Kansainväliset verkostot.
Kuva:
Kirsi Koivuporras-Masuka

Kansainväliset verkostot

Kepa on mukana kaikkiaan 32 verkoston toiminnassa. Olemme verkostoituneet etenkin samojen vaikuttamistyön teemojen kanssa työskentelevien toimijoiden kanssa, mutta haistelemme kansainvälisiä tuulia ja teemme yhteistyötä myös esimerkiksi globaalikasvatustoimijoiden kanssa.