Kuvassa etualalla kaksi naista keskustelemassa, takana koulutukseen osallistuneita ihmisiä
Kuva:
Kepan arkisto

Oppimateriaalit

Tälle sivulle on koottu Kepan tuottamia koulutusmateriaaleja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tueksi.

  Koulutusmateriaalien diat

  Kepan tuottamien koulutusten diat löytyvät Slideshare-palvelusta. Esitykset soveltuvat sekä itseopiskeluun että koulutuksen käyneiden muistin virkistykseen.

  Kehitysyhteistyön materiaalit

  Itseopiskelupaketti

  Opi kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelua ja toteutusta Kepan itseopiskelupaketin avulla.

  Kehitysyhteistyön hankehallinnon itseopiskelupaketti on tarkoitettu kehitysyhteistyöhankkeita suunnitteleville ja toteuttaville järjestöille oman osaamisen vahvistamiseksi ja päivittämiseksi. Se sopii erityisesti kehitysyhteistyöhankkeita ensi kertaa suunnitteleville ja kokeneidenkin järjestöjen uusille työntekijöille.

  Itseopiskelupaketti on julkaistu suomeksi ja englanniksi, joten voit vaikkapa oppia yhdessä etelän kumppanijärjestön kanssa.

  Civil Society Today –mobile course

  Kepa has launched a mobile course about the state of the civil society today, in collaboration with Funzi. The basis for the course is the Civic Charter which is a two-pager that frames the rights that all people possess as citizens, factors that support gaining these rights and the duties of governments to fulfill them. The course consists of 19 learning cards and four quizzes to check your understanding.

  Kummitoiminnan eettiset periaatteet

  Järjestöjen kummitoiminnan eettisillä periaatteilla edistetään lapsen oikeuksin toteutumista ja kummityön laatua. Periaatteisiin on pyritty kiteyttämään laadukkaan kummitoiminnan keskeiset raamit.

  Niiden tarkoituksena on toimia myös järjestöjen oman laatutyön tukirankana ja järjestöt voivat sitoutua niihin viittaamalla periaatteisiin viestinnässään, esimerkiksi julkaisemalla periaatteet omalla verkkosivullaan.

  Vaikuttamistyön materiaalit

  Introduction to Advocacy

  This practical guide and toolkit for conducting advocacy training is meant for different civil society actors to be utilized in learning the basics of advocacy as well as to improve advocacy activities together with partners. The package consists of two parts: facilitator's manual and powerpoint presentation.

  Vaikuttamistyön alkeet

  Materiaali tarjoaa sinulle helppokäyttöiset ohjeet ja materiaalit vaikuttamistyön aakkosia käsittelevän työpajan järjestämiseen. Työpajaa pohjautuu osallistaviin menetelmiin ja tarkoituksena on johdattaa osallistujat vaihe vaiheelta vaikuttamistyön suunnittelun vaiheisiin. Materiaali sisältää valmiin power point -esityksen sekä seikkaperäisen oppaan työpajan vetäjälle.