Mistä rahoitusta?
Kuva:
Andrea Balogh

Mistä rahoitusta?

Kansalaisjärjestöjen toimintaa tukevat useat eri tahot. Tätä sivulta löydät tietoa kehitysyhteistyön, globaalikasvatuksen, vaikuttamistyön ja viestinnän kannalta keskeisistä rahoituslähteistä.

Kepa järjestää järjestöjen rahoitukseen liittyviä infotilaisuuksia ja koulutuksia. Tiedot tulevista tilaisuuksista löytyvät tapahtumakalenterista.

Alle on listattu suomalaisille kansalaisjärjestöille merkittävimpiä rahoituslähteitä. Lisäksi kattavaa järjestöjen hankerahoitushakemistoa ylläpitää Kansalaisfoorumi Kansalaisyhteiskunta-sivustollaan.

Euroopan unioni

Euroopan unioni rahoittaa järjestöjen kehitysyhteistyötä, globaalikasvatusta sekä muun muassa lähialueyhteistyötä. Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry tiedottaa ja neuvoo rahoitukseen liittyen. Kehyksen rahoitusoppaaseen on poimittu ensisijaisesti järjestöjen kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatushankkeita tukevia rahoitusmuotoja. Euroopan komission rahoitushauista löytyy lisätietoa EuropeAidin verkkosivulta.

Kaupungit ja kunnat

Kaupungit ja kunnat tukevat järjestötoimintaa paitsi rahallisesti myös tarjoamalla esimerkiksi toimitiloja järjestöjen käyttöön. Kuntien käytännöt vaihtelevat suuresti, mutta mahdollisuuksia kannattaa tiedustella rohkeasti.

Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia on yhteistyöjärjestö, jolta saa tukea nuorten kanssa toimimiseen. Nuorten Akatemia tukee erityisesti nuorten toimintaa, jossa nuoret ovat itse mukana alusta loppuun.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kansalaisjärjestöille sekä yleis- että erityisavustuksia omaan toimialaansa liittyen. Temaattisia painopisteitä ovat muun muassa monikulttuurisuus, rauha ja rasisminvastaisuus.

Opetushallitus

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut (entinen CIMO) tarjoaa monipuolisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia myös kansalaisjärjestöille. Tukea voi saada muun muassa järjestöjen väliseen yhteistyöhön, aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiseen. Vuoden 2014 alusta lähtien Erasmus+ on koonnut alleen useat vanhat ohjelmat.

Pohjoismainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä myös järjestöjen välillä. Apurahoja myönnetään esimerkiksi konferensseille, konserteille, kiertueille, näyttelyille ja festivaaleille.

Säätiöt

Erilaiset säätiöt myöntävät avustuksia omien aihealueidensa ja painotustensa mukaan. Hakuajat ja -ohjeet vaihtelevat suuresti. Lisätietoa säätiöistä löytyy verkkosivulta Saatiopalvelu.fi. Aurora -tietokannasta puolestaan löytyy tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia: Aurora.

Sisäministeriö

Sisäministeriö hallinnoi kahta EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 on perustettua sisäasioiden rahastoa: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahastoa (ISF). Rahastojen kautta pyritään kehittämään EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden sisärajatonta aluetta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista. STEA-avustusta voi hakea toimintaan, jonka tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus myöntää avustuksia taiteen ja kulttuurin parissa toimiville yhteisöille. Apurahoja on useita erilaisia ja kattava lista kaikista avustuksista löytyy Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta. Omiin tarkoituksiin sopivaa apurahaa voi etsiä sivuilla olevan hakukoneen avulla.

Ulkoministeriö

Ulkoministeriö myöntää hanketukea järjestöjen kehitysyhteistyötoimintaan sekä Suomessa tapahtuvaan kehitysmaita koskevaan tiedotus- ja kasvatustoimintaan. Lisäksi tukea on tarjolla kulttuuriyhteistyöhön ja lähialueyhteistyöhön.

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia valtakunnallisten ympäristöjärjestöjen toimintaan. Keski-Suomen Ympäristökeskukselta voi hakea tukea ympäristökasvatukseen ja -valistukseen.