Konsert under Världen i byn -festivalen 2016.
Kuva:
Andrea Balogh

Svenska

Kepa är en paraplyorganisation för drygt 300 medborgarorganisationer som är intresserade av utvecklingsfrågor. Kepa är också expert på utvecklingspolitik och har som uppgift att inspirera alla finländare till arbete för en rättvis värld.

Kepa grundades år 1985 för att samordna den finländska fredskåren genom vilken dussintals professionella volontärer sändes ut till u-landsarbete. Efter 1995 trappades programmet ner, och i dag handlar Kepas arbete främst om att stärka medborgarsamhället både i Finland och i utvecklingsländerna. Vårt yttersta mål är att ändra de socioekonomiska strukturer och processer som leder till utarmning.

Bland Kepas viktigaste aktiviteter kan nämnas utbildning, handledning, rådgivning och utvecklingspolitiskt arbete.

Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors. Vi har lokalkontor i Moçambique och Tanzania.

Kepa är en politiskt obunden organisation som får ekonomiskt stöd av utrikesministeriet i Finland.

Kepa rf.
Elimäkigatan 25-27 (5. våningen)
00510 Helsingfors
+358 9 584 233
info@kepa.fi