Valokuvausta Painavaa Asiaa -tapahtumassa.
Kuva:
Veikko Somerpuro

Vaikuttamis- ja viestintäkoulutus

Vaikuttamistyön koulutukset on tarkoitettu erityisesti suomalaisille kehityspoliittista vaikuttamista tekeville tai suunnitteleville järjestöille. Mukaan ovat tervetulleita vaikuttamistyötä aloittelevat ja sitä jo pidempään tehneet järjestöt.

Vaikuttamiskoulutusten aiheina ovat muun muassa vaikuttamistyön ja kampanjoinnin suunnittelu ja toteutus sekä ajankohtaiset kehityspoliittiset kysymykset kehitysrahoitukseen, ilmasto-oikeudenmukaisuuteen, globaaliin talouteen ja Agenda 2030 -ohjelmaan liittyen.

”Erilaisten työkalujen esittely, kokemusten jakaminen. Kaiken kaikkiaan hyvin kattava koulutus.”
- Osallistujapalaute

Viestintäkoulutukset sopivat niin globaalikasvatusta, kehitysyhteistyötä kuin vaikuttamistyötäkin tekeville järjestöille. Osa koulutuksista on räätälöity järjestöviestinnän ammattilaisille, osa vasta-alkajille.

Viestintäkoulutusten teemoja ovat esimerkiksi sosiaalisen median käyttö järjestöjen viestinnässä ja järjestöjen työn tuloksista kertominen.

”Huikean hyviä vinkkejä! Tweetdeck, analytiikka, twiitit, kaikki. Kiitos! Ja sopiva kesto." - Osallistujapalaute

Käytämme vaikuttamis- ja viestintäkoulutuksissa osallistavia menetelmiä sekä osassa koulutuksia järjestökohtaista sparrausta. Koulutukset tarjoavat hyvän tilaisuuden verkostoitua muiden järjestöjen kanssa.