Kuva mielenosoituksesta.

Kepa ja Kehys rakentavat yhteistä kattojärjestöä

Tällä sivulla seurataan Kepan ja Kehyksen muutoshanketta yhteisen kattojärjestön muodostamiseksi.
Kepa ry
4.9.2017

Kepan ja Kehyksen yhteisen yhteistyö- ja kattojärjestön rakentamista pohditaan syksyn 2017 aikana. Järjestöt ovat perustaneet yhteisen työryhmän ja palkanneet ulkopuolisen konsultin.

Tavoitteena on, että yhdistymisehdotus tuotaisiin kummankin järjestön syyskokoukseen samanaikaisesti 27.11.2017.

Alla linkkejä aihetta käsitteleviin blogiteksteihin ja asiakirjoihin.

Järjestötyöryhmä pohti uuden järjestön arvopohjaa ja tarpeellisuutta

11.9.2017. Jäsenjärjestötyöryhmä pohti 7.9. mitä arvopohjaa uusi järjestö edustaa, minkälaista tulevaisuutta se on luomassa, mihin tarpeeseen se vastaa ja mikä tekee uudesta järjestöstä elinvoimaisen vielä vuosikymmenien päästä. Ks. kokousmemo (pdf).

Järjestötyöryhmä määritteli muutoshankkeen avainkysymykset

24.8.2017. Jäsenjärjestötyöryhmä työsti 22.8. pidetyssä kokouksessaan seitsemän avainkysymyksen listan, joka ohjaa jatkotyöskentelyä. Ks. kokousmemo (pdf ).

Järjestötyöryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa ja jäsenteli tavoitteitaan

21.8.2017. Kepan ja Kehyksen yhteisen muutoshankkeen "työnyrkkinä" toimiva jäsenjärjestötyöryhmä aloitti koko syksyn kestävän kokoustensa sarjan 9.8. keskustelemalla työtavastaan ja toimeksiannostaan. Ks. kokousmemo (pdf).

Kevätkokoukset päättivät koota työryhmän ja palkata konsultin

23.5.2017. Kepan ja Kehyksen sääntömääräiset kevätkokoukset päättivät valmistella yhden yhteistyö- ja kattojärjestön rakentamista. Molempien järjestöjen hallitukset ovat päättäneet koota yhdeksän hengen työryhmän ja palkata ryhmän tueksi ulkopuolisen konsultin, Juha Heikkalan, tukemaan ryhmän työtä. 

Ritva Semi: "Kepan perustehtävä säilytettävä ja kirkastettava"

24.4.2017. Kepan hallituksen toinen varapuheenjohtaja Ritva Semi kirjoittaa: "Yhteisen järjestön rakentamisessa tarvitaan rohkeutta, mutta samalla on myös syytä pitää pää kylmänä. Järjestöjen yhdistymisprosessista ei voi tulla ikiliikkujaa, jossa järjestöjen toimintaan, koulutukseen, tiedotukseen ja vaikuttamistyöhön tarkoitetut voimavarat valuvat järjestörakenteiden suunnitteluun."

Timo Lappalainen: "Voisiko yksi plus yksi olla enemmän kuin kaksi?"

23.11.2016. Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen pohtii että yksi plus yksi, eli Kepa plus Kehys, voisi olla yhteensä enemmän kuin kaksi. "Kepan ja Kehyksen resurssien yhdistämisellä saisimme eri tasot, kansallisen, EU-tason ja kansainvälisen tason, linkitettyä toiminnassamme yhdeksi integroiduksi kokonaisuudeksi."