Tapahtumakalenteri

Jaa:

Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteriin kootaan viikoittain tietoa Kepan ja kehitysmaaliikkeessä toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden tapahtumista. Ilmoita oma tapahtumasi Kepalle sähköpostitse tapahtumat@kepa.fi.

Tilaa myös Kepan viikkoviesti niin saat sähköpostiisi viikottaisen koosteen tapahtumista.

 

9.9.2016 - 24.10.2016 | Helsinki
Kehyksen koulutussarja EU-rahoituksesta ja vaikuttamistyöstä
Kehys järjestää tänä syksynä sarjan EU-rahoitukseen ja -vaikuttamistyöhön liittyviä koulutuksia.
22.9.2016 - 11.10.2016 | Helsinki
Yhdistystalouden perusteet ja yhdistys työnantajana
Käytännönläheinen peruskurssi josta on hyötyä kaikille yhdistystoimijoille.
28.9.2016 | Helsinki
Mikä on valtion ja elinkeinopolitiikan rooli taloudellisessa kehityksessä?
Maailman kiinnostavimpien taloustieteilijöiden joukkoon kuuluva Cambridgen yliopiston tutkija Ha-Joon Chang luennoi eduskunnan Pikkuparlamentissa siitä, mitä historia ja tutkimus kertovat taloudellisen kehityksen edellytyksistä.
28.9.2016 | Helsinki
Artsoppa-treffit: Taide, tutkimus ja kehitysyhteistyö
Miten taide, tutkimus ja kehitysyhteistyö linkittyvät toisiinsa? Lisääkö monialainen yhteistyö vaikuttavuutta?
,
30.9.2016 - 2.10.2016 | Forssa
Power Shift Suomi -ilmastotapahtuma
30.9.2016 | Helsinki
Kohti kestävää kaupunkikehitystä uusilla kansainvälisillä sitoumuksilla
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kestävän kaupunkikehityksen kansainvälisistä ulottuvuuksista.
3.10.2016 | Helsinki
Maailma koulussa - globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaari
Globaalikasvatusta toteuttavat järjestöt toivottavat Sinut, opettaja, tuleva opettaja tai kasvatustieteitä opiskeleva lämpimästi tervetulleeksi Maailma koulussa - globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaariin ja sen yhteydessä pidettävälle järjestötorille!
,
3.10.2016 | Helsinki
Naisten asema eri uskonnoissa
Feminismi ja naisten asema puhututtavat 2010-luvun Suomessa. Mitä sanottavaa uskonnoilla on naisten asemaan ja tasa-arvoon? Minkälaisessa asemassa naiset ovat eri uskonnoissa? Tule kuulemaan keskustelua näistä ja muista kysymyksistä avoimeen keskustelutilaisuuteen.
4.10.2016 - 5.10.2016 | Helsinki
Agenda2030-keskustelutilaisuus SOSTEn koulutus- ja verkostoitumisristeilyllä
Keskustelu on osa Agenda 2030-tilaisuuksien sarjaa. Keskiössä on erityisesti kestävän kehityksen tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia.
,
4.10.2016 | Helsinki
Vaikuttamistyön alkeet
Haluatko muuttaa maailmaa, yhteiskuntaa tai ihmisten ajatusmaailmaa? Kuinka muutosta voisi saada aikaan vaikuttamistyöllä? Tule pohtimaan, miten järjestösi voi saavuttaa tavoitteitaan vaikuttamistyön avulla. Millainen vaikuttamistyö ja millaiset keinot voisivat sopia juuri teidän järjestöllenne?
,
5.10.2016 | Helsinki
Maailmanvaihto ry:n infoilta vapaaehtoistyöstä ulkomailla
Infoillassa saat tietoa mahdollisuuksista lähteä Maailmanvaihdon kautta vapaaehtoiseksi ulkomaille ja kuulet osallistujien kokemuksista.
7.10.2016 | Inari
Miten ihmisoikeudet toteutuvat arktisella alueella- seminaari
Ihmisoikeusliitto järjestää saamelaisten asemaa koskevan seminaarin 7. lokakuuta Inarissa.
