyttöön.
Kuva:
Shutterstock
Uutinen

Raportti: Afrikassa on valtavat mahdollisuudet puhtaaseen energiaan

Vesi-, aurinko-, tuuli- ja maalämpövoiman hyödyntäminen on Afrikassa vielä minimaalista huomattaviin resursseihin nähden. Yhtenä pullonkaulana ovat tuotantoon liittyvät patentit, todetaan YK:n ympäristöohjelman ja Euroopan patenttiviraston raportissa.
Sanna Jäppinen
16.5.2013

Alle prosentti puhtaan energian tuotantoon liittyvistä patenttihakemuksista on vuosina 1980–2009 tullut Afrikasta – ja näistäkin valtaosa Etelä-Afrikasta, kerrotaan YK:n ympäristöohjelman UNEPin ja Euroopan patenttiviraston EPOn raportissa "Patents and Clean Energy Technologies in Africa".

Raportin mukaan Afrikan maissa, kuten muissakin kehitysmaissa, juuri immateriaalioikeudet yleensä ja varsinkin patentointi ovat merkittävä hidaste puhtaan energian tuotantoon siirtymisessä ja hiilidioksidipäästöjen hillitsemisessä.

Patenttien puuttuessa puhtaan energian lähteitä voi rajoituksetta hyödyntää kuka tahansa. Energiayhtiöt ovat myös haluttomia tarjoamaan paikallisille puhtaaseen teknologiaan siirtymiseen tarvittavaa tietotaitoaan.

"Ilmastonmuutoksen torjumisen ohella puhtaan energian teknologioiden vahvistamisella on monia muitakin etuja vihreän talouden näkökulmasta, kuten väestön yleisen terveydentilan kohentuminen. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa yli puolet alle viisivuotiaiden keuhkokuumekuolemista ja yli kolmasosa aikuisten keuhkotaudeista ja -syövistä ovat yhteydessä kiinteiden polttoaineiden käyttöön", toteaa UNEPin tiedottaja Nick Nuttal YK:n uutissivuilla.

Tulevaisuus näyttää puhtaammalta

Afrikassa on tarjolla runsaasti aurinko- ja tuulivoimaa sekä maalämpöä. Erityisen suuret mahdollisuudet piilevät vesivoimassa, jota maanosan seitsemän suurta jokijärjestelmää voisivat tarjota. Nykyään yleisimmistä puhtaan energian lähteistä hyödynnetään Afrikassa raportin mukaan vain noin 4,5 prosenttia.

Viime vuosina suuntaus on kuitenkin ollut myönteinen: vaikka patenttihakemusten määrä on Afrikassa pysynyt pienenä, on määrä kasvanut suhteessa enemmän kuin maailmalla – ja erityisesti kasvua on tullut ilmastonmuutoksen rajoittamiseen tähtäävissä teknologioissa.

Hyviä käytännön malleja puhtaan energian tuotannosta ovat tarjonneet esimerkiksi Pohjois-Afrikan valtiot aurinko- ja tuulivoiman hyödyntämisessä sekä Kenia maalämmön, Etiopia vesivoiman ja Mauritius bioenergian hyödyntämisessä.