Kehityspoliittinen päivä 2016

Kehityspoliittinen päivä

Kepan vuosittainen seminaari pureutuu ajankohtaisiin teemoihin kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden vauhdittamana.

Kepan kehityspoliittinen päivä järjestettiin edellisen kerran Kansallismuseossa, Helsingissä 24.11.2016. Päivän aikana käytiin yhteiskunnallista debattia siitä, vastaavatko kansalaisjärjestöt aktiivisesti muutokseen vai sopeutuvatko ne vain muiden tekemiin päätöksiin? Mikä on kansalaisjärjestöjen rooli muutoksessa ja millainen sen tulisi olla?

Ohjelma 2016

Osa 1: Kansalaisyhteiskunnan merkitys nyt miten järjestöt vastaavat muutokseen?
 

 • Miten järjestöjen pitäisi uudistua? Micha Narberhaus, Smart CSOs Lab
 • Kommenttipuheenvuoro Jimmy Luhende, Actions for Democrazy and Local Governance (Tanzania)
 • Ulkoministeriön kehityspoliittinen alivaltiosihteeri Elina Kalkku
 • Yleisökysymyksiä


Kahvitauko

Osa 2: Suomalaiset järjestöt muuttuvassa maailmassa − meidän roolimme nyt ja tulevaisuudessa?

 • Debatit:

Debatit ovat lyhyitä kahden hengen keskusteluja, joissa ei arastella olla eri mieltä, mutta väitellään sivistyneesti ja vaihdetaan näkemyksiä ajankohtaisista aiheista. Debatit juontaa toimittaja Reetta Räty.

 1. Millaista yhteiskuntaa tavoittelemme ja millaisin keinoin? Suomalaisten järjestöjen rooli muutoksentekijöinä. Pauliina Seppälä (Yhteismaa ry) ja Niklas Kaskeala (Vikes)
 2. Vahvan kansalaisyhteiskunnan rakennuspalikat: Miten mitata kansalaisyhteiskunnan vahvuutta ja sen toiminnan tuloksia, onko se edes mahdollista? Saila Tykkyläinen (Vaikuttava Yritys) ja Tomi Järvinen (Kirkon Ulkomaanapu)
 3. Kuka maksaa kehityksen: Kannattaako järjestöjen kehitysyhteistyö kustantaa verokirstusta vai muista lähteistä? Heikki Pursiainen (Libera) ja Tuija Talvitie (CMI)
 • Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön päällikön Jyrki Nissilän haastattelu
 • Yleisökysymyksiä

Seminaarin kielinä ovat englanti ja suomi.

Ilmoittautumiset viimeistään 15.11. sähköpostitse osoitteeseen jasenpalvelut@kepa.fi

***

Kepa's Development Policy Day – are CSOs game changers or passive followers?

Civil societies are experiencing many changes, locally and globally. What will be role of civil society organisations in future? Will they be active game changers or merely adapt themselves to decisions made by others? The future role of CSOs will be debated and covered from different angles during the day.  Kepa's Development Policy Day is organised at the National Museum in Helsinki on the 24th of November at 12.30 until 16:30.

Programme

Part 1: The importance of vibrant civil society right now how are CSOs responding to global and local changes?

 • Renewing CSOs − Why and how should it be done? Micha Narberhaus, Smart CSOs Lab
 • Comment by Jimmy Luhende, Actions for Democracy and Local Governance (Tanzania)
 • Under-Secretary of State at the Ministry for Foreign Affairs, Elina Kalkku
  Questions from the audience

COFFEE BREAK

Part 2: Finnish civil society organizations within the changing world −  what is our role now and in the future?

 • Debates:

Debates are short and facilitated discussions between two people. There's no fear for diasgreements but different views are tabled in constructive and civilized manner. Debates are facilitated by journalist Reetta Räty.

 1. What kind of society we wish to create? What kind of means for change are we going to use? The role of Finnish CSOs as game changers. Pauliina Seppälä (Yhteismaa ry) and Niklas Kaskeala (Vikes)
 2. Building blocks of strong civil society: How is civic action turned into tangible and measurable results? Is it even possible to measure the strenght of civil society? Saila Tykkyläinen (Vaikuttava Yritys) and Tomi Järvinen (Kirkon Ulkomaanapu)
 3. Who pays for development: Should taxpayers fund CSOs' development cooperation or has the time come for using alternative resources? Heikki Pursiainen (Libera) ja Tuija Talvitie (CMI)
   
 • Interview with the MoFA Head of Civil Society Unit Jyrki Nissilä
 • Questions from the audience

The languages of the event are Finnish and English.

Please register by the 15th of November by emailing to jasenpalvelut@kepa.fi

Lisätiedot / Further information