8.10.2016 - 9.10.2016 | Helsinki
Amnestyn syysseminaari
Teemana mm. pakolaisten oikeudet ja naisiin kohdistuva väkivalta
12.10.2016 | Rovaniemi
Täydennyskoulutusta opettajille: Kestävä kehitys, maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu -seminaari
Koulutus tarjoaa opettajalle innostavia ja osallistavia keinoja tukea oppilaita toimimaan aktiivisina ja vastuullisina maailmankansalaisina uuden opetussuunnitelman ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti.
, , ,
13.10.2016 | Helsinki
Tyttöjen sukuelinten silpomisen (FGM) vastainen konferenssi
Ohessa kutsu kansainväliseen tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen konferenssiin, joka järjestetään Helsingissä torstaina 13.10.2016. Lämpimästi tervetuloa!
,
14.10.2016 | Oulu
Nuorten ja Opiskelijoiden YK-päivä
Nuorten ja Opiskelijoiden YK-päivänä tutustutaan tämän vuoden alussa voimaan tulleisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030), pakolaisuuteen ja rauhanrakentamiseen. Kuulemme tuoreet terveiset YK:n syyskuisesta yleiskokouksesta, jossa kyseiset teemat ovat esillä.
17.10.2016 | Helsinki
Agenda 2030: Asunnottomien yö
Asunnottomien yö on osa Agenda 2030-tilaisuuksien sarjaa. Keskiössä ovat erityisesti kestävän kehityksen tavoite 1: Ei köyhyyttä ja tavoite 2: Ei nälkää.
, ,
17.10.2016 | Helsinki
Euroopan unionin perusoikeuskirjan käyttö -seminaari
,
17.10.2016 | Helsinki
Lunch Seminar on Solidarity Economy and Sustainable Economic Development
24.10.2016 | Helsinki
50 vuotta YK:n ihmisoikeussopimuksia
,
26.10.2016 | Helsinki
Agenda2030: Tulosseminaari
Seminaari on osa Agenda 2030-tilaisuuksien sarjaa. Keskiössä on erityisesti kestävän kehityksen tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus.
,
28.10.2016 | Helsinki
Lapsen oikeudet ja arki turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten elämässä -seminaari
Seminaarissa tarkastellaan turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten perusoikeuksien, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden toteutumisesta Suomessa sekä laajemmin Euroopassa.
1.11.2016 - 15.11.2016 | Helsinki
Sosiaalinen media viestinnän ja vaikuttamisen tukena
Miten yhdistykset voivat parhaiten hyödyntää sosiaalista mediaa ulkoisessa viestinnässään?
3.11.2016 | Helsinki
Voimaannuttavia osallistavia menetelmiä globaalikasvatukseen ja kehitysyhteistyötyöhön
Osallistavilla menetelmillä löydetään yhteisöjen ja yksilöiden omat ratkaisut ja tuetaan heidän toimijuuttaan. Kun siihen lisätään voimaannuttaminen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa nostetaan esille se osaaminen, jota yhteisössä ja yksilöillä on käytettävänään. Tuloksena on voimaannuttava ja sitouttava osallistava prosessi.
,
5.11.2016 - 6.11.2016 | Helsinki
Ole rohkea ja reilu -työpajojen ohjaajakoulutus
Kahden päivän ohjaajakoulutuksessa tutustutaan rasismiin käsitteenä ja ilmiönä, harjoitellaan ryhmänohjausta ja käydään läpi valmiit työpajasuunnitelmat, joiden pohjalta vapaaehtoisten on helppo lähteä ohjaamaan työpajoja päiväkoteihin, kouluihin ja vapaa-ajanryhmiin.
,
7.11.2016 - 14.11.2016 | Helsinki
Kehitysyhteistyöhankkeen seuranta ja arviointi
Koulutus on suunnattu järjestöille, jotka toteuttavat kehitysyhteistyöhankkeita. Siinä perehdytään teoriaosuuksien, pari- ja ryhmätyöskentelyn ja esimerkkien kautta siihen, miksi ja miten kehitysyhteistyöhankkeita seurataan ja arvioidaan. Koulutuksessa painotetaan kokemusten jakamista osallistujien kesken.
,
23.11.2016 |
Sujuvampi sähköpostiarki –verkkotyöpaja
Vision verkkotyöpajasta saat käytännönläheisiä vinkkejä sähköpostin hallintaan, joista on heti hyötyä arjessa.
