Mahdollisuuksien Tori -koordinaattoreiden koulutus.
Kuva:
Iina Leppäaho

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu tällä lomakkeella Kepan koulutuksiin

Use this form to register for Kepa's courses.

Ilmoittautujan tiedot - Registrant information
Järjestön nimi - Organisation
Järjestö - Organisation
Laskutustiedot - Billing information
Laskutustapa - Billing method
Lisätiedot - Additional information
2 + 1 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.