Jäsensivut

Jaa:

Humaania päihdepolitiikkaa ry

Yhteystiedot

Virallinen nimi: 
Humaania päihdepolitiikkaa HPP ry
Sähköpostiosoite: 
hpp@hppry.fi

Jakeluosoite

Saarnikatu 4 B 11
15520 Lahti

Esittely

Humaania päihdepolitiikkaa ry:n toiminnan tavoitteena on vaikuttaa päihdepolitiikkaan ja edistää siitä käytävää keskustelua Suomessa. Yhdistys toimii haittojen vähentämisen politiikan, dekriminalisaation ja päihdepolitiikan reformin puolestapuhujana Suomessa. Yhdistyksen näkemyksen mukaan päihteiden täyskieltoon ja laittomuuteen perustuva järjestelmä on epäonnistunut ja kestämätön. Yhdistyksen tämän hetkisen näkemyksen mukaan: • Päihdeaiheisiin tulee suhtautua sosiaalis-terveydellisinä, eikä rikosoikeudellisina kysymyksinä. • Päihteiden käyttäjien syrjäytymistä tulee aktiivisesti ehkäistä poistamalla päihteiden käytöstä koituvat rikosoikeudelliset ja sosiaaliset seuraamukset. • Päihderiippuvuuden hoidon on oltava asiakaslähtöistä, inhimillistä ja toimivaa. • Huumekaupan jättäminen rikollisen alamaailman käsiin on kestämätön ratkaisu - kestävämmistä vaihtoehdoista on keskusteltava avoimesti. • Ihmisoikeusnäkökulma tulee huomioida keskusteltaessa suomalaisesta ja kansainvälisestä päihdepolitiikasta. Yhdistys on perustettu vuonna 2001 ja on siitä lähtien toiminut vaihtelevan aktiivisesti. Otamme kantaa julkiseen keskusteluun ja ajankohtaisiin asioihin, järjestämme seminaareja ja keskustelutilaisuuksia ja harrastamme julkaisutoimintaa.

Ensisijainen järjestötyyppi

  • Väestö ja terveys

Erikoisalat/teemat

  • HIV/ Aids
  • Ihmisoikeudet
  • Lainsäädäntö
  • Politiikka/ hallinto
  • Sosiaalinen/ yhteiskunnallinen kehitys
  • Suvaitsevaisuus
  • Terveys

Millä paikkakunnilla järjestö toimii Suomessa

  • Helsinki