Äänestys syyskokouksessa. Kuva: Lassi Palmujoki.
Kuva:
Lassi Palmujoki
Kepa

Organisaatio

Kepan toimintaa ohjaavat strategia ja ohjelma. Vastuu toiminnan toteutumisesta ja suunnittelusta on Kepassa jaettu luottamuselinten ja henkilökunnan kesken.


Kepan toiminnan kannalta keskeisiä ovat yhdistyksen kokous, hallitus ja henkilökunta.

Yhdistyksen kokous

Ylin päätäntävalta Kepassa on kahdesti vuodessa kokoontuvalla yhdistyksen kokouksella. Yhdistyksen kokous linjaa koko Kepan toiminnan. Kokoukseen kutsutaan kaikkien Kepan jäsenjärjestöjen edustajat. Alle 25 000 jäsenen järjestöllä on yksi äänioikeutettu edustaja ja yli 25 000 jäsenen järjestöillä kaksi.

Hallitus

Kepan toimintaa johtaa ja valvoo hallitus, joka koostuu jäsenjärjestöjen edustajista. Hallitus kootaan kahdeksi toimintavuodeksi yhdistyksen kokouksessa. Hallitus päättää Helsingin toimiston ja kenttätoimistojen rakenteista ja resursseista. Se myös määrittelee Kepan ohjelman poliittiset ja strategiset linjaukset. Katso hallituksen yhteystiedot ja hallituksen kokoukset.

Johtotiimi

Johtotiimi koordinoi ja johtaa Kepan henkilökunnan työtä ja on vastuussa linjatun toiminnan toteutumisesta. Johtotiimin tehtäviin kuuluu myös poliittisten ja strategisten linjausten valmistelu ja kehittely. Tiimi valvoo, että lainsäädännöllisiä ja luottamuselimissä sovittuja normeja noudatetaan.

Tiimit

Kepan henkilökunta koostuu tiimeistä. Kullekin tiimille on määrätty tietyt perustehtävät, joiden hoitamisesta tiimi on vastuussa. Tiimit tekevät pääosin itsenäistä työtä.