Ryhmätyötä koulutuksessa.
Kuva:
Olli-Pekka Lehtinen / Kepa

Koulutuskalenteri

Tältä sivulta löydät kaikki Kepan tulevat koulutukset.

Käytä ilmoittautumiseen kurssien yhteistä ilmoittautumislomaketta.

28 marras 2017

Agenda 2030 -ohjelma ja sen seurantajärjestelmä avaa vaikuttamisikkunoita erilaisten kestävän kehityksen teemojen edistämiselle ja järjestöille tärkeiden asioiden esiin nostamiselle. Koulutuksessa käydään läpi Suomen Agenda 2030 -seuranta-ja arviointijärjestelmä ja pohditaan, kuinka sitä voi hyödyntää oman järjestön työssä. Koulutus sopii kaikille kestävän kehityksen tavoitteista ja vaikuttamistyöstä kiinnostuneille.
Lue lisää »
29 marras 2017

Miten välttää turhat riskit työmatkalla? Miten järjestö voi varautua matkustaessa kohonneen riskin maihin?

Koulutus keskittyy ulkomaan henkilöturvallisuuteen, erityisesti kehittyvissä maissa matkustamiseen. Koulutuksessa opetetaan suunnitteluperusteet henkilöriskien vähentämiseksi. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on perusteet aloittaa itsenäinen suunnittelu matkustusturvallisuuteen liittyvien riskien vähentämiseksi.
Lue lisää »
13 joulu 2017

Innovaatiot ja kehitysyhteistyö koulutus antaa yleiskuvan innovaatiotoiminnasta kehitysyhteistyössä sekä esittelee keskeiset teemat aiheeseen liittyen.

Koulutuksen toteuttavat Kepa ja Plan International:n Suomen osasto yhdessä.
Lue lisää »
18 tammi 2018

Yritysyhteistyön ytimessä -koulutussarja tarjoaa tietoa ja virikkeitä yritysyhteistyön käynnistämiseen ja kehittämiseen. Koulutussarjan kolmannen osion teema on jaettu arvo yritysyhteistyössä (shared value).

Koulutussarjan toteuttavat Kepa ja SOSTE yhdessä. Iltapäivissä kuulet sekä järjestöjen että yritysten asiantuntijoiden puheenvuoroja.
Lue lisää »
19 huhti 2018

Yritysyhteistyön ytimessä -koulutussarja tarjoaa tietoa ja virikkeitä yritysyhteistyön käynnistämiseen ja kehittämiseen. Koulutussarjan neljännen ja viimeisen osion teema on yritysyhteistyön käytännöt.

Koulutussarjan toteuttavat Kepa ja SOSTE yhdessä. Iltapäivissä kuulet sekä järjestöjen että yritysten asiantuntijoiden puheenvuoroja.
Lue lisää »