Käsi jossa multaa. Kuva: Antti Lustila.
Kuva:
Antti Lustila
Kepa

Jäsenaloite

Onko sinulla ajatus uudesta toimintamuodosta tai avauksesta, johon Kepan pitäisi tarttua? Jäsenaloite on Kepan jäsenjärjestöille tarkoitettu kanava.

Jäsenjärjestöt voivat kirjata aloitteeseen konkreettisen ehdotuksensa tai muotoa hakevat ideansa.

Kepalle jäsenaloitteet antavat mahdollisuuden pysyä mukana järjestömaailman tuulissa ja kuulla jäsenjärjestöjen toiveita. Kaikkia aloitteita ei luonnollisestikaan pystytä toteuttamaan, mutta niissä esiin tulleet ideat välittyvät Kepan eri toimintoihin ja ne kirjataan ylös tulevaisuutta varten.

Kertokaa meille ideanne ja mitä järjestöä edustatte. Kepa on teihin yhteydessä saatuaan aloitteenne.

Lisätiedot & yhteydenotot

Paula Lounasheimo
Järjestökoordinaattori
paula.lounasheimo@kepa.fi
+358 50 317 6745

In English

Member initiative is a channel for Kepa's member organisations to bring out their ideas and wishes about what kind of actions, networking or new openings Kepa could do together with it's member organisations.

Member organisations can give their initiatives to be developed further with the help of Kepa.

Member's initiatives will give Kepa information about the current trends among NGO's and possibility to listen carefully what organisations are expecting from Kepa membership. All the initiatives can not naturally be implemented but the ideas will be saved in Kepa.

Tell us your initiative and we will be in touch with you. 

More information & contact

Paula Lounasheimo
Coordinator for Member Organisations
paula.lounasheimo@kepa.fi
+358 50 317 6745