21 marras 2018

Minkä täytyy kasvaa ja kuinka paljon?


Aika:
21.11.2018 13:30 – 16:30
Osoite:
Säätytalo, Sali 3, Snellmaninkatu 9-11
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
ilmainen
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Järjestäjä:
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry ja Suomen kestävän kehityksen toimikunta.

Minkä täytyy kasvaa ja kuinka paljon? -seminaari kutsuu keskustelemaan, millaista yhteiskunnallista kehitystä meidän tulisi tavoitella ja millaisten mittareiden ja tiedon valossa näiden tavoitteiden saavuttamista tulisi seurata.

Bruttokansantuotteella mitattavan talouskasvun rajallisuus ja ongelmat yhteiskunnan tilan ja kehityksen mittarina sekä tarve monipuolisemmille tavoitteille ja indikaattoreille on tunnustettu jo pitkään. BKT:ta täydentävien mittareiden ja niiden tuottaman tiedon käyttäminen päätöksenteossa on ajankohtainen keskustelunaihe myös Suomessa.

Tilaisuus nostaa esiin avauksia tärkeimmistä hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden indikaattoreista sekä visioita siitä, mihin Suomen, EU:n tai maailman tulisi näiden mittareiden valossa pyrkiä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Visioiden ja mittareiden rinnalla seminaarissa pohditaan, kuinka hyvinvoinnin ja ympäristökestävyyden mittareita voisi paremmin hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisen kehityksen ohjaamisessa.

Minkä täytyy kasvaa ja kuinka paljon? -seminaari käynnistyy Eeva Furmanin (SYKE:n ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja ja Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja) ja Ulla Rosenströmin (johtava erityisasiantuntija, VNK) puheenvuoroilla.

Avauspuheenvuorojen jälkeen yhteiskunnallisen kehityksen tavoitteiden ja mittareiden uudistamista pohtii asiantuntijapaneeli, jossa ovat  mukana Jussi Ahokas (pääekonomisti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry);  Sini Harkki (Greenpeacen maajohtaja); Niko Humalisto (taloudellisen oikeudenmukaisuuden asiantuntija, Suomen Lähetysseura); Satu Lähteenoja (teemajohtaja, resurssiviisas talous, Demos Helsinki) ja Aila-Leena Matthies (sosiaalityön professori, sosiaalitieteiden yksikönjohtaja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius).

Paneelin päätteeksi kuulemme kommenttipuheenvuoroja ja myös yleisöllä on mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun. Keskustelun vetäjänä toimii tutkija Tuuli Hirvilammi (Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin ja Kehyksen koordinoiman kestävän talouden työryhmän jäsen).

Ilmoittaudu verkkolomakkeella 19.11. mennessä: https://goo.gl/forms/BeC6bst9fiHwi4n63

Tervetuloa mukaan!

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry ja Suomen kestävän kehityksen toimikunta.

Lisätietoja: Vaikuttamistyön koordinaattori Senja Väätäinen-Chimpuku (Kehys ry),  senja.vaatainen (at) kehys.fi, puh: 046 851 5974