Kuva:
Petri Krohn
Wikimedia Commons
Uutistausta

Pekka Haavisto — Uusi kehitysministeri korostaa Afrikan omaa ääntä

Toista kertaa kehitysyhteistyöstä vastaavaksi ministeriksi nouseva Pekka Haavisto on työssään painottanut hauraita valtioita, humanitääristä apua ja diasporan merkitystä. Erityisesti Haavisto on viime aikoina puhunut Afrikan aloitteellisesta roolista oman kehityksensä ajajana.
Esa Salminen
16.10.2013

Afrikan ongelmiin löytyy asiantuntemusta ja vastauksia Afrikasta. Afrikan unionissa korostetaan taajaan sitä, että toki Afrikassa on ongelmia — ja afrikkalaisten tulisi antaa ratkaista ne. Afrikan unionille ja afrikkalaisille tulisikin taata itsenäisempi rooli kansainvälisessä yhteisössä.

Näin puhui tänään kehitysministeriksi valittu Pekka Haavisto (vihr.) viime viikon maanantaina Helsingin yliopistolla Think Africa Weekin avajaistilaisuudessa.

Eikä Haavisto ollut ensimmäistä kertaa julistamassa Afrikan voimaa. Kun Dambisa Moyo ja Björn Wahlroos muutama vuosi sitten puhuivat kehitysavun kuolemasta, Haavisto oli Suomessa ensimmäisten joukossa julistamassa, että Afrikan aika oli koittanut.

Sen hän teki kirjassaan "Afrikan tähteä etsimässä" vuonna 2010. Maantieteellisesti Afrikka onkin selvästi Haaviston ydinalaa.

Hauraat valtiot korostuvat — ehkä nyt vielä enemmän?

Hauraiden valtioiden kuten Afganistanin ja palestiinalaisalueiden merkitys on ollut Suomen kehityspolitiikassa suuri, ja jo tehtyjen päätösten mukaan apu Somalialle ja Etelä-Sudanille kasvaa. Suomesta lienee mahdotonta löytää ihmistä, joka tuntisi näiden maiden tilanteen paremmin kuin Haavisto.

Hän on toiminut vuoden 2009 alusta ulkoministerin erityisedustajana Afrikan kriiseissä, erikoisalueenaan Sudanin ja Somalian konfliktit. Sitä ennen hän toimi EU:n erityisedustajana Darfurin rauhanneuvotteluissa. Haavistolla on kokemusta myös Afganistanissa, Irakissa, Liberiassa ja Palestiinassa.

Tällä taustalla Haavisto kommentoi kehitysyhteistyötä ulkoministeriön Kehitys-Utveckling -lehdelle kesäkuussa 2010.

"Kehitysyhteistyö näkyy parhaiten humanitaarisessa avussa. Pakolaiset saavat telttoja ja maanjäristyksen uhrit vettä. Kotinsa menettäneet lapset pääsevät kouluun", Haavisto sanoi.

Hän tunnustautui myös suureksi YK:n ystäväksi.

"Olen nähnyt YK:n toimivan kentällä sellaisissakin paikoissa, joissa työntekijät toimivat joskus jopa henkensä uhalla. Suomi tunnetaan YK-järjestelmän tukijana, ja näin pitää olla jatkossakin."

Viime vuoden presidentinvaalien alla Haavisto taas korosti, että naisten ja tyttöjen oikeudet on pidettävä Suomen kehitysyhteistyön keskiössä, ja että Suomen on täytettävä kansainväliset sitoumuksensa ja nostettava kehitysyhteistyörahat 0,7 prosentin tasolle kansantulosta vuoteen 2015 mennessä.

Ei ruusuista kuvaa avun autuudesta

Haavisto siis uskoo kehitysyhteistyöhön. Muttei varauksetta: hänen kirjastaan huokuu myös realismi, eikä Haavisto täysin eri linjoilla ole apukriitikoiden kuten Dambisa Moyon ja Björn Wahlroosinkaan kanssa.

