17 marras 2018

Maailma liikkeessä -kurssi


Aika:
17.11.2018 – 15.12.2018
Osoite:
Ensimmäinen viikonloppukoulutus 17.-18.11 järjetetään Hotelli Rantapuistossa ja toinen 15.12. Vision toimistolla Helsingin keskustassa.
Paikkakunta:
Tapahtuman kieli:
Suomi
Maksu:
20€ – 75€
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Järjestäjä:
Vihreä Sivistysliitto ry

Kuvaus

Maailma liikkeessä-kurssilla perehdytään kansainvälisten muuttoliikkeiden syihin ja vaikutuksiin sekä siihen kuinka näistä monimutkaisista syy-seuraussuhteista tulisi viestiä. Koulutuksen aikana laajennetaan ymmärrystä globaaleista riippuvuussuhteista ja harjoitellaan käytännössä ratkaisukeskeistä viestintää ja erilaisten kehysten (framing) vaikutusta mediassa ja tiedon välittämisessä.

Maailma liikkeessä -kurssi on osana Kepa:n rahoittamaa “Frame, Voice, Report” -globaalikasvatushanketta, jossa halutaan haastaa ihmisiä kyseenalaistamaan yleisiä viestinnällisiä kehyksiä, joiden sisällä luomme tietoa ja keskustelua esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamista elinolosuhteiden muutoksesta ja muuttoliikkeistä. Kurssilla tullaan pohtimaan erilaisten asiantuntijoiden, toimittajien, tutkijoiden, maahanmuutosta kokemusta omaavien henkilöiden sekä kansalaisaktivistien kanssa millaisia erilaisia näkökulmia, termejä, ja viestinnällisiä kehyksiä yleisimmin käytetään mediassa ja kuinka voisimme kehittää näitä tapoja, joilla havainnollistamme globaaleja tapahtumia teksteissämme.

Kurssin rakenne

Kurssi toteutetaan kolmena eri koulutuspäivänä sekä kurssipäivien teemoja tukevien verkko-opintojen avulla. Koulutuspäivänä opittujen taitojen, verkko-opintojen ja viestinnän ammattilaisen avulla tullaan luomaan viitekehysten käyttöä käsitteleviä artikkeleita, jotka kirjoitetaan yhteisvoimin kaikkien kurssilaisten kesken. Visio tulee julkaisemaan artikkelit  verkkojulkaisuina ja paperiversiona. Tämän lisäksi julkaisut ovat luonnollisesti käytettävissä esimerkiksi kurssilaisten omissa järjestöissä ja julkaisuissa.

Kurssille mahtuu 30 henkeä ja se soveltuu hyvin esimerkiksi järjestötoiminnasta kiinnostuneille, opiskelijoille, viestinnällisten tehtävien parissa työskenteleville tai ylipäätään kenelle tahansa, joka on kiinnostunut globaaleista syy-seuraussuhteista ja vallalla olevien viestinnällisten kehysten kehittämisestä. Halutessaan kurssin avulla voi myös suorittaa kaksi opintopistettä, lisää tietoa opintopisteiden suorittamisesta löytyy täältä.

Maailma liikkeessä -kurssin koulutuskokonaisuudessa annetaan ääni etelän toimijoille ja osallistujat tulevat oppimaan konkreettisia taitoja ja työkaluja globaalien ongelmien ratkaisemiseen ja niistä viestimiseen.

Kouluttajat

Kurssilla toimii kouluttajina alan asiantuntijoita, poliitikkoja sekä muita asiantuntijoita kansalaisjärjestöistä.

Aika

17.-18.11.2018 kello: 10.00.-18.00.
18.11.2018 kello 10.00.-16.00
15.12.2018 kello: 10.00.-17.00.

Koulutuspäivien lisäksi suoritetaan verkko-opintoja, jotka pystyy suorittamaan joustavasti omien aikataulujen mukaan.

Paikka

Kurssi toteutetaan kahtena viikonloppukoulutuksena Helsingissä sekä opintokeskus Vision verkko-oppimisympäristössä tehtävinä etäopintoina.  Ensimmäinen viikonloppukoulutus 17.-18.11 järjetetään Hotelli Rantapuistossa ja toinen 15.12. Vision toimistolla Helsingin keskustassa.

Hinta

Kurssin hintaan kuuluu ensimmäisenä viikonloppuna molempina päivinä lounas ja iltapäiväkahvi sekä iltapala. 15.12. koulutuksessa hintaan sisältyy kahvitarjoilut.

Kurssin osallistujilla on mahdollisuus majoittua Hotelli Rantapuistossa ensimmäisenä koulutusviikonloppuna 17.-18.11. Majoitus tapahtuu valinnan mukaan joko yhden hengen huoneessa tai jaetussa kahden hengen huoneessa.

Peruslippu 40 € (Majoituksella 1 hengen huoneessa yhteensä 75 €, 2 hengen huonessa yhteensä 60 €)

Alennuslippu 20€ (Majoituksella 1 hengen huoneessa yhteensä 55 €, 2 hengen huoneessa yhteensä 40 €)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille alkaa 14.9. Viimeinen päivä ilmoittautua on 28.10.

Lisätietoja: Aleksi Nenonen, aleksi.nenonen@opintokeskusvisio.fi, 044-727 3242