Tie Mosambikissa.
Kuva:
Henna Hakkarainen

Mosambik

Kepan Mosambikin toimisto sulkeutui kesäkuussa 2018. Mosambikissa Kepa vahvisti kansalaisyhteiskuntaa rahoittamalla ja tukemalla kumppanijärjestöjen työtä sekä osallistumalla verkostojen toimintaan.

Kumppanijärjestöt

Kepalla on ollut Mosambikissa neljä kumppanijärjestöä.

Kepan pitkäaikainen ex-kumppani Justiça Ambiental (JA!) työskentelee yhteisöissä eri puolilla maata keskittyen yritysvastuuseen ja ympäristökysymyksiin. Kepa tuki JA!:n vaikuttamistyötä ja tavoitteena oli vahvistaa JA!:ta organisaationa.

Viimeisinä vuosina kumppaniksi valikoitui kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Non-Government Organizations League (JOINT). Tuimme JOINTin kehittymistä ja edellytyksiä koordinoida järjestöjen vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on turvata kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset ja osallistuminen päätöksentekoon.

Lisäksi Kepa tuki kahta verkostoa: Extractive Industry Platformia (NREIP) ja Mosambikin velkaryhmää (Mozambican Debt Group, GMD).

NREIP on kansalaisyhteiskunnan toimijoita yhteen kokoava verkosto, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisjärjestöjen osaamista ja kykyä vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon. Työ keskittyy luonnonvarasektorille.

GMD puolestaan kokoaa yhteen muun muassa järjestöjä, uskonnollisia ryhmiä, akateemikkoja, viljelijäyhdistyksiä sekä yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita miettimään yhdessä ratkaisuja ja vaikuttamaan siihen, että Mosambikin julkista taloutta ja velkakysymyksiä hoidetaan kestävästi.

Tuimme verkostoja osallistumalla aktiivisesti niiden toimintaan. Aiemmin Kepa auttoi joitakin verkostoja järjestämään toimintaansa uudelleen. Osana verkostojen toimintaa osallistuimme useisiin tapahtumiin, joilla vaikutettiin hallituksen ja parlamentin päätöksentekoon. Järjestimme myös keskustelutilaisuuksia yhdessä kumppaneidemme ja kehitysrahoittajien kanssa.