"Pelkällä kehitysavulla Afrikka ei rakennu, ja on totta, että apuriippuvuudesta on monin paikoin tullut myös ongelma", Haavisto kirjoittaa. "Vaikka avun perillemenoa ja päätöksenteon läpinäkyvyyttäkin olisi parannettu, voi apu pahimmillaan olla passivoivaa tai rakenteita jähmettävää."

"Kehitysyhteistyö yksin ei Afrikkaa voi pelastaa, se on aivan varmaa. Hyvin suunnattuna se voi kuitenkin auttaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia ja lisätä ihmisten kykyä ottaa vastuuta omasta elämästään", Haavisto summaa.

Haavisto ei lämpene sokkihoidolle, eli avun lopettamiselle. Haaviston mukaan Afrikka voisi tosin hyvinkin vaatia avun lopettamisen vastapainoksi reiluja maailmankaupan pelisääntöjä – parempia hintoja maataloustuotteilleen ja raaka-aineilleen ja ennen kaikkea vapaampaa maailmankauppaa esimerkiksi elintarvikkeille.

"Se merkitsisi myös Euroopassa suurta muutosta."

"On löydettävä keskitie nykyistä tehokkaamman ja kohdennetumman kehitysavun, investointien, yritteliäisyyden lisääntymisen, työpaikkojen synnyn ja taloudellisen kehityksen kesken."

Haavisto on nähnyt, että monet kehitysapua nauttivat hallitukset ovat taitavia vetämään "oikeasta narusta" kunkin apua antavan hallituksen kohdalla.

"Ei tarvitse kuin käydä vilkaisemassa avunantajamaan nettisivuilta kehitysyhteistyön periaatelinjaukset ja saa nopeasti selville, painottaako avunantaja naisten asemaa ja tyttöjen koulutusta vai energiasektoria tai ehkä vesihankkeita. On siis tarvittaessa helppoa järjestää vastaanotto, jossa avunantaja ilahtuu tavattomasti, kun kohdemaalla sattuu olemaan aivan samat prioriteetit kuin avunantajalla", Haavisto kirjoittaa.

"Hyödynnetään enemmän Suomessa asuvia afrikkalaisia"

Yliopistolla 7. lokakuuta puhuessaan Haavisto viittasi myös useaan otteeseen siihen, kuinka Suomessa unohdetaan Afrikka-kysymyksissä maassamme asuvat afrikkalaiset, kuten melko suuri somaliryhmä. Hän sanoi tavanneensa Somaliassa ja Somalimaassa paljon ihmisiä, jotka olivat asuneet esimerkiksi Pasilassa tai Espoossa.

"Miksi Suomessa ei hyödynnetä näitä tyyppejä?" Haavisto kysyi.

Pekka Haavisto istui edellisen kerran Suomen hallituksessa ympäristö- ja kehitysyhteistyöministerinä vuosina 1995–1999.

Ainakin maahanmuuttajien suhteen ministeri kohtaa Katajanokalla työnsä aloittaessaan muuttuneen kentän. Sen lisäksi, että järjestöjen kehitysyhteistyö on vuosien varrella ammattimaistunut, mukaan on tullut erittäin laaja joukko maahanmuuttajajärjestöjä. Suurimpana yksittäisenä ryhmänä juuri somalialaistaustaisten järjestöt.

Toinen merkittävä trendi, jonka Haavisto löytää, on ilmastonmuutoksen ja sen tuomien ongelmien juurtuminen kehityskentälle. Se ei Haavistolle tietenkään tule uutisena. Hän on toiminut YK:n ympäristöohjelman UNEP:n asiantuntijana ja johtanut tutkimuksia konfliktien ympäristövaikutuksista.

Mutta mitä konkreettista Haavisto itse alkaa edistää?

Se jää toki nähtäväksi, mutta yhden vastauksen ministeri saattoi antaa Helsingin yliopistolla viime viikolla.

"Jos halutaan tehdä jotain, mistä olisi oikeasti hyötyä, niin Suomi voisi auttaa saamaan kaikki Afrikan yliopistot verkkoon."

Ministerin mielestä koulutus menee nykyään monesti hukkaan, sillä materiaalit ovat vanhentuneita ja netti ei toimi.