Teemat

Jaa:

Post 2015: Uusi kehitysohjelma

Uudella kehitysohjelmalla on vallankumouksellinen ydin – universaalisuus. YK:n johdolla työstettävä kehitysohjelma ulottuu 15-20 vuoden päähän ja astuu voimaan vuoden 2016 alusta.

Tämä vuosituhattavoitteiden jälkeinen ohjelma, uudet kestävän kehityksen tavoitteet, koskee kaikkia valtioita, ei siis ainoastaan kehitysmaita. Tämä tarkoittaa myös Suomeen kohdistuvia tavoitteita ja velvoitteita.

Enää ei myöskään keskustella erikseen sosiaalisesta kehityksestä tai talous- ja ympäristökysymyksistä, vaan koko globaalia ongelmakenttää ja ratkaisuja hahmotetaan kokonaisuutena.

Kansalaisjärjestöt vaikuttavat Post 2015 -prosessiin tiiviisti. Kepa on mukana Suomen kansallisessa valmistelutyöryhmässä ja  koordinoi Kehyksen kanssa järjestöjen Post 2015 -työryhmää. Kansainvälisellä tasolla vaikutetaan maailmanlaajuisen Beyond 2015 -verkoston kautta.

Näiltä sivuilta voit lukea lisää post 2015 -työn etenemisestä ja ajankohtaisista vaikuttamismahdollisuuksista.

Kepan kannanotot

Kepan uutiset ja blogit

5.9.2014 Blogi
Mitä kuuluu globaalille kestävän kehityksen agendalle?

6.5.2014 Uutinen
Kehitystavoitteille hintalaput

11.4.2014 Blogi
Valtiot vastuupaikalla kestävän kehityksen rahoituksessa

3.4.2014 Uutinen
Yksityinen sektori ei ole taikasana rahoitusongelmiin

27.3.2014 Blogi
Kansainvälinen järjestötapaaminen Helsingissä

19.3.2014 Uutinen
Pohjoismaat ovat yksimielisiä uudesta kehitysohjelmasta

27.2.2014 Uutinen
Missä on visio paremmasta maailmasta?

19.2.2014 Blogi
Post 2015: Kestävän kehityksen rahoitus

20.-27.9.2013 New York, YK:n yleiskokous
Kepa seurasi vuosituhattavoitteiden arviointikokousta ja Post 2015 -keskustelua paikan päällä

Lisätietoja julkaisuista

Videot

Lisää videoita