Mielenosoitus. Kuva: Kepan arkisto.
Kuva:
Kepa

Historia

Kepa on koonnut yli 30 vuoden ajan maailmasta kiinnostuneet suomalaiset toimimaan yhdessä.

Idea Kepasta syntyi 1980-luvun puolivälissä. Järjestön taustalla on niin sanottu kansainvälinen prosenttiliike, joka nousi 1970-1980-lukujen vaihteessa vaatimaan maailman valtioita nostamaan kehitysyhteistyönsä YK:n suositusten mukaiseen 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. 

1980-luku: Perustaminen

Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry perustettiin Vanhalla ylioppilastalolla 4. maaliskuuta 1985 vastaamaan järjestöjen tarpeeseen lisätä monenlaista yhteistyötä kehityskysymyksissä. Kokoukseen osallistui 56 järjestön edustajat.

Vuosina 1985-1986 Kepan toiminta painottui käytännöllisesti katsoen kokonaan kehitysjoukkotoiminnan valmistelemiseen. Helsinkiin rakennettiin pieni kirjasto sekä nykyisin Maailman Kuvalehtenä tunnetun Kumppani-lehden julkaiseminen aloitettiin.

Mahdollisuuksien torit alkoivat Vaasassa vuonna 1986 ja laajenivat muualle maahan nopeasti.

Ensimmäiset kehitysjoukkolaiset eli kehitysyhteistyöntekijät lähetettiin Sambiaan vuonna 1987.

Vuonna 1989 toiminta laajeni Nicaraguaan.

1990-luku: Kehitysjoukot huipussaan

Vuonna 1991 Kepa aloitti toiminnan Mosambikissa.

Vuosi 1992 oli kehitysjoukkotoiminnan huippuvuosi, kun Kepan ulkomaille lähettämiä kehitysjoukkolaisia oli yhteensä 79.

Kymmenvuotisjuhlan lähestyessä Kepan toimintaa arvioitiin uudelleen. Vuonna 1994 aloitettiin suunnittelemaan uutta kehitysohjelmaa, joka kattaisi kaiken Kepan toiminnan. Ohjelma otettiin käyttöön seuraavana vuonna.

Helsingin Mahdollisuuksien tori muuttui Maailma kylässä -festivaaliksi vuonna 1995.

Kehitysjoukkotoiminta lopetettiin vuoteen 1998 mennessä.

2000-luku: Uusia maita ja toimintamuotoja

Maatoimistoja ei lakkautettu, vaan Sambiassa, Mosambikissa ja Nicaraguassa ryhdyttiin hakemaan uusia toimintamuotoja vanhojen ja uusien kumppanijärjestöjen kanssa.

Vuoteen 2000 mennessä Kepa toimi myös uusissa maissa, kuten Tansaniassa, Brasiliassa, Intiassa ja Indonesiassa. Thaimaahan avattiin pieni toimisto 2000-luvun alussa koordinoimaan Mekong-joen alueella tapahtuvaa työtä.

Maailma kylässä -festivaalit järjestettiin joka toinen vuosi vuoteen 2005 asti. Siitä eteenpäin festivaali on järjestetty joka vuosi.

Kepa sulki Sambian-toimistonsa vuonna 2008 ja Kepan toiminta maassa ajettiin alas.

2010-luku: Nimenmuutos, leikkaukset ja yhdistyminen

Vuonna 2012 Kehitysyhteistyön palvelukeskus muutti nimensä virallisesti Kepaksi.

Vuonna 2015 tapahtuneet kehitysleikkaukset osuivat myös Kepaan, ja yhdistyksen saamasta julkisesta tuesta leikattiin 43 prosenttia. Tämän seurauksena muun muassa kampanjatoimintaan keskittynyt Globbarit-verkosto, Etelän vapaaehtoisohjelma ja Nicaraguan ja Mekongin maatoimistot ajettiin alas. Kaiken kaikkiaan Kepa joutui vähentämään yt-neuvotteluiden myötä 33 työpaikkaa Helsingistä ja ulkomailta.

Leikkaukset pakottivat Kepaa uudelleenarvioimaan toimintaansa. Vuonna 2016 aloitettiin Kepa 3.0 -toimintaohjelman suunnittelu, jonka tavoitteena on tehdä järjestöstä jatkossa joustavampi, nopeampi ja pienentyneet resurssit tehokkaasti käyttävä.

Syyskokouksessa 2017 Kepan jäsenistö päätti, että Kepa yhdistyy Kehys ry:n kanssa uudeksi yhteistyö- ja kattojärjestöksi. Yhdistyminen vahvistettiin kesäkuussa 2018 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa. Uudeksi nimeksi valittiin Fingo ry.

Lue lisää yhdistymisestä Fingo ry -sivulta.

Lisää tietoa

Syvempää infoa Kepan ja kehitysmaaliikkeen historiasta saa vuonna 2004 ilmestyneestä Kepa 20 vuotta -julkaisusta ja Kepan Wikipedia-sivulta.

Suomalaisen kehitysyhteistyön yleistä historiaa on tallennettu muun muassa Rauli Virtasen kirjaan Kaivoja köyhille? Suomalaisen kehitysyhteistyön vuosikymmenet ja Juhani Artton julkaisuun Kohti kumppanuutta - Kuinka Suomi oppi tekemään kehitysyhteistyötä 1965-2005 (pdf).