Tapahtumakalenteri

Jaa:

Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteriin kootaan viikoittain tietoa Kepan ja kehitysmaaliikkeessä toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden tapahtumista. Ilmoita oma tapahtumasi Kepalle sähköpostitse tapahtumat@kepa.fi.

Tilaa myös Kepan viikkoviesti niin saat sähköpostiisi viikottaisen koosteen tapahtumista.

 

29.4.2015 - 8.11.2015 | Tampere
Afrikka Suomessa -näyttely
Yhä useammalla nykysuomalaisella on juuret myös Afrikassa. Millaista on näiden ihmisten elämä ja miten he ovat muuttaneet Suomea ja suomalaisuutta?
11.8.2015 | Helsinki
Keskustelutilaisuus: Nyt leikataan – miten käy järjestöjen?
Miten kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset vaikuttavat järjestöjen kehitysyhteistyöhön, kehitysviestintään ja globaalikasvatukseen? Onko pienilllä ja keskisuurilla järjestöillä jatkossa toimintamahdollisuuksia? Voiko asioihin vielä vaikuttaa? Miten tilanteeseen voisi parhaiten sopeutua?
,
19.8.2015 - 23.8.2015 | Helsinki
International Somali Studies Congress
The congress pays close attention to the complex and multidimensional nature of Somali identity and its presentation both in Somalia and in the diaspora communities.
,
20.8.2015 | Helsinki
Motivointia vai kyttäämistä? Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden onnistunut yhteistyö
Globaalivastuujärjestöjen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorien ja kehittäjien seuraavassa tapaamisessa aiheena on tällä kertaa järjestöjen luottamusjohdon ja palkattujen työntekijöiden suhteet.
,
25.8.2015 | Helsinki
Kansainvälisen vapaaehtoistyön info-ilta
Kiinnostaako vapaaehtoistyö Euroopassa tai kauempana? Tule tutustumaan järjestöihin ja kuulemaan vapaaehtoisten kokemuksia!
,
26.8.2015 | Helsinki
Vaikuttamistyön alkeet
Vaikuttamistyön aloittelijoille tarkoitetussa koulutuksessa käydään läpi, mistä vaikuttamistyössä oikeastaan on kysymys ja minkälaisia vaikuttamiskeinoja on olemassa.
,
27.8.2015 | Helsinki
Globaalikasvatushankkeen suunnittelu
Koulutuksessa käydään läpi, kuinka suunnitella vaikuttava hanke, joka vie kohti muutosta, edistää järjestön tavoitteita ja on sopivassa suhteessa resursseihin.
,
28.8.2015 | Helsinki
Matkustusturvallisuus järjestöjen kehitysyhteistyössä
Koulutuksen tavoitteena on parantaa kehitysyhteistyöjärjestöjen henkilöstön ja vapaaehtoisten valmiuksia matkustaa ja työskennellä kehitysmaissa ja mahdollisilla riskialueilla.
,
3.9.2015 | Helsinki
Tapahtumatuotanto osana järjestön viestintää
Oman tapahtuman kautta voit välittää sanomaasi uusille yleisöille helposti lähestyttävällä tavalla sekä sitouttaa sidosryhmiäsi yhdessä tekemiseen ja näin innostaa ihmisiä toimimaan paremman maailman puolesta. Tässä koulutuksessa löydät vastauksia tapahtumatuotannon ydinkysymyksiin ja saat myös uusia työkaluja mediayhteistyöhön.
,
8.9.2015 | Helsinki
It’s not about Likes - It’s about Donations -aamuseminaari
Varainhankinnan ammatilainen. Kutsumme sinut aamuseminaariin kuulemaan vastauksia miten vertaisverkon avulla sosiaalisen median tykkäykset muutetaan lahjoituksiksi.
11.9.2015 - 12.9.2015 | Helsinki
KEHY-avain 1: Järjestöjen kehitysyhteistyön lähtökohdat
Koulutuksessa käydään läpi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden lähtökohtia ja hankesyklin eri vaiheita suunnittelusta poistumisstrategiaan sekä keskustellaan kansalaisyhteiskunnan roolista. Lisäksi käsitellään kumppanuutta ja kestävyyttä sekä yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä.
,
16.9.2015 | Helsinki
Basics of Advocacy
This training is meant for people who are new to advocacy. In this training, participants will be introduced to Finnish decision making processes and how to utilize different advocacy approaches including lobbying, media and campaigns.
