Käyttösäännöt

Kepan järjestötilat on tarkoitettu kokousten, seminaarien tai koulutustilaisuuksien järjestämiseen.

Järjestötiloja annetaan vain Kepan jäsenjärjestöjen käyttöön. Tilojen käyttö on Kepan jäsenjärjestöille ilmaista.

Varaaminen

Järjestötilat varataan Kepan keskuksesta puh. 09-584 233, sähköpostilla info@kepa.fi. Annamme tiloja käyttöön varausjärjestyksen mukaan.

Siivous

Tilojen käyttäjänä sitoudutte siivoamaan jälkenne (myös keittiössä) sekä ilmoittamaan Kepan keskukseen rikkoutuneesta tai hävinneestä kalustosta/laitteista. Ylimääräisestä siivouksesta samoin kuin Kepan omaisuuden tahallisesta rikkomisesta tai häviämisestä aiheutuneet kulut laskutamme tilojen käyttäjältä.

Tilojen käytöstä

Järjestötilojen käyttäjänä vastaatte Kepan omaisuuden valvonnasta varausaikana. Kun poistutte tiloista, sammuttakaa sähkölaitteet ja valot sekä sulkekaa ovet (katso kohta Sisääntulo ja poistuminen). Varmistakaa, ettei tiloihin jää ulkopuolisia ihmisiä. Viekää mukananne kaikki omat laitteenne ja tavaranne, myös keittiöstä. Kepa ei vastaa järjestötiloihin jätetystä ulkopuolisesta omaisuudesta, eikä tiloja saa käyttää omaisuuden varastoimiseen.

Avaimet ja hälytysjärjestelmän toiminta

Tilojen käyttäjä saa haltuunsa järjestötilan avaimen ja PIN-koodin. Käyttäjä sitoutuu huolehtimaan Kepan avaimesta ja PIN-koodista, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Mikäli avain jätetään palauttamatta tai se katoaa, käyttäjältä peritään avaimen kuolettamisesta aiheutuvat kustannukset. Avaimen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava Kepan keskukseen. Avaimen vastaanottaja sitoutuu palauttamaan avaimen viimeistään seuraavana arkipäivänä, ellei erikseen sovita muuta.

Sisääntulo ja poistuminen

Kiinteistön etuovet ovat avoinna arkisin klo 8.00–16.00.  Muina aikoina tarvitsette avaimen ja PIN-koodin. Lukijaan näytetään ensin avainta ja sen jälkeen näppäillään PIN-koodi.  Oven avauduttua on yksi minuutti aikaa mennä sisään ja/tai ulos. Varmista, että ovi sulkeutuu kunnolla minuutin sisällä. Näin vältytte turhilta hälytyksiltä. Etuovella 1 kerroksessa on ovipuhelin jota käyttämällä kaikki tilaisuuteen osallistujat pääsevät kokoukseen.

Kepan tiloista sekä koko kiinteistöstä poistutaan aina painamalla vihreää poistumisnappia. Jos ovi avataan mekaanisesta painikkeesta tai kahvasta, aiheutuu turha rikoshälytys. Kamera tallentaa jokaisen taloon tulijan ja poistujan, ja lähetämme virheellisestä poistumisesta aiheutuneen laskun sen aiheuttajalle (noin 140 euroa).

Avainten säilyttäminen

Avaimia ja PIN-koodia ei saa säilyttää yhdessä, eikä niiden yhteydessä saa olla osoitetietoja.

Pelastussuunnitelma

Kiinteistön pelastussuunnitelma löytyy keittiön seinältä. Tutustukaa siihen, jotta muistatte hätätilanteessa reitin. Hätäpoistumiseen ei saa käyttää hissiä.

Sopimusrikkomus

Mikäli tilojen käyttäjä ei noudata tilojen käyttösääntöjä tai Kepalla on perusteltu syy epäillä tilojen käyttäjän toiminnan olevan ristiriidassa Kepan arvojen ja toimintatapojen kanssa, Kepa voi kieltää tilojen käytön määräajaksi tai kokonaan. Päätöksen käyttökiellosta tekee johtotiimi ja se annetaan kirjallisesti tiedoksi käyttäjälle. Ennen päätöksentekoa käyttäjälle varataan tilaisuus tulla kuulluksi.