Tie Mosambikissa.
Kuva:
Henna Hakkarainen

Mosambik

Kepan Mosambikin toimisto sulkeutui kesäkuussa 2018. Mosambikissa Kepa vahvisti kansalaisyhteiskuntaa rahoittamalla ja tukemalla kumppanijärjestöjen työtä sekä osallistumalla verkostojen toimintaan.

Kumppanijärjestöt

Kepalla on ollut Mosambikissa neljä kumppanijärjestöä.

Kepan pitkäaikainen kumppani Justiça Ambiental (JA!) työskentelee yhteisöissä eri puolilla maata keskittyen yritysvastuuseen ja ympäristökysymyksiin. Kepa on tukenut JA!:n vaikuttamistyötä ja yhteisenä tavoitteenamme on vahvistaa JA!:ta organisaationa.

Viimeisinä vuosina kumppaniksi valikoitui kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Non-Government Organizations League (JOINT). Tuimme JOINTin kehittymistä ja edellytyksiä koordinoida järjestöjen vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on turvata kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset ja osallistuminen päätöksentekoon.

Lisäksi Kepa on tukenut kahta verkostoa: Extractive Industry Platformia (NREIP) ja Mosambikin velkaryhmää (Mozambican Debt Group, GMD).

NREIP on kansalaisyhteiskunnan toimijoita yhteen kokoava verkosto, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisjärjestöjen osaamista ja kykyä vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon. Työ keskittyy luonnonvarasektorille.

GMD puolestaan kokoaa yhteen muun muassa järjestöjä, uskonnollisia ryhmiä, akateemikkoja, viljelijäyhdistyksiä sekä yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita miettimään yhdessä ratkaisuja ja vaikuttamaan siihen, että Mosambikin julkista taloutta ja velkakysymyksiä hoidetaan kestävästi. 

Taloudellista ja teknistä tukea

Kepan Mosambikin toiminnan voi tiivistää seuraavasti: Annamme sekä taloudellista että teknistä tukea kumppanijärjestöillemme ja osallistumme sellaisiin strategisesti toimiviin verkostoihin, jotka keskittyvät Kepan kanssa samoihin teemoihin. Teknisellä tuella tarkoitamme esimerkiksi linjausten tai tapahtumasuunnitelmien kommentointia tai osallistumista keskusteluihin, joita käydään kehitysrahoittajien ja valtion virkamiesten kanssa.

Olemme tukeneet verkostoja osallistumalla aktiivisesti niiden toimintaan. Aiemmin Kepa on myös auttanut joitakin verkostoja järjestämään toimintaansa uudelleen. Osana verkostojen toimintaa osallistumme useisiin tapahtumiin, joissa vaikutetaan hallituksen ja parlamentin päätöksentekoon. Olemme järjestämme myös keskustelutilaisuuksia yhdessä kumppaneidemme ja kehitysrahoittajien kanssa.