Ihmisoikeudet

11 loka 2018

Keskustelutilaisuudessa vaihdetaan kokemuksia tavoista vahvistaa naisten asemaa ruokaan liittyvissä kehitysyhteistyöhankkeissa. Millaisia ovat onnistuneet tavat edistää naisten oikeuksia järjestöjen ja muiden toimijoiden ruokahankkeissa? Millaisia haasteita on tullut eteen? Millaisia lähestymistapoja on valittu? Puhutaanko ruokasuvereniteetista vai ruokaturvasta - miksi?
Lue lisää »
20 marras 2018

Yhteiset Lapsemme ry järjestää Lapsen oikeuksien päivänä seminaarin, jossa pohditaan miten lapsen oikeuksia ja lapsen oman äänen ja kokemuksen esille tuomista voidaan edistää taidelähtöisellä ja luovalla toiminnalla. Seminaari on suunnattu kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisille, taidekasvattajille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Lue lisää »
12 syys 2018

Yhtä aikaa! -koulutukset tukevat kouluissa tehtävää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä. Lähtökohtana ovat koulujen ja opettajien tarpeet sekä tutustuminen lain vaatimuksiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen suhteen. Koulutuksissa tutustutaan erilaisiin menetelmiin ja materiaaleihin, joista sekä opettajat että rehtorit voivat saada tukea työhönsä.
Lue lisää »
21 syys 2018

Rauhankasvatusinstituutilla (RKI) on ilo ja kunnia kutsua teidät brunssille kansainvälisenä rauhanpäivänä 21.9. kuulemaan mitä inklusiivisen, osallisuutta edistävän ja rauhaa rakentavan nuoristyön saralla tapahtuu EU:ssa, yhdessä maailman merkittävimmistä rauhanprojekteista.
Lue lisää »