Tansania
Kuva:
Kirsi Koivuporras-Masuka

Tansania

Kepan Tansanian toimiston tehtävänä on tukea paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistumista. Meille se tarkoittaa kumppaneiden vaikuttamistyön tukemista, molemminpuolista oppimista ja yhdessä tekemistä, osallistumista järjestöverkostojen toimintaan sekä tilan luomista ja tukea tansanialaiselle järjestökentälle.

Seuraamme myös muuttuvaa toimintaympäristöä ja tuotamme jäsentemme kehitysyhteistyötä ja omaa vaikuttamistyötämme hyödyttävää tietoa ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja kansalaisyhteiskunnan tilasta. Ovemme on aina avoinna kumppaneillemme ja jäsenjärjestöillemme, karibuni! 

Kumppanijärjestöt

Kepalla on tällä hetkellä neljä kumppania Tansaniassa. 

Tuemme Actions for Democracy and Local Governance (ADLG) -järjestöä sen pyrkimyksissä parantaa ihmisoikeuksien toteutumista ja yritysvastuuta Luoteis-Tansanian alueilla, joissa isot, monikansalliset kaivosyhtiöt toimivat.  

Tuemme ForumCC -järjestön vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on lisätä ja parantaa rahoitusta, joka kohdistuu ilmastonmuutokseen sopeutumiseen Tansaniassa.

Osallistumme itse Tax Justice Coalitionin toimintaan ja tuemme koalition työtä myös taloudellisesti. Tavoitteena on yhdessä puskea läpi muutoksia, jotka tekevät Tansanian verojärjestelmästä oikeudenmukaisemman ja tehokkaamman. Kumppanimme verotyössä on Policy Forum, joka tällä hetkellä koordinoi koalition toimintaa. 

Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tuemme Media Council Tanzanian (MCT) työtä kansalaisyhteiskunnan toimintatilan turvaamiseksi. MCT keskittyy vaikuttamaan lainsäädäntöön ja tukemme kohdistuu MCT:n koordinoiman järjestökoalition, Coalition on Right to Information (CORI), vaikuttamistyölle.

Tilaisuuksia ja tiedonvaihtoa

Merkittävä osa toiminnastamme liittyy kumppanuuksiin sillä taloudellisen tuen lisäksi meillä on paljon konkreettista yhteistyötä ja yhteisiä tilaisuuksia jäsentemme kanssa. Nämä tilaisuudet voivat olla esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, työpajoja tai videoprojekteja, riippuen siitä, mille on tarve ja mitä on yhdessä sovittu.

Kepan Tansanian-toimisto järjestää myös työpajoja, joissa paikallisilla järjestöillä on mahdollisuus vahvistaa vaikuttamistyön osaamistaan ja saada eväitä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten puolustamiseen. Olemme huomanneet, että tällaiselle toiminnalle on kysyntää ja pyrimme järjestämään tilaisuudet yhdessä eri tansanialaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Tärkeää on, että näissä tapahtumissa järjestöt myös tutustuvat, vaihtavat tietoja ja oppivat toinen toisiltaan. 

Osallistumme myös aktiivisesti Tax Justice Coalitionin ja Policy Forumin budjettityöryhmän ja paikallishallinnon työryhmän toimintaan. Yhdessä toimiminen ja verkostoituminen antaa meille merkityksellistä näkemystä ja tietoa siitä, mitkä ovat kansalaisyhteiskuntaa puhuttuvat ja keskeiset teemat Tansaniassa. Tämä tieto hyödyttää myös Kepan vaikuttamistyötä ja palvelee jäsenjärjestöjä Suomessa. 

Vain jaettu tai julkaistu tieto on hyödyllistä ja voi johtaa toimintaa ja siksi viestintä on tärkeä osa toimintaamme. Osallistumme Kepan viestintään kirjoittamalla blogitekstejä ja ylläpitämällä Kepa Tanzania -ryhmää Facebookissa.

Teemme myös yhteistyötä Suomen Tansanian-suurlähetystön kanssa. Tavoitteenamme on jakaa tietoa ja vahvistaa Suomen suurlähetystön ja tansanialaisen kansalaisyhteiskunnan välisiä yhteyksiä ja varmistaa, että kansalaisyhteiskunnan ääni tulee kuulluksi. Näkyvin yhteistyömme tulos on vuosittainen kansalaisyhteiskuntaseminaari, joka on järjestetty yhdessä jo useana vuonna. 

Tuemme myös mielellämme jäsenjärjestöjämme kehitysyhteistyöhankkeiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan liittyvissä kysymyksissä. Ota siis rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää.