Tansania
Kuva:
Kirsi Koivuporras-Masuka

Tansania

Kepan Tansanian toimisto sulkeutui kesäkuussa 2018. Kepan tehtävänä Tansaniassa on ollut tukea paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistumista.

Kumppanijärjestöt

Kepalla on ollut Tansaniassa neljä kumppania. 

Tuimme Actions for Democracy and Local Governance (ADLG) -järjestöä sen pyrkimyksissä parantaa ihmisoikeuksien toteutumista ja yritysvastuuta Luoteis-Tansanian alueilla, joissa isot monikansalliset kaivosyhtiöt toimivat.  

ForumCC -järjestössä olimme puolestaan tukemassa vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on ollut lisätä ja parantaa rahoitusta, joka kohdistuu ilmastonmuutokseen sopeutumiseen Tansaniassa.

Kepa osallistui Tax Justice Coalitionin toimintaan ja tuki koalition työtä myös taloudellisesti. Tavoitteena oli yhdessä puskea läpi muutoksia, jotka tekevät Tansanian verojärjestelmästä oikeudenmukaisemman ja tehokkaamman. Kumppanimme verotyössä oli Policy Forum, joka koordinoi koalition toimintaa. 

Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tuimme Media Council Tanzanian (MCT) työtä kansalaisyhteiskunnan toimintatilan turvaamiseksi. MCT keskittyy vaikuttamaan lainsäädäntöön ja tukemme kohdistuu MCT:n koordinoiman järjestökoalition, Coalition on Right to Information (CORI), vaikuttamistyölle.

Tilaisuuksia ja tiedonvaihtoa

Merkittävä osa toiminnastamme on liittynyt kumppanuuksiin, sillä taloudellisen tuen lisäksi Kepalla oli paljon konkreettista yhteistyötä ja yhteisiä tilaisuuksia jäsentemme kanssa. Nämä tilaisuudet olivat esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, työpajoja tai videoprojekteja.

Kepan Tansanian-toimisto järjesti myös työpajoja, joissa paikallisilla järjestöillä oli mahdollisuus vahvistaa vaikuttamistyön osaamistaan ja saada eväitä kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten puolustamiseen.

Kepa osallistui myös aktiivisesti Tax Justice Coalitionin ja Policy Forumin budjettityöryhmän ja paikallishallinnon työryhmän toimintaan. Yhdessä toimiminen ja verkostoituminen antoi merkityksellistä näkemystä ja tietoa siitä, mitkä ovat kansalaisyhteiskuntaa puhuttuvat ja keskeiset teemat Tansaniassa. Tämä tieto on hyödyttänyt myös Kepan vaikuttamistyötä ja palvellut jäsenjärjestöjä Suomessa.

Yhteistyö Suomen Tansanian-suurlähetystön kanssa oli tiivistä. Tavoitteenamme oli jakaa tietoa ja vahvistaa Suomen suurlähetystön ja tansanialaisen kansalaisyhteiskunnan välisiä yhteyksiä ja varmistaa, että kansalaisyhteiskunnan ääni tulee kuulluksi. Näkyvin yhteistyömme tulos oli vuosittainen kansalaisyhteiskuntaseminaari, joka järjestettiin yhdessä useana vuonna.