Maailmanpankin päämaja Washington D.C.:ssä.
Kuva:
Simone D. McCourte
World Bank
Uutistausta

Maailmanpankissa kuohuu

Maailman tunnetuin rahoituslaitos visioi auttavansa nykyistä suurempaa osaa planeetan väestöstä, vaikka sen henkilökunta lakkoilee ja status laskee.
Jukka Aronen
14.11.2014

"Laittakaa tietokoneenne kiinni joka torstai klo 10.30 ja tulkaa vaatimaan johdolta selviä vastauksia."

Lainaus tuoreesta Maailmanpankin henkilökunnan piirissä leviävästä viestistä osoittaa, että maailman tunnetuimmalla kehitysrahoituslaitoksella ei mene hyvin.

Pankin päämajassa Washington D.C.:ssä sadat työntekijät ovat lakkoilleet ja pitäneet hätäkokouksia. Syyksi on ilmoitettu organisaatiomuutos ja tulevat budjettileikkaukset, joista johtajat eivät ole liiemmin antaneet tietoa. 

Maailmanpankkia reilut kaksi vuotta luotsannut yhdysvaltalais-korealainen terveysalan asiantuntija Jim Kim on myllertänyt laitoksen organisaatiorakennetta ja ilmoittanut leikkaavansa sen vuosikuluja 400 miljoonalla dollarilla.

Sisäisen kuohunnan lisäksi pankkia askarruttavat kilpailijat. Kiina ilmoitti viime kesänä Maailmanpankin 70-vuotisjuhlien alla, että se perustaa muiden BRICS-maiden kanssa uuden kehityspankin.

BRICS-pankin toivottavat tervetulleeksi etenkin ne kehitysmaat, jotka ovat kritisoineet Yhdysvaltojen valtapiirissä olevan Maailmanpankin demokratiaa.

Monen mielestä Maailmanpankki on muutoinkin joutunut takapenkille, kun Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on ottanut maailman rahoitusohjaksia globaalin finanssikriisin ja euro-ongelmien aikana.

Onko Maailmanpankilla enää käytännön merkitystä maailmassa, jossa se on vajoamassa yhdeksi rahoittajaksi muiden joukossa?

Huomio keskituloisiin

Maailmanpankki on historiansa aikana rahoittanut 12 000:ta hanketta 172 maassa, ja se on pystynyt monen vuosikymmenen ajan vaikuttamaan lainoittamiensa maiden talouspolitiikkaan vaikka periaatteessa sen työ on teknistä ja epäpoliittista.

Viimeisten 25 vuoden reipas talouskasvu on kuitenkin tehnyt monista matalatuloisista maista keskituloisia, ja ne ovat päässeet lainaamaan rahaa voimalaitostensa, siltojensa ja teidensä rakentamiseen maailman finanssimarkkinoilta. 

Tämä puolestaan on vähentänyt tarvetta Maailmanpankin myöntämille matalakorkoisille (mutta useimmiten tiukkoja ehtoja sisältäville) lainoille ja asiantuntemukselle. Nykyisin pankin lainat vastaavat suuruudeltaan alle prosenttia lainoitettujen maiden bruttokansantulosta.

Uudessa tilanteessa tarvitaan uusia ideoita. Maailmanpankki julkisti viime vuoden lokakuussa uuden strategian, jonka ytimessä on äärimmäisen köyhyyden lakkauttaminen vuoteen 2030 mennessä. Pankki haluaa myös lisätä planeetan köyhimmän 40 prosentin kansanosan tuloja riippumatta siitä, missä maassa nuo vähätuloiset asuvat.

Uusi strategia palauttaa keskituloisia maita pankin toiminnan piiriin, halusivat ne sitä tai eivät. Äärimmäisessä köyhyydessä (alle 1,25 dollarilla per päivä) elää noin miljardi ihmistä. Uusi 40 prosentin raja kasvattaa pankin potentiaalista asiakaskuntaa vielä 1,5 miljardilla ihmisellä, ennen kaikkea keskituloisista maista.

