Kepan maatoimisto Tanzaniassa. Kuva: Kirsi Koivuporras-Masuka.
Kuva:
Kirsi Koivuporras-Masuka
Kepa

Kepa maailmalla

Kepassa toteutetaan globaalia ohjelmaa, mikä tarkoittaa sitä, että toimintamme etelässä tähtää samojen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen kuin Suomessakin.


Etelässä toimintamme keskittyy paikallisten kansalaisyhteiskuntien vahvistamiseen. Kepa tukee 10 kumppanijärjestön vaikuttamistyötä neljässä eri maassa ja vahvistaa järjestöjen toimintakykyä Tansaniassa ja Mosambikissa paikallisen henkilöstön voimin.

Vaikuttamistyöllä kohti oikeudenmukaista yhteiskuntaa

Uskomme, että rakenteellisia muutoksia on mahdollista saavuttaa tekemällä oikeita poliittisia päätöksiä. Toimiva demokratia edellyttää moniäänistä ja vahvaa kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tästä syystä olemme päättäneet ohjata tukemme vaikuttamistyötä tekeville etelän kansalaisjärjestöille, joiden työ keskittyy Kepan kanssa samoihin teemoihin. 

Tällä hetkellä Kepalla on 10 kumppania etelässä: neljä Mosambikissa, neljä Tansaniassa ja yksi sekä Kambodzhassa että Nicaraguassa. Tukemme kohdistuu kumppaneiden omien suunnitelmien ja kumppanin parhaaksi katsomien vaikuttamiskeinojen hyödyntämiseen.

Yhteistyö kumppaneiden kanssa tuottaa meille myös ensiarvoisen tärkeää tietoa ja lisää ymmärrystämme etelän kansalaisyhteiskuntien näkökulmasta, mikä tukee Kepan vaikuttamistyötä Suomessa.

Tuemme järjestöjen kehittymistä ja tuotamme tietoa

Kepa tuo paikallisia järjestöjä yhteen järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten työpajoja ja seminaareja. Tapahtumien tarkoituksena on paitsi tukea järjestöjen vaikuttamistyötä ja sen vahvistumista, myös edesauttaa järjestöjen verkostoitumista ja tiedonvaihtoa ja näin luoda tilaa, jossa järjestöt voivat oppia toisiltaan.

Seuraamme myös Kepan pääteemoihin: vero-oikeudenmukaisuuten, yritysvastuuseen, ilmasto-oikeudenmukaisuuteen, kehitysrahoitukseen ja kansalaisyhteiskunnan tilaan ja toimintaedellytyksiin liittyvää keskustelua, linjauksia ja toimintaa Tansaniassa ja Mosambikissa.

Pidämme myös yhteyttä jäsenjärjestöjen kumppaneihin oppiaksemme ja kerätäksemme ajantasaista tietoa kansalaisyhteiskunnan tilasta ja erikokoisten ja eri sektoreilla työskentelevien järjestöjen toiminnasta. Näin pystymme tarjoamaan tietoa ja hyödyllisiä kontakteja laajemmalle järjestökentälle etelässä ja jäsenille Suomessa.

Kepa on myös mukana kansainvälisissä verkostoissa.

Pysy kärryillä kansalaisyhteiskunnalle ajankohtaisista aiheista ja kehityspoliittisista teemoista seuraamalla Kepan blogia ja uutisia.