Svenska

Jaa:

Svenska

Kepa är en politiskt och ideologiskt obunden organisation som tjänstgör som språkrör för sina medlemsorganisationer och bevakar deras intressen.

Vad är Kepa?
Kepa är ett resurscenter för finländska medborgarorganisationer som ägnar sig åt utvecklingsarbete.
Kärnuppgifter
Kepa har tre nyckelteman som är intimt förknippade med kampen mot fattigdom och utarmning: utvecklingsfinansieringen, handeln och klimatförändringen.
Kepa i Syd
Kepa gör fältarbete i Moçambique, Tanzania, Nicaragua och Mekongområdet. Kepa stöder lokala organisationer som gynnar hållbar utveckling.
Kepa i Finland
Kepa stöder sina medlemsorganisationers arbete genom att erbjuda dem diverse tjänster - från gratis möteslokaler till intressebevakning och projekrådgivning.
Internationella nätverk
Kepa övervakar och deltar i det arbete som medborgarorganisationernas nätverk utför i Europa och i utvecklingsvärlden.