24.11.2016 | Helsinki
Kehityspoliittinen päivä: Ovatko järjestöt rohkeita muutoksentekijöitä vai perässähiihtäjiä?
Kepan Kehityspoliittinen päivä tarttuu tänä vuonna kansalaisyhteiskuntaa ravistelevaan muutokseen.
, ,
25.11.2016 | Helsinki
Kepan syyskokous
Kepan vuosikokous järjestetään Kepassa, Helsingin Vallilassa perjantaina 25.11.2016 klo 13.00 alkaen. Kokousta edeltää tuttuun tapaan aamupäivän seminaari, josta tiedotetaan tarkemmin lähempänä tapahtumaa. Ilmoittautumisohjeet tulevat tälle sivulle myöhemmin.
2.12.2016 - 4.12.2016 | Helsinki
Art of hosting –koulutus järjestöjohtajille ja kansalaisjärjestöille
Art of Hosting on taito ohjata ryhmien keskusteluja tavalla, joka vahvistaa kollektiivista älykkyyttä ja halua kuunnella erilaisia näkemyksiä, luo tilaa osallistumiselle sekä toisten huomioimiselle ja muuntaa ristiriidat luovaksi yhteistoiminnaksi.
8.12.2016 | Helsinki
Näin kerrot järjestön työn tuloksista
Koulutus on tarkoitettu kehitysyhteistyön ja/tai globaalikasvatuksen parissa järjestöissä toimiville henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu hoitaa hankkeiden viestintää. Koulutus on siis suunnattu järjestöille, joilla ei ole käytössään ammattiviestijää, mutta jotka haluavat kehittää ja ideoida hankkeiden tuloksista viestimistä.
,
1.1.2017 | Koko Suomi
Valmennus kansainväliseen vapaaehtoistyöhön
Raudaskylän Kristillisellä Opistolla alkaa tammikuussa 2017 vuoden kestävä kansainväliseen vapaahtoistyöhön valmentava koulutus. Kevätlukukaudella on neljä lähiopiskelujaksoa, joissa perehdytään eri aihealueisiin: interkulttuurinen osaaminen ja uskontojen tuntemus, kriisit ja pakolaiskysymykset, ilmastonmuutos ja ruoantuotanto, globaalitalous sekä kansainvälinen viestintä. Jokaisella jaksolla on mahdollisuus kuulla myös yhtä suomalaista alan huippuasiantuntijaa. Elokuussa valntaudutaan syys-lokakuulle ajoittuvalle, ohjatulle vapaaehtoistyöjaksolle kehitysmaakohteessa.
,
Julkaise syötteitäJulkaise syötteitä
28.9.2016 | Helsinki
Artsoppa-treffit: Taide, tutkimus ja kehitysyhteistyö
Miten taide, tutkimus ja kehitysyhteistyö linkittyvät toisiinsa? Lisääkö monialainen yhteistyö vaikuttavuutta?
,
3.10.2016 | Helsinki
Maailma koulussa - globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaari
Globaalikasvatusta toteuttavat järjestöt toivottavat Sinut, opettaja, tuleva opettaja tai kasvatustieteitä opiskeleva lämpimästi tervetulleeksi Maailma koulussa - globaalikasvatuksen mahdollisuudet -seminaariin ja sen yhteydessä pidettävälle järjestötorille!
,
4.10.2016 | Helsinki
Vaikuttamistyön alkeet
Haluatko muuttaa maailmaa, yhteiskuntaa tai ihmisten ajatusmaailmaa? Kuinka muutosta voisi saada aikaan vaikuttamistyöllä? Tule pohtimaan, miten järjestösi voi saavuttaa tavoitteitaan vaikuttamistyön avulla. Millainen vaikuttamistyö ja millaiset keinot voisivat sopia juuri teidän järjestöllenne?
,
12.10.2016 | Rovaniemi
Täydennyskoulutusta opettajille: Kestävä kehitys, maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu -seminaari
Koulutus tarjoaa opettajalle innostavia ja osallistavia keinoja tukea oppilaita toimimaan aktiivisina ja vastuullisina maailmankansalaisina uuden opetussuunnitelman ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti.
, , ,
26.10.2016 | Helsinki
Agenda2030: Tulosseminaari
Seminaari on osa Agenda 2030-tilaisuuksien sarjaa. Keskiössä on erityisesti kestävän kehityksen tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus.