,
22.9.2015 | Helsinki
Info-tilaisuus: Kaikki Pariisin ilmastoneuvotteluista
Lisätietoja myöhemmin.
,
28.9.2015 | Helsinki
Project Cycle Management in Development Cooperation
This training provides basic information on how to start planning a development cooperation project as a civil society organisation, what does project cycle management include and what are the funding criteria of the Finnish Ministry for Foreign Affairs and other possible donors.
,
29.9.2015 | Helsinki
Strengthening the Cooperation and Security of Human Rights Defenders
The KIOS Autumn Seminar 2015, will discuss how human rights work can be amplified by strengthening regional cooperation and the security of human rights defenders.
2.10.2015 - 3.10.2015 | Helsinki
KEHY-avain 2: Hankkeen toimintaympäristö haltuun
Koulutuksessa käydään läpi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden toimintaympäristöön liittyviä analyysejä ja riskienhallintaa. Lisäksi pohditaan paikallisen kumppanin omistajuutta ja kapasiteetin vahvistamista osana hanketta sekä hankkeen jälkeen.
,
8.10.2015 | Helsinki
Miten teen lobbausta ja vaikuttamistyötä haastavassa toimintaympäristössä
Koulutuksessa on tarkoitus saada perustiedot poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamisesta Suomessa.
,
20.10.2015 - 22.10.2015 | Helsinki
The Practice of Social Change Facilitation
The purpose of this training is to better understand the real work of social change in our own organisational and social context.
,
23.10.2015 - 24.10.2015 | Helsinki
Creative Learning Organisations and Leadership
The purpose of the training is to better see, shape and lead organisations. Not as mechanical structures that control, regulate and manage, but as conscious, mobile and creative relationships and processes that enable ongoing learning.
,
29.10.2015 | Helsinki
Miten kampanjoida sosiaalisessa mediassa
Koulutuksessa käydään läpi sosiaalisen median välineiden käyttöä kampanjoinnissa ja pohditaan, kuinka kampanjatavoitteita voi saavuttaa pieninkin resurssein hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Koulutuksessa keskitytään poliittisiin vaikuttamiskampanjoihin.
,
6.11.2015 - 7.11.2015 | Helsinki
KEHY-avain 3: Hankkeen tavoitteet ja seuranta
Koulutus keskittyy järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteiden määrittelyyn, seuranta- ja arviointimenetelmiin sekä rahoitusmahdollisuuksiin.
,
11.11.2015 | Helsinki
Globaalipolitiikan huippuvuosi
Lisätiedot myöhemmin.
,
18.11.2015 | Helsinki
Yritysyhteistyön ytimessä – osa 1
Kepa järjestää yhteistyössä SOSTE:n kanssa neljä koulutusta yritysyhteistyöstä kiinnostuneille järjestöille. Osa 1 keskittyy yritysten vastuuseen sekä yhteistyön rooliin järjestöjen toteuttamassa työssä.
,
24.11.2015 | Helsinki
Syventävä Twitter-koulutus
Syventävä koulutus on tarkoitettu Twitteriä jo jonkin verran käyttäneille. Koulutuksessa käydään läpi mm. edistynyt tiedonhaku, Twitter-listojen hyödyntäminen twiittaajien seurannassa, Tweetdeckin käyttö osana Twitterin tehokäyttöä ja Twitter-analytiikan hyödyt ja käyttö osana twiittaamista.
,
1.12.2015 | Helsinki
Taloushallinto 1: Mitä jokaisen hankevastaavan tulisi tietää talousasioista
Mitä kaikkien kehitysyhteistyöhankkeita toteuttavien järjestötoimijoiden tulisi tietää taloushallinnosta? Mistä kaikesta hankkeen hyvä taloushallinto koostuu?
,
3.12.2015 | Helsinki
Näin kerrot järjestön työn tuloksista
Koulutuksessa pohditaan mitä ja miten järjestöjen työn tuloksista kerrotaan eri sidosryhmille kuten rahoittajille, jäsenille, yhteistyökumppaneille ja suurelle yleisölle. Samalla käydään läpi viestinnän roolia järjestöjen kehitysyhteistyössä ja globaalikasvatuksessa ja perehdytään tilivelvollisuuden ja tulosperustaisuuden käsitteisiin.