Muutos näkyy myös rahallisesti: keskituloisille suunnattujen lainojen vuotuisen määrän on tarkoitus nousta 15 miljardista 27 miljardiin.

Strategian lisäksi Jim Kim on ajanut läpi suurta organisaatiomuutosta.

Maailmanpankki on perinteisesti järjestänyt työnsä maantieteellisesti. Eri alueilla, kuten Afrikalla, on ollut oma budjettinsa ja henkilökuntansa.

Kimin uudessa mallissa pankki on jaettu 14 temaattiseen toimintalohkoon, kuten hyvä hallinto, köyhyys ja vesi. Näiden lohkojen poikki leikkaa vielä viisi pääteemaa: ilmastonmuutos, hauraus ja konfliktit, sukupuoli, työ sekä yritysyhteistyö.

Epäonnistunut organisaatiouudistus

Uusi toimintamalli hakee vielä muotoaan. Muutoksen on pelätty johtavan pahimmillaan siihen, että maantieteellinen sitoutuminen ja läsnäolo korvautuvat konsulttimaisella poukkoilulla paikasta toiseen.

Myös Maailmanpankin henkilökunta on ollut ymmällään muutoksista.

"Tuntuu kuin rakentaisimme polkupyörää, jonka kyydissä pitää samanaikaisesti olla. Pystyssä pysymisestä on tullut koko ajan vaikeampaa", kommentoi eräs työntekijä tilannetta Center for Global Development -ajatushautomon blogin mukaan.

Samaisen ajatushautomon perustajan Nancy Birdsallin mielestä Jim Kim on viemässä pankkia väärään suuntaan.

"Organisaatiouudistuksen kautta on luotu 14 'siiloa' neljän tilalle ja lisätty byrokraattista hierarkiaa. Päätöksenteko on keskitetympää kuin aiemmin, ja työtiimien kokoaminen kalliimpaa."

"Jotain on pielessä, ja on oikein pyytää Kimiä myöntämään tilanne ja korjaamaan virheet."

Birdsallin mielestä Maailmanpankissa on myös perustavaa laatua oleva valuvika, ja se on pankin tapa rahoittaa yksittäisiä maita, usein laina kerrallaan.

Modernissa maailmassa ongelmilla, kuten ebola-epidemialla, on tapana olla poikkikansallisia. Ja luonteeltaan sellaisia, etteivät yksittäiset maat halua maksaa niiden poistamisesta, jos hyöty valuu kaikille. Tässä mielessä Maailmanpankin toiminnan tulisi olla globaalimpaa, rajat ylittävää.

Ja tähän on ilmeisesti myös pyritty organisaatiouudistuksella. Muutos jää kuitenkin väistämättä vajaaksi, jos maakohtaista rahoitusmallia ei ajatella uusiksi.

Yhä vahva asiantuntija

Maailmanpankkia ja IMF:ää tarkkailevan Bretton Woods Project -verkoston mukaan globaali kansalaisyhteiskunta moittii pankkia erityisesti sen johtokunnassa vallitsevasta dollari ja ääni -periaatteesta ja yritysyhteistyöstä, joka on johtanut erilaisten tehokkuutta ja avoimuutta heikentävien välikäsien käyttöön.

Tästä huolimatta Bretton Woods Project -verkostokaan ei ole valmis julistamaan Maailmanpankin kuolemaa.

Maailmanpankilla on yhä vahva asiantuntijarooli, ja se pystyy muokkaamaan globaalia kehitysagendaa ja luomaan standardeja, joita muutkin ottavat käyttöön.

Birdsallin mukaan kyse ei ole viime kädessä lainapotin suuruudesta, vaan siitä, miten taitavasti pankki pystyy käyttämään taloudellista vääntövoimaansa ja teknistä osaamistaan yhdessä globaalin tietotaitonsa kanssa.

Jos pankki uudistettaisiin oikealla tavalla, siitä voisi tulla nykyistä tärkeämpi globaalin yhteisvoiman alusta, Birdsall visioi.