,
3.11.2016 | Helsinki
Voimaannuttavia osallistavia menetelmiä globaalikasvatukseen ja kehitysyhteistyötyöhön
Osallistavilla menetelmillä löydetään yhteisöjen ja yksilöiden omat ratkaisut ja tuetaan heidän toimijuuttaan. Kun siihen lisätään voimaannuttaminen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa nostetaan esille se osaaminen, jota yhteisössä ja yksilöillä on käytettävänään. Tuloksena on voimaannuttava ja sitouttava osallistava prosessi.
,
7.11.2016 - 14.11.2016 | Helsinki
Kehitysyhteistyöhankkeen seuranta ja arviointi
Koulutus on suunnattu järjestöille, jotka toteuttavat kehitysyhteistyöhankkeita. Siinä perehdytään teoriaosuuksien, pari- ja ryhmätyöskentelyn ja esimerkkien kautta siihen, miksi ja miten kehitysyhteistyöhankkeita seurataan ja arvioidaan. Koulutuksessa painotetaan kokemusten jakamista osallistujien kesken.
,
24.11.2016 | Helsinki
Kehityspoliittinen päivä: Ovatko järjestöt rohkeita muutoksentekijöitä vai perässähiihtäjiä?
Kepan Kehityspoliittinen päivä tarttuu tänä vuonna kansalaisyhteiskuntaa ravistelevaan muutokseen.
, ,
8.12.2016 | Helsinki
Näin kerrot järjestön työn tuloksista
Koulutus on tarkoitettu kehitysyhteistyön ja/tai globaalikasvatuksen parissa järjestöissä toimiville henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu hoitaa hankkeiden viestintää. Koulutus on siis suunnattu järjestöille, joilla ei ole käytössään ammattiviestijää, mutta jotka haluavat kehittää ja ideoida hankkeiden tuloksista viestimistä.
,
4.10.2016 | Helsinki
Vaikuttamistyön alkeet
Haluatko muuttaa maailmaa, yhteiskuntaa tai ihmisten ajatusmaailmaa? Kuinka muutosta voisi saada aikaan vaikuttamistyöllä? Tule pohtimaan, miten järjestösi voi saavuttaa tavoitteitaan vaikuttamistyön avulla. Millainen vaikuttamistyö ja millaiset keinot voisivat sopia juuri teidän järjestöllenne?
,
12.10.2016 | Rovaniemi
Täydennyskoulutusta opettajille: Kestävä kehitys, maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu -seminaari
Koulutus tarjoaa opettajalle innostavia ja osallistavia keinoja tukea oppilaita toimimaan aktiivisina ja vastuullisina maailmankansalaisina uuden opetussuunnitelman ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti.
, , ,
3.11.2016 | Helsinki
Voimaannuttavia osallistavia menetelmiä globaalikasvatukseen ja kehitysyhteistyötyöhön
Osallistavilla menetelmillä löydetään yhteisöjen ja yksilöiden omat ratkaisut ja tuetaan heidän toimijuuttaan. Kun siihen lisätään voimaannuttaminen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa nostetaan esille se osaaminen, jota yhteisössä ja yksilöillä on käytettävänään. Tuloksena on voimaannuttava ja sitouttava osallistava prosessi.
,
7.11.2016 - 14.11.2016 | Helsinki
Kehitysyhteistyöhankkeen seuranta ja arviointi
Koulutus on suunnattu järjestöille, jotka toteuttavat kehitysyhteistyöhankkeita. Siinä perehdytään teoriaosuuksien, pari- ja ryhmätyöskentelyn ja esimerkkien kautta siihen, miksi ja miten kehitysyhteistyöhankkeita seurataan ja arvioidaan. Koulutuksessa painotetaan kokemusten jakamista osallistujien kesken.
,
8.12.2016 | Helsinki
Näin kerrot järjestön työn tuloksista
Koulutus on tarkoitettu kehitysyhteistyön ja/tai globaalikasvatuksen parissa järjestöissä toimiville henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu hoitaa hankkeiden viestintää. Koulutus on siis suunnattu järjestöille, joilla ei ole käytössään ammattiviestijää, mutta jotka haluavat kehittää ja ideoida hankkeiden tuloksista viestimistä.
,