,
10.12.2015 | Helsinki
Taloushallinto 2: Mitä jokaisen talousvastaavan tulisi tietää kehitysyhteistyöstä
Mitä kaikkien kehitysyhteistyöhankkeita toteuttavien järjestöjen taloudesta vastaavien tulisi tietää kehitysyhteistyöstä? Mitä erityistä huomioitavaa kehitysmaissa toimiminen tuo tullessaan? Mitä vaatimuksia ulkoministeriön rahoitus asettaa taloushallinnolle?
,
16.12.2015 |
Yritysyhteistyön ytimessä – osa 2
Kepa järjestää yhteistyössä SOSTE:n kanssa neljä koulutusta yritysyhteistyöstä kiinnostuneille järjestöille. Osa 2 keskittyy yhteistyön rakentamiseen ja ylläpitämiseen, järjestön arvopohjaa korostaen.
,
Julkaise syötteitäJulkaise syötteitä
11.8.2015 | Helsinki
Keskustelutilaisuus: Nyt leikataan – miten käy järjestöjen?
Miten kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset vaikuttavat järjestöjen kehitysyhteistyöhön, kehitysviestintään ja globaalikasvatukseen? Onko pienilllä ja keskisuurilla järjestöillä jatkossa toimintamahdollisuuksia? Voiko asioihin vielä vaikuttaa? Miten tilanteeseen voisi parhaiten sopeutua?
,
20.8.2015 | Helsinki
Motivointia vai kyttäämistä? Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden onnistunut yhteistyö
Globaalivastuujärjestöjen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorien ja kehittäjien seuraavassa tapaamisessa aiheena on tällä kertaa järjestöjen luottamusjohdon ja palkattujen työntekijöiden suhteet.
,
25.8.2015 | Helsinki
Kansainvälisen vapaaehtoistyön info-ilta
Kiinnostaako vapaaehtoistyö Euroopassa tai kauempana? Tule tutustumaan järjestöihin ja kuulemaan vapaaehtoisten kokemuksia!
,
26.8.2015 | Helsinki
Vaikuttamistyön alkeet
Vaikuttamistyön aloittelijoille tarkoitetussa koulutuksessa käydään läpi, mistä vaikuttamistyössä oikeastaan on kysymys ja minkälaisia vaikuttamiskeinoja on olemassa.
,
27.8.2015 | Helsinki
Globaalikasvatushankkeen suunnittelu
Koulutuksessa käydään läpi, kuinka suunnitella vaikuttava hanke, joka vie kohti muutosta, edistää järjestön tavoitteita ja on sopivassa suhteessa resursseihin.
,
28.8.2015 | Helsinki
Matkustusturvallisuus järjestöjen kehitysyhteistyössä
Koulutuksen tavoitteena on parantaa kehitysyhteistyöjärjestöjen henkilöstön ja vapaaehtoisten valmiuksia matkustaa ja työskennellä kehitysmaissa ja mahdollisilla riskialueilla.
,
3.9.2015 | Helsinki
Tapahtumatuotanto osana järjestön viestintää
Oman tapahtuman kautta voit välittää sanomaasi uusille yleisöille helposti lähestyttävällä tavalla sekä sitouttaa sidosryhmiäsi yhdessä tekemiseen ja näin innostaa ihmisiä toimimaan paremman maailman puolesta. Tässä koulutuksessa löydät vastauksia tapahtumatuotannon ydinkysymyksiin ja saat myös uusia työkaluja mediayhteistyöhön.
,
11.9.2015 - 12.9.2015 | Helsinki
KEHY-avain 1: Järjestöjen kehitysyhteistyön lähtökohdat
Koulutuksessa käydään läpi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden lähtökohtia ja hankesyklin eri vaiheita suunnittelusta poistumisstrategiaan sekä keskustellaan kansalaisyhteiskunnan roolista. Lisäksi käsitellään kumppanuutta ja kestävyyttä sekä yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä.
,
16.9.2015 | Helsinki
Basics of Advocacy
This training is meant for people who are new to advocacy. In this training, participants will be introduced to Finnish decision making processes and how to utilize different advocacy approaches including lobbying, media and campaigns.
,
22.9.2015 | Helsinki
Info-tilaisuus: Kaikki Pariisin ilmastoneuvotteluista
Lisätietoja myöhemmin.
,
28.9.2015 | Helsinki
Project Cycle Management in Development Cooperation
This training provides basic information on how to start planning a development cooperation project as a civil society organisation, what does project cycle management include and what are the funding criteria of the Finnish Ministry for Foreign Affairs and other possible donors.
