Globaalikasvatuskoulutus.
Kuva:
Leif Laaksonen

Globaalikasvatuskoulutus

Globaalikasvatuskoulutukset on tarkoitettu erityisesti suomalaisille globaalikasvatusta tekeville tai suunnitteleville järjestöille.

Globaalikasvatuskoulutusten aiheina ovat globaalikasvatuksen ja viestinnän arvot ja etiikka, kriittinen globaalikasvatus, globaalikasvatushankkeiden suunnittelu, seuranta ja arviointi sekä globaalikasvatuksen tuloksellisuus.

"Superhyvät kouluttajat + uudet menetelmät."
- Osallistujapalaute

Käytämme koulutuksissa osallistavia menetelmiä ja vertaisoppimista. Opimme tekemällä - ryhmätöiden ja harjoitusten avulla sekä jakamalla kokemuksia muiden osallistujien kanssa. Koulutukset tarjoavat sinulle hyvän tilaisuuden verkostoitua muiden järjestöjen kanssa.