Palkkausjärjestelmä.
Kuva:
Iina Leppäaho

Palkkausjärjestelmä

Kepan palkkausjärjestelmä perustuu Sosiaalialan järjestöjä koskevaan työehtosopimukseen.

Kulloinkin voimassa oleva vaativuusluokkien palkkataulukko on nähtävissä Erton sivulla.

Palkkausjärjestelmässä kokonaispalkka koostuu viidestä osasta:

 • tehtävän vaativuusluokan mukaisesta peruspalkasta (TES-taulukko)
 • tehtävälisästä (vaativuusluokan desimaalit)
 • kokemuslisästä (työkokemusvuodet)
 • henkilökohtaisesta palkanosasta (henkipisteet)
 • Kepa-lisästä (10% vaativuusluokan palkastaa)

Tehtäväkohtainen palkanosa

Tehtäväkohtaista palkanosaa maksetaan, kun tehtävän vaativuus on enemmän kuin tasan 3, 4, tai 5 (Kepassa käytössä olevat palkkaluokat). Se on vähintään 5 % vaativuusluokan palkasta ja enintään vaativuusryhmien välinen erotus.

Kokemuslisä

Kokemusvuosilisään oikeuttaa sellainen aikaisempi palkkatyö, jonka arvioidaan pätevöittävän Kepassa työskentelyyn. Huomioon otetaan ne kalenterikuukaudet, joilta työntekijä on vuosilomalain mukaisesti ansainnut vuosilomaa. Työkokemuksen määrä arvioidaan työsuhteen alkaessa.

Henkilökohtainen palkanosa

Henkilökohtainen palkanosa voi olla enintään 27,5 prosenttia tehtävän vaativuusluokan palkasta laskettuna.

Henkilökohtainen palkanosa koostuu ns. henkipisteistä, joita kertyy seuraavien kriteereiden mukaan:

 • järjestötyökokemus kotimaassa ja ulkomailla
 • muu työkokemus ulkomailla
 • kehitysmaatyökokemus
 • tutkinnot
 • kehityskysymyksiin liittyvät opinnot, yksittäiset arvosanat tai opintokokonaisuus sekä työtehtävään/ammatillisesti pätevöittävä koulutus
 • Kepassa hyödyllinen kielitaito (englanti, ruotsi, espanja, portugali, swahili, thai)
 • aktiivinen järjestökokemus / vapaaehtoiskokemus / kansalaistoiminta
 • muu kehitysmaakokemus (esim. vapaaehtoistyö, opiskelu kehitysmaassa)

Kepa-lisä

Ollakseen kilpailukykyinen työnantaja Kepa maksaa yhtenä palkanosana kaikille työsuhteisille työntekijöille ns. Kepa-lisää, jonka suuruus on 10 prosenttia tehtävän vaativuusluokan palkasta.

Lisätietoa palkitsemisjärjestelmästä

Mikäli tarvitset lisätietoa Kepan palkitsemisjärjestelmästä, voit olla yhteydessä henkilöstösuunnittelijaamme Carita Kuusiseen. Yhteystiedot löydät Yhteystiedot -sivulta.