Globaali demokratia

17 marras 2018

Maailma liikkeessä-kurssilla perehdytään kansainvälisten muuttoliikkeiden syihin ja vaikutuksiin sekä siihen kuinka näistä monimutkaisista syy-seuraussuhteista tulisi viestiä. Koulutuksen aikana laajennetaan ymmärrystä globaaleista riippuvuussuhteista ja harjoitellaan käytännössä ratkaisukeskeistä viestintää ja erilaisten kehysten (framing) vaikutusta mediassa ja tiedon välittämisessä.
Lue lisää »