Tie Mosambikissa.
Kuva:
Henna Hakkarainen

Mosambik

Kepan Mosambikin toimisto vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa rahoittamalla ja tukemalla kumppanijärjestöjen työtä sekä osallistumalla verkostojen toimintaan.

Rohkaisemme paikallisia kansalaisjärjestöjä hyödyntämään paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä verkostoitumismahdollisuuksia ja näin vahvistamaan vaikuttamistyötään.

Kumppanijärjestöt

Tällä hetkellä Kepalla on Mosambikissa neljä kumppanijärjestöä.

Jatkamme yhteistyötä pitkäaikaisen kumppanimme Justiça Ambientalin (JA!) kanssa. JA! työskentelee yhteisöissä eri puolilla maata keskittyen yritysvastuuseen ja ympäristökysymyksiin. Kepa tukee JA!:n vaikuttamistyötä ja yhteisenä tavoitteenamme on vahvistaa JA!:ta organisaationa.

Uudempi kumppanimme on kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Non-Government Organizations League (JOINT). Tuemme JOINTin kehittymistä ja edellytyksiä koordinoida järjestöjen vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on turvata kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset ja osallistuminen päätöksentekoon.

Lisäksi tuemme kahta verkostoa: Extractive Industry Platformia (NREIP) ja Mosambikin velkaryhmää (Mozambican Debt Group, GMD).

NREIP on kansalaisyhteiskunnan toimijoita yhteen kokoava verkosto, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisjärjestöjen osaamista ja kykyä vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon. Työ keskittyy luonnonvarasektorille.

GMD puolestaan kokoaa yhteen muun muassa järjestöjä, uskonnollisia ryhmiä, akateemikkoja, viljelijäyhdistyksiä sekä yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita miettimään yhdessä ratkaisuja ja vaikuttamaan siihen, että Mosambikin julkista taloutta ja velkakysymyksiä hoidetaan kestävästi. 

Taloudellista ja teknistä tukea

Toimintamme voi tiivistää seuraavasti: Annamme sekä taloudellista että teknistä tukea kumppanijärjestöillemme ja osallistumme sellaisiin strategisesti toimiviin verkostoihin, jotka keskittyvät Kepan kanssa samoihin teemoihin. Teknisellä tuella tarkoitamme esimerkiksi linjausten tai tapahtumasuunnitelmien kommentointia tai osallistumista keskusteluihin, joita käydään kehitysrahoittajien ja valtion virkamiesten kanssa.

Olemme tukeneet verkostoja osallistumalla aktiivisesti niiden toimintaan. Aiemmin Kepa on myös auttanut joitakin verkostoja järjestämään toimintaansa uudelleen. Osana verkostojen toimintaa osallistumme useisiin tapahtumiin, joissa vaikutetaan hallituksen ja parlamentin päätöksentekoon. Järjestämme myös keskustelutilaisuuksia yhdessä kumppaneidemme ja kehitysrahoittajien kanssa.

Kaikki mainitut toiminnot auttavat meitä keräämään tietoa, jota jaamme jäsenille ja Kepan Suomessa tapahtuvan vaikuttamistyön käyttöön. Kirjoitamme blogeja ja tuotamme videoita ja artikkeleita kertoaksemme Mosambikin kansalaisyhteiskunnan kamppailusta köyhyyttä ja eriarvoisuutta vastaan.

Mosambikissa meillä ei ole kovin montaa Kepan jäsenten kehitysyhteistyöhanketta eikä näin ollen myöskään suomalaisten järjestöjen kumppaneita. Seuraamme kuitenkin Kepan jäsenten ja heidän kumppaneidensa toimintaa ja vastaamme avunpyyntöihin parhaamme mukaan.