Ilmoittautuminen kokoukseen

Ilmoittaudu tällä lomakkeella Fingo ry:n syyskokoukseen 2018.

Use this form to register for the Autumn meeting 2018.

Osallistuminen
Puheenvuorot, brändin lanseeraus ja Agenda 2030 -paneeli / Speeches, brand launch, Agenda 2030 -panel
Etäosallistuminen / Remote connection