Punaisen ristin vapaaehtoisia.
Kuva:
Andrea Balogh

Kehitysyhteistyökoulutus

Kehitysyhteistyökoulutukset on tarkoitettu erityisesti suomalaisille kehitysyhteistyötä tekeville tai suunnitteleville järjestöille. Ne antavat hyvän pohjan kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelulle ja toteutukselle.

Kehitysyhteistyökoulutusten aiheina ovat muun muassa ihmisoikeusperustainen lähestymistapa, kehitysyhteistyöhankkeiden ja -ohjelmien suunnittelu, seuranta ja arviointi, kehitysyhteistyön tuloksellisuus sekä hankkeiden ja ohjelmien taloushallinto.

"Sopivassa suhteessa käytäntöä ja teoriaa." - Osallistujapalaute

Mietimme myös kehitysyhteistyön vaikutuksia, jotka voivat olla myönteisiä tai joskus haitallisiakin. Esimerkiksi sitä, onko työ kestävää vai aiheuttaako se riippuvuutta ulkopuolisesta tuesta.

Käytämme koulutuksissa osallistavia menetelmiä. Opimme tekemällä - ryhmätöiden ja harjoitusten avulla sekä jakamalla kokemuksia muiden osallistujien kanssa. Koulutukset tarjoavat sinulle hyvän tilaisuuden verkostoitua muiden järjestöjen kanssa.