Teemat

Jaa:

Teemat

Kepan pääteemoja ovat kehitysyhteistyön lisäksi talous ja ilmasto. Tässä osiossa taustoitetaan teemoja ja kerrotaan, mitä mieltä Kepa on kustakin aiheesta.

Kehitysyhteistyö
Rikkaiden maiden velvollisuus on poistaa maailmasta eriarvoisuutta. Tässä työssä kehitysyhteistyö on edelleen tärkeä työkalu.
Talous
Kauppa on köyhyyden vähentämisen moottori, mutta tällä hetkellä useat maailmankaupan säännöt suosivat rikkaita maita.
Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos uhkaa lisätä ja syventää köyhyyttä kehitysmaissa sekä vaikeuttaa kehitystavoitteiden saavuttamista.
Agenda 2030
Vuosituhattavoitteiden jälkeinen kehitysohjelma sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja koskee kaikkia valtioita, ei ainoastaan kehitysmaita.
Kehityspolitiikka
Kepa seuraa laajemminkin Suomen kehityspolitiikkaa, poliittista johdonmukaisuutta ja ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä.
Kehitystä ja politiikkaa -blogi
Kehitystä ja politiikkaa -blogissa kaivaudutaan pintaa syvemmälle ajankohtaisiin kehityspoliittisiin kysymyksiin ja keskusteluihin meillä ja maailmalla.