Kepan maatoimisto Tanzaniassa. Kuva: Kirsi Koivuporras-Masuka.
Kuva:
Kirsi Koivuporras-Masuka
Kepa

Kepa maailmalla

Kepassa on toteutettu globaalia ohjelmaa, mikä on tarkoittanut sitä, että toimintamme etelässä on tähdännyt samojen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen kuin Suomessakin.


Kesällä 2018 lakkautettu etelän toimintamme keskittyi paikallisten kansalaisyhteiskuntien vahvistamiseen. Kepa tuki viimeiset vuodet 10 kumppanijärjestön vaikuttamistyötä neljässä eri maassa ja vahvisti järjestöjen toimintakykyä Tansaniassa ja Mosambikissa paikallisen henkilöstön voimin.

Vaikuttamistyöllä kohti oikeudenmukaista yhteiskuntaa

Kepassa on aina uskottu, että rakenteellisia muutoksia on mahdollista saavuttaa tekemällä oikeita poliittisia päätöksiä. Toimiva demokratia edellyttää moniäänistä ja vahvaa kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tästä syystä tukemme on ollut suunnattu vaikuttamistyötä tekeville etelän kansalaisjärjestöille, joiden työ keskittyy Kepan kanssa samoihin teemoihin. 

Kepalla oli kesäkuuhun 2018 saakka 10 kumppania etelässä: neljä Mosambikissa, neljä Tansaniassa ja yksi sekä Kambodzhassa että Nicaraguassa. Tukemme kohdistui kumppaneiden omien suunnitelmien ja kumppanin parhaaksi katsomien vaikuttamiskeinojen hyödyntämiseen.

Yhteistyö kumppaneiden kanssa tuotti meille myös ensiarvoisen tärkeää tietoa ja lisää ymmärrystämme etelän kansalaisyhteiskuntien näkökulmasta, mikä on tukenut Kepan vaikuttamistyötä Suomessa.

Tuemme järjestöjen kehittymistä ja tuotamme tietoa

Kepa toi etelässä paikallisia järjestöjä yhteen järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten työpajoja ja seminaareja. Tapahtumien tarkoituksena oli paitsi tukea järjestöjen vaikuttamistyötä ja sen vahvistumista, myös edesauttaa järjestöjen verkostoitumista ja tiedonvaihtoa ja näin luoda tilaa, jossa järjestöt voivat oppia toisiltaan.

Seurasimme myös Kepan pääteemoihin: vero-oikeudenmukaisuuten, yritysvastuuseen, ilmasto-oikeudenmukaisuuteen, kehitysrahoitukseen ja kansalaisyhteiskunnan tilaan ja toimintaedellytyksiin liittyvää keskustelua, linjauksia ja toimintaa Tansaniassa ja Mosambikissa.

Pidimme yhteyttä jäsenjärjestöjen kumppaneihin myös oppiaksemme ja kerätäksemme ajantasaista tietoa kansalaisyhteiskunnan tilasta ja erikokoisten ja eri sektoreilla työskentelevien järjestöjen toiminnasta. Näin olemme pystyneet tarjoamaan tietoa ja hyödyllisiä kontakteja laajemmalle järjestökentälle etelässä ja jäsenille Suomessa.

Kepa on myös mukana kansainvälisissä verkostoissa.

Pysy kärryillä kansalaisyhteiskunnalle ajankohtaisista aiheista ja kehityspoliittisista teemoista seuraamalla Kepan blogia ja uutisia.