,
2.10.2015 - 3.10.2015 | Helsinki
KEHY-avain 2: Hankkeen toimintaympäristö haltuun
Koulutuksessa käydään läpi kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden toimintaympäristöön liittyviä analyysejä ja riskienhallintaa. Lisäksi pohditaan paikallisen kumppanin omistajuutta ja kapasiteetin vahvistamista osana hanketta sekä hankkeen jälkeen.
,
8.10.2015 | Helsinki
Miten teen lobbausta ja vaikuttamistyötä haastavassa toimintaympäristössä
Koulutuksessa on tarkoitus saada perustiedot poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamisesta Suomessa.
,
20.10.2015 - 22.10.2015 | Helsinki
The Practice of Social Change Facilitation
The purpose of this training is to better understand the real work of social change in our own organisational and social context.
,
23.10.2015 - 24.10.2015 | Helsinki
Creative Learning Organisations and Leadership
The purpose of the training is to better see, shape and lead organisations. Not as mechanical structures that control, regulate and manage, but as conscious, mobile and creative relationships and processes that enable ongoing learning.
,
29.10.2015 | Helsinki
Miten kampanjoida sosiaalisessa mediassa
Koulutuksessa käydään läpi sosiaalisen median välineiden käyttöä kampanjoinnissa ja pohditaan, kuinka kampanjatavoitteita voi saavuttaa pieninkin resurssein hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Koulutuksessa keskitytään poliittisiin vaikuttamiskampanjoihin.
,
6.11.2015 - 7.11.2015 | Helsinki
KEHY-avain 3: Hankkeen tavoitteet ja seuranta
Koulutus keskittyy järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteiden määrittelyyn, seuranta- ja arviointimenetelmiin sekä rahoitusmahdollisuuksiin.
,
11.11.2015 | Helsinki
Globaalipolitiikan huippuvuosi
Lisätiedot myöhemmin.
,
18.11.2015 | Helsinki
Yritysyhteistyön ytimessä – osa 1
Kepa järjestää yhteistyössä SOSTE:n kanssa neljä koulutusta yritysyhteistyöstä kiinnostuneille järjestöille. Osa 1 keskittyy yritysten vastuuseen sekä yhteistyön rooliin järjestöjen toteuttamassa työssä.
,
24.11.2015 | Helsinki
Syventävä Twitter-koulutus
Syventävä koulutus on tarkoitettu Twitteriä jo jonkin verran käyttäneille. Koulutuksessa käydään läpi mm. edistynyt tiedonhaku, Twitter-listojen hyödyntäminen twiittaajien seurannassa, Tweetdeckin käyttö osana Twitterin tehokäyttöä ja Twitter-analytiikan hyödyt ja käyttö osana twiittaamista.
,
1.12.2015 | Helsinki
Taloushallinto 1: Mitä jokaisen hankevastaavan tulisi tietää talousasioista
Mitä kaikkien kehitysyhteistyöhankkeita toteuttavien järjestötoimijoiden tulisi tietää taloushallinnosta? Mistä kaikesta hankkeen hyvä taloushallinto koostuu?
,
3.12.2015 | Helsinki
Näin kerrot järjestön työn tuloksista
Koulutuksessa pohditaan mitä ja miten järjestöjen työn tuloksista kerrotaan eri sidosryhmille kuten rahoittajille, jäsenille, yhteistyökumppaneille ja suurelle yleisölle. Samalla käydään läpi viestinnän roolia järjestöjen kehitysyhteistyössä ja globaalikasvatuksessa ja perehdytään tilivelvollisuuden ja tulosperustaisuuden käsitteisiin.
,
10.12.2015 | Helsinki
Taloushallinto 2: Mitä jokaisen talousvastaavan tulisi tietää kehitysyhteistyöstä
Mitä kaikkien kehitysyhteistyöhankkeita toteuttavien järjestöjen taloudesta vastaavien tulisi tietää kehitysyhteistyöstä? Mitä erityistä huomioitavaa kehitysmaissa toimiminen tuo tullessaan? Mitä vaatimuksia ulkoministeriön rahoitus asettaa taloushallinnolle?
,
16.12.2015 |
Yritysyhteistyön ytimessä – osa 2
Kepa järjestää yhteistyössä SOSTE:n kanssa neljä koulutusta yritysyhteistyöstä kiinnostuneille järjestöille. Osa 2 keskittyy yhteistyön rakentamiseen ja ylläpitämiseen, järjestön arvopohjaa korostaen.
,