Kehitysmaaliike-l

Kepan tärkeimmällä järjestöaktiivien sähköpostilistalla kerrotaan lähes päivittäin mielenkiintoisista järjestötapahtumista eri puolilla Suomea. Lisäksi listalle välitetään työpaikkailmoituksia ja järjestötiedotteita.

Tilausosoite

kehitysmaaliike-l-join@lists.kepa.fi (otsikkorivi ja viesti tyhjänä)

Peruutusosoite

kehitysmaaliike-l-leave@lists.kepa.fi (otsikkorivi ja viesti tyhjänä)

Postitusosoite

kehitysmaaliike-l@lists.kepa.fi

Ylläpitäjä

Heli Mäki-Hakola, listat@kepa.fi.

Listan säännöt

Kehitysmaaliike-l-sähköpostilista on Kepa ry:n ylläpitämä avoin tiedotus- ja keskustelufoorumi suomalaiselle kehitysmaaliikkeelle.

Listalle toivotaan järjestöjen virallisia tiedotteita, tapahtumamainoksia sekä kurssi- ja työpaikkailmoituksia. Listalla voidaan myös käydä keskustelua kehitysmaaliikkeelle tärkeistä teemoista ja ilmaista poliittisia näkemyksiä.

Tapahtumailmoituksista tulee käydä selvästi ilmi vähintään seuraavat tiedot: tapahtuman järjestäjän nimi, tapahtuman teema, aika, paikka, maksullisuus/maksuttomuus ja lisätietojen antaja. Listalle postitettavia tapahtumatietoja kerätään myös Kepan verkkosivuilla olevaan tapahtumakalenteriin.

Listalle ei voi postittaa kaupallisia tiedotteita, jotka eivät ole erityisesti suunnattuja järjestöille tai liity jollain tavalla järjestötoimintaan.

Netiketti

Viestien lähettäjien odotetaan kunnioittavan ns. netikettiä eli olemaan kohteliaita sekä välttämään riitoja ja tahallista provosointia.

Kepa ei lain mukaan ole ns. päätoimittajavastuussa listan sisällöstä, mutta pyrkii kitkemään pois laittomuudet ja väärinkäytökset. Laitonta on esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Väärinkäytöksiksi luetaan muun muassa tahallinen harhaanjohtava viestintä ja epärehellinen taloudellisen voiton tavoittelu. Laittomia tai väärinkäytöksiä sisältäviä viestejä lähettävät henkilöt erotetaan listalta.

Listan tilaaminen

Kehitysmaaliike-l:n tilauspyyntö lähetetään osoitteeseen kehitysmaaliike-l-join@lists.kepa.fi. Viestin otsikkorivillä ja tekstikentässä voi olla mitä vain tekstiä tai ne kummatkin voi jättää tyhjäksi. Kun olet lähettänyt tilausviestin, saat hetken kuluttua automaattisen vahvistuspyynnön. Vastaa vahvistuspyyntöviestiin niin, että et muuta otsikkoa. Muistathan lähettää tilauspyynnön siitä osoitteesta, johon haluat saada listan viestit.

Listan tilaaminen koosteviestinä

Kehitysmaaliike-l:ää voi myös tilata ns. digest-muodossa eli päivittäisenä koosteviestinä. Tämä tarkoittaa sitä, että tilaaja saa sähköpostiinsa päivittäin korkeintaan yhden viestin, johon on koottu edellisen vuorokauden aikana lähetetyt viestit allekkain saman sähköpostin sisään. Jos listalla ei ole ollut liikennettä kyseisen vuorokauden aikana, koosteviestiäkään ei tule.

Digest-muotoinen lista tilataan klikkaamalla tavanomaisessa liittymisviestissä olevaa nettilinkkiä ja rastittamalla avautuvalta nettisivulta, että haluaa vastaanottaa koosteita.

Digest-muotoinen lista peruutetaan samalla tavalla kuin muutkin listat. Ohjeet alla.

Viestien lähettäminen

Itse listalle ei postiteta join-, leave- tai request-osoitteseen, vaan viesti lähetetään osoitteeseen kehitysmaaliike-l@lists.kepa.fi. Listalle lähetettävät viestit tulee otsikoida selkeästi eikä niihin suositella lisättäväksi liitetiedostoja (ks. kohta "Liitetiedostot"). Kepan listat ovat suljettuja eli niihin voivat lähettää viestejä vain listan jäsenet.

Listan peruuttaminen

Kehitysmaaliike-l:n peruutuspyyntö lähetetään osoitteeseen kehitysmaaliike-l-leave@lists.kepa.fi. Myös peruuttaminen pitää vahvistaa vastaamalla sähköpostiin, joka lähetetään peruuttajalle automaattisesti. Tämänkään viestin otsikkoa ei saa muuttaa.

Liitetiedostot

Listalle ei suositella lähetettäväksi liitetiedostoja. Jos sellainen pitää kuitenkin lähettää, koko voi olla enintään 200 kilotavua. Näin siksi, että listaa luetaan myös kehitysmaissa erittäin huonojen nettiyhteyksien takaa. Käytännössä kokorajoitus estää monien liitetiedostojen lähettämisen, mutta kevyet kuvattomat tekstitiedostot saattavat mennä läpi. Varminta on kuitenkin olla käyttämättä liitteitä.

Tuki

Jos peruuttaminen, tilaaminen tai jokin muu toimenpide ei näillä ohjeilla onnistu, kysy rohkeasti neuvoa osoitteesta verkkotoimitus@kepa.fi.