Mistä rahoitusta?
Kuva:
Andrea Balogh

Mistä rahoitusta?

Kansalaisjärjestöjen toimintaa tukevat useat eri tahot. Tätä sivulta löydät tietoa kehitysyhteistyön, globaalikasvatuksen, vaikuttamistyön ja viestinnän kannalta keskeisistä rahoituslähteistä.

Kepa järjestää järjestöjen rahoitukseen liittyviä infotilaisuuksia ja koulutuksia. Tiedot tulevista tilaisuuksista löytyvät tapahtumakalenterista.

Alle on listattu suomalaisille kansalaisjärjestöille merkittävimpiä rahoituslähteitä. Lisäksi kattavaa järjestöjen hankerahoitushakemistoa ylläpitää Kansalaisfoorumi Kansalaisyhteiskunta.fi -sivustollaan. Tutustu myös Pakolaisavun Järjestöhautomon Yhdistystoiminnan rahoituskalenteriin.

CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO tarjoaa monipuolisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia myös kansalaisjärjestöille. Tukea voi saada muun muassa järjestöjen väliseen yhteistyöhön, aktiivisen kansalaisuuden ja kulttuurien välistä vuoropuhelun edistämiseen. Vuoden 2014 alusta lähtien Erasmus+ on koonnut alleen useat vanhat ohjelmat.

Euroopan unioni

Euroopan unioni rahoittaa järjestöjen kehitysyhteistyötä, globaalikasvatusta sekä muun muassa lähialueyhteistyötä. Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry tiedottaa ja neuvoo rahoitukseen liittyen. Kehyksen rahoitusoppaaseen on poimittu ensisijaisesti järjestöjen kehitysyhteistyö- ja globaalikasvatushankkeita tukevia rahoitusmuotoja.

Kaupungit ja kunnat

Kaupungit ja kunnat tukevat järjestötoimintaa paitsi rahallisesti myös tarjoamalla esimerkiksi toimitiloja järjestöjen käyttöön. Kuntien käytännöt vaihtelevat suuresti, mutta mahdollisuuksia kannattaa tiedustella rohkeasti.

Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia on yhteistyöjärjestö, jolta saa tukea nuorten kanssa toimimiseen. Nuorten Akatemia tukee erityisesti nuorten toimintaa, jossa nuoret ovat itse mukana alusta loppuun.

Pohjoismainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä myös järjestöjen välillä. Apurahoja myönnetään esimerkiksi konferensseille, konserteille, kiertueille, näyttelyille ja festivaaleille.

Raha-automaattiyhdistys

Raha-automaattiyhdistys (RAY) jakaa avustuksia yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. RAY tukee toimintaa, joka edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan järjestöjen toimintaa, kokeilu- ja kehittämisprojekteja, käyttöomaisuushankintoja sekä rakentamishankkeita.

Säätiöt

Erilaiset säätiöt myöntävät avustuksia omien aihealueidensa ja painotustensa mukaan. Hakuajat ja -ohjeet vaihtelevat suuresti. Lisätietoa säätiöistä löytyy verkkosivulta Saatiopalvelu.fi. Aurora -tietokannasta puolestaan löytyy tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Aurora.

Sisäministeriö

Sisäministeriö hallinnoi kansallisesti EU:n Yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa ja siihen liittyviä SOLID-rahastoja. Rahastoista tuetaan muun muassa kotouttamistoimintaa.

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus myöntää avustuksia taiteen ja kulttuurin parissa toimiville yhteisöille. Apurahoja on useita erilaisia ja kattava lista kaikista avustuksista löytyy Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta. Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta. Omiin tarkoituksiin sopivaa apurahaa voi etsiä sivuilla olevan hakukoneen avulla.

Ulkoasiainministeriö

Ulkoasiainministeriö myöntää hanketukea järjestöjen kehitysyhteistyötoimintaan sekä Suomessa tapahtuvaan kehitysmaita koskevaan tiedotus- ja kasvatustoimintaan. Lisäksi tukea on tarjolla kulttuuriyhteistyöhön ja lähialueyhteistyöhön.

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia valtakunnallisten ympäristöjärjestöjen toimintaan. Keski-Suomen Ympäristökeskukselta voi hakea tukea ympäristökasvatukseen ja -